БДЖ-ПП - актуална информация

В този раздел се публикуват и коментират всички материали от официалните медии за българските железници като целта е всички жп любители и професионалисти да са в течение на информацията, която циркулира в медийното пространство за сектора. В този раздел може да публикувате и коментирате всякакви материали от официалните български медии за българските железници. Разделът няма за цел да популяризира определени медийни публикации, а да ги потвърди, отрече, коментира и пр. от гл.т. на професионалната фактология и обективност. При по-задълбочени дискусии, които се отклоняват от конкретните коментари по даден медиен материал, модераторския екип си запазва правото да премества дискусиите в съответните специализирани категории и раздели на форума.

БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Варужан Апелян » Нед Яну 05, 2014 12:11 am

Димитър Димитров: „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД се очертава да приключи 2013-а г. с 3,5 милиона лева печалба
1 Януари 2014 | 13:43 | Агенция "Фокус"

Димитър Димитров, управител на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД пред Агенция „Фокус”

Фокус: Г-н Димитров, в какво състояние поехте дружеството през лятото?

Димитър Димитров: При встъпването ми в длъжност бяхме изправени пред редица проблеми, свързани с финансовото и експлоатационното състояние на дружеството. Трябваше да се справим с проблемите, предизвикани от недостатъчния брой вагони и локомотиви за обслужване на планираните влакове по направление в мрежата, за да си осигурим готовност за предоставяне на необходимото качество на услугата по отношение на превоза на пътници. В дружеството имаше необходимост и от провеждане на структурна реформа с цел оптимизиране на връзките и взаимодействието между структурните звена. Финансовите проблеми бяха свързани основно със задълженията към кредиторите, които са в особено големи размери и просрочие, поради липсата на обслужването им в предходни периоди. За този кратък период от 4 месеца успяхме със собствени средства, без допълнително финансиране от държавата, да компенсираме от порядъка на почти 50 милиона лева - заеми от „Пътнически превози” и погасени от „Пътнически превози”. Това даде глътка свеж въздух за кредиторите и гарантиране на състоянието на Български държавни железници. Към настоящия момент успяхме да подобрим финансовото състояние на дружеството. За края на 2013 г. се очаква дружеството да излезе с един много добър финансов резултат, на печалба.

Фокус: Как е преодолян недостигът от ремонтирани вагони?
Димитър Димитров: Една от първите и основни мерки, които си бяхме поставили, беше да актуализираме ремонтната програма за вагони и локомотиви. С тази актуализация, набелязахме допълнително мерките, които трябваше да заложим, с цел преодоляване недостига на вагони и локомотиви. Само за период от 4 месеца, успяхме да подобрим като цяло процента на изпълнение на работната програма с 43% на годишна основа. За периода сме отчели със 100% допълнително извършени ремонти. За този кратък период, с подобряване на организацията, взаимодействието и ремонтната дейност, успяхме да компенсираме до голяма степен недостига на вагони и локомотиви.

Фокус: Какво се очертава да бъде финансовото състояние на дружеството в края на 2013 година?
Димитър Димитров: По оперативни отчети, се очертава от порядъка на 3 милиона и половина лева печалба.

Фокус: Как оценявате новия график за движение на влаковете, който влезе в сила преди една седмица? От какво се водихте при съставянето му?
Димитър Димитров: При влизането на новия график за движение на влаковете на 15 декември, основните промени, които реализираме, са в посока увеличение на броя на влаковете по участъци. 47 нови влака са заложени в новия график. Това не е единственото. Подобрихме и връзките във възелните гари, оптимизирахме броя на спиранията. До това доведе проведеният маркетингов анализ за съществуващия график, в който се видя, че той не е оптимален по отношение на обслужване на населението и потребностите в страната. Ние проведохме допълнително срещи с всички общини и с всички областни управи, на които бяха поканени и абсолютно всички институции и наши клиенти по региони. На тези срещи, направихме анализ, приехме допълнително предложенията на всички региони и институции, които сме взели под внимание и сме изпълнили в максимална степен и при възможност тези предложения.

Фокус: През новата година планирате ли нови услуги за пътниците и какви? Кажете и няколко думи за онлайн системата, която пуснахте.

Димитър Димитров: През новата година програмата, която сме си поставили, е твърде амбициозна, основно по отношение на капиталовите инвестиции, които трябва да направим. Тя е с оглед възстановяване на подвижния състав и възможността за осъществяване на максимално добра услуга към нашите клиенти. Освен това, от миналата седмица вече е факт и е в действие пилотният проект „Онлайн резервационна система”, която позволява на нашите клиенти от всяко едно местоположение онлайн да си запазят място в нашите влакове, които са със задължителна резервация, и същевременно да си закупят билет през интернет. Ние ще продължим този проект до окончателното му развитие, като на следващия етап ще се включи цялостно изграждане на системата за всички влакове в страната и тя ще бъде съобразена с европейските директиви по отношение на оперативна съвместимост, така че във всяка една точка и от всяка една точка, не само в страната, ние да можем да си закупуваме билет и да ползваме услугите и на други железници.

Фокус: Колко планирате да повиши това броя на пътниците?

Димитър Димитров: Тази мярка и други редица такива в тази посока ще доведат до допълнително привличане на пътници. Във времето ние ще го анализираме допълнително, защото във всички случаи това подобрява качеството на обслужване и разширяването на услугите, които ние ще предложим на нашите клиент. В тази връзка през следващите периоди на предстоящите срещи за обсъждане на графика за движение на влаковете, който ние ще разчетем, ще обсъждаме и възможностите да заложим в новия график и увеличаване броя на влаковете и, ако това се налага - на броя на вагоните в състава на влаковете.

Фокус: Има ли анализ – пътуванията без билет на каква стойност възлизат за отминалата година? Колко е ощетено дружеството?

Димитър Димитров: Един от постоянните проблеми при събираемостта на приходите в Български държавни железници е безбилетното пътуване, за което ние сме набелязали пакет от редица мерки, които са утвърдени от Съвета на директорите и по които вече се работи активно. За съжаление, загубите, които ние претърпяваме в това отношение, не са малки и не са за пренебрегване. По извършен експертен анализ и разчет, те са от порядъка на почти 400 хиляди лева. Ние продължаваме да се борим с това обидно явление за нас и се надяваме в бъдещи периоди да бъде сведено и ограничено до минимум. Работим по този въпрос и с „Транспортна полиция”, така че взаимодействието и ефектът в тази връзка трябва да бъде максимално бърз и със съществени параметри по отношение на подобряването на резултатите.

Фокус: През 2013 г. имате ли случаи на кражби на гориво от служители? Имате ли наказани?

Димитър Димитров: От момента, в който постъпих на тази длъжност в „БДЖ - Пътнически превози”ЕООД, въведох допълнително оптимизиране на правилата с цел намаляване възможността за злоупотреби, както и превантивния контрол. В резултат на това се подобриха разчетните норми и отчетът на разхода на гориво. Към настоящия период ние нямаме констатирани посегателства и най-важното – резултатите от разхода, който реализираме при обслужване на дейността ни, показва, че разходите са намалели, което означава, че сме на прав път.

Фокус:Достатъчни ли са средствата, заложени в бюджета за 2014 г. за железниците?
Димитър Димитров:За новата година, с утвърждаване на новия бюджет и на фона на общото финансиране в страната, Български държавни железници получи един добър бюджет, който е в порядъка на с 8 % повече. В тази връзка, предвид потребностите на нашите клиенти и на обществото като цяло от железопътни превози, ние успяхме да увеличим броя на влаковете и да подобрим като цяло графика за движение през 2014 г. Ние сме оптимисти и се надяваме за следващи периоди след една добра възможност през 2014 г. да продължим със същата тенденция.

Фокус: Компанията ще продължи ли да изпълнява социалните си функции?

Димитър Димитров: Съгласно постигнатия и подписан договор между „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и Министерство на транспорта, един от основните ангажименти на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е превозът на пътници по релациите и в мрежата на страната. До 2025 г. ние ще продължаваме да изпълняваме тези функции и това е основната част на нашата дейност.

Фокус:Специално в „Пътнически превози” планирате ли съкращения на персонала?

Димитър Димитров:С извършеното преструктуриране ние направихме анализ, че персоналът, който в момента работи в структурите на „Пътнически превози”, е на необходимото ниво като численост. Предвид поставените амбициозни цели, смятаме да продължим да работим с числеността, с която разполагаме в момента, така че да успеем да постигнем поставените си цели и задачи.

Фокус:Специално за следващата година, нови мерки за повишаване на безопасността и сигурността на пътуванията планирате ли?
Димитър Димитров:Сигурността и безопасността е задача номер едно в дейността на дружеството. Като превантивна мярка сме си набелязали допълнително подобряване на ефекта от дейността, като сме заложили въвеждане в експлоатация на нови технологии и като превантивни мерки и действия – тази задача ще продължи да бъде една от най-важните, тъй като сигурността е от първостепенно значение.

Фокус:Нови пътнически влакове ще има ли и кога?
Димитър Димитров:По този въпрос вече приключи работа технически съвет, който определи необходимостта от нови мотрисни влакове и вагони. Този технически съвет оформи пакет от документи, който беше представен в Министерството на транспорта, и се надяваме на одобрение и постигане на финансовите параметри и тези инвестиции да започнат през 2014 г.

Фокус:Кога ще може да се пътува по високоскоростните ЖП трасета?
Димитър Димитров: За да се случи това, изцяло железопътният транспорт трябва да постигне по-високи скорости и това е свързано с дейността на екипа на нашите колеги от Държавно предприятие „Железопътна инфраструктура”. Това е заложено в тяхната инвестиционна програма. Съобразно с нея ние сме предвидили и доставката на новия подвижен състав – мотрисни влакове, вагони в БДЖ, така че това е възможно и ще се случи, след изпълнение на инвестиционни програми.

Фокус:Планирате ли свързване на ЖП транспорта със самолетния или морския транспорт – например по отношение на графиците на влаковете?

Димитър Димитров: Една от задачите, която сме си поставили при проектиране на новия график, е обвързването с други видове транспорти, така че нашите клиенти да имат пълна възможност за избор на транспорт и да могат последователно да ползват няколко такива. Ние сме бенефициент на европейска програма, като една от задачите й е точно това – съвместимост и взаимодействие между видовете транспорт, основно в градска среда. Работим по този проект и той вече дава своите резултати, основното взаимодействие е със Столична община. Съвместно със Столична община ние участваме в проект, финансиран по Оперативна програма „Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”. В рамките на проекта и съвместно със Столична община е изготвен детайлен план за изпълнение, който съдържа четири основни пилотни дейности. Една от тях е насочена към хармонизиране на разписанието, в т.ч. международните влакове с вътрешните междуградски и крайградски влакове, както и различните видове градски транспорт в София. Ще се изследват възможностите - линиите на градския транспорт в района на Централна гара да се движат до по-късни часове на денонощието. Така ще се осигури обслужване на пътниците по последните пътнически влакове. С хармонизирането на разписанието ще се подобри транспортното обслужване в столицата. Това ще доведе до интегриране на железопътната градска транспортна мрежа в София.

Фокус:Какво натоварване очаквате на пътническите влакове по Коледа и Нова година?

Димитър Димитров:Интересът към БДЖ е твърде повишен с настъпване на коледните и новогодишните празници, затова сме създали необходимата организация, като сме увеличили съставите на 190 влака, което представлява около 16 хиляди допълнителни места. Удвоили сме и оптимално сме осигурили по нашите гари и жп-бюра персонал, за да може да се посрещне пътникопотока. Очакваме увеличение на пътникопотока през тези дни от порядъка на около 15 %. Надяваме се и с новия подобрен график за движение и с увеличения брой влакове и приходите да бъдат повече в сравнение с миналата година.
За новата година сме планирали да възобновим някои от трансграничните превози, конкретно влака София - Солун. Влизаме във взаимодействие с гръцките железници, за да можем да установим параметрите на движение, да направим анализ, който трябва да приключи с положителни цифри и резултати, да пристъпим към възстановяване на този влак. Работим с няколко администрации по международен проект за превоз на пътници от Истанбул до Залцбург – това също ще бъде един процес, за който ние ще анализираме и разчетем всички възможности.

Фокус:Това има ли връзка с тунела под Босфора?

Димитър Димитров:Този проект в момента няма такава връзка, но това може да последва като продължение. Връзката под Босфора все още е в един перспективен период.

Фокус:Искате ли жп-линията София - Скопие?

Димитър Димитров:С новия график продължаваме да обслужваме с кушет вагон линията София - Белград и София - Истанбул. Линията София - Скопие е един международен проект, който следва своето развитие. Колкото повече връзки бъдат осъществени между съседните държави в обща транспортна схема, толкова ние ще бъдем по-конкурентоспособни и ще можем да наложим нашата услуга на пазара.

Фокус:Дунав мост 2 влиза ли в плановете?
Димитър Димитров:Имахме вече няколко срещи с нашите колеги от румънските железници и предстои да бъдат решени някои технически въпроси по отношение на инфраструктурата на румънска територия. След това решение ние предявяваме такъв интерес и ще се възползваме от услугата на това преминаване.

Фокус:Каква конкуренция са Ви автобусните превози?

Димитър Димитров:Автобусните превози са твърде конкурентоспособни. Ние се съобразяваме с това, но и БДЖ има своето място в общия сегмент в сухопътния транспорт и то не малък. Ние сме най-големият превозвач, най-масовият превозвач, и нашите функции са основно по отношение на превоза със сключения договор с държавата. В това отношение продължаваме да се справяме и то все по-добре.

Фокус:Вие четохте ли есето на ученика за възстановяването на теснолинейката Добринище?
Димитър Димитров:Ние не сме прекъсвали движението на влаковете по теснолинейката, нещо повече - увеличихме с един влаковете от Добринище до Разлог, така че там, с новия график, дори сме повишили броя на влаковете, и сме подобрили обслужването на този участък.
През новата година предвиждаме пускане на вагон-бистра, това са вагон-ресторанти от най-нов тип. Също работим по един друг сегмент – атракционни пътувания, които за догодина предвиждаме да увеличим обема на извършваните услуги в това отношение. Тази услуга става по специална заявка на нашите клиенти - снимачни екипи, екипи в киноиндустрията и симпатизанти и други клиенти на БДЖ. Също сме предвидили редица други пакети услуги, с които ще създадем по-добри условия в БДЖ, като рекламна дейност и други съпътстващи услуги в нашите влакове?

Фокус:Какъв е интересът към атракционните пътувания, към сватбите във влаковете?

Димитър Димитров:Той се повишава и резултатите сочат обективно към този факт. От порядъка на 60 % се е повишил обемът извършени превози, в това отношение.

Фокус:Участвате ли в кинопродукции?

Димитър Димитров:Най-различни компании използват нашите услуги – едни от последните ползватели бяха кинопродукции на Холивуд – „Непобедимите 2”, „Непобедимите 3” бяха снимани в България и то с ползване на нашите железопътни услуги. Останаха доволни - фактът, че се връщат за пореден път е показателен.
За финал бих искал да пожелая на нашите клиенти - да бъдат живи и здрави и през новата година да ползват пълноценно услугите на Български държавни железници.
Денка КАЦАРСКА

http://www.focus-news.net/opinion/2014/01/01/26790/dimitar-dimitrov-bdzh-patnicheski-prevozi-eood-se-ochertava-da-priklyuchi-2013-a-g-s-35-miliona-leva-pechalba.html
Варужан Апелян
 
Мнения: 1405
Регистриран на: Пет Дек 20, 2013 12:16 pm

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Сря Яну 22, 2014 11:57 pm

Купуваме нови мотриси

22.01.2014

Към края на 2015 г. може да бъдат доставени нови мотриси. В момента дружеството работи и по поръчката за подвижния състав, който ще се купи с 30 млн. лв. от бюджета. Техническото задание е готово и се очаква процедурата да започне на 15 февруари.

„Залага се да бъдат закупени 20 мотриси, с които да бъдат подменени руските, които са от 1972 г.”, каза още Кръстев.

Той обясни, че процедурата може да продължи 6 месеца, а след това между 15-18 месеца ще са нужни, за да се произведат. Предвижда се новите мотриси да се движат по реновираните трасета, където допустимата скорост ще е 160 км/час.

Източник: Монитор
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Чет Фев 06, 2014 11:30 pm

Християн Кръстев: Пътникът, закупил хилядния онлайн билет ще получи като награда безплатен билет за пътуване по избран от него маршрут

6 Февруари 2014 | 13:19 | Агенция "Фокус"

Изображение
Изпълнителният директор на Холдинг БДЖ Християн Кръстев пред Агенция „Фокус”

Фокус: Г-н Кръстев, докъде стигна процесът по въвеждане на онлайн системата за билети на БДЖ?
Християн Кръстев: Системата беше въведена в експлоатация преди около месец и половина – в навечерието на Коледните и Новогодишните празници (на 20-и декември). Първоначално пилотният проект стартира с дванадесет влака, движещи се по основните търговски направления в страната, и които обхващат общо 55 гари. Влаковете, за които нашите клиенти могат да си закупят билет по интернет, пътуват по маршрутите София – Пловдив – Бургас, София – Карлово – Бургас, Горна Оряховица – София, София – Горна Оряховица – Варна, както и за тези със спални вагони от София до Варна и от София до Бургас.
Новата система предлага бърз, лесен и модерен начин за закупуване на железопътни билети, независимо от местонахождението на клиента. Тя позволява и възможност за визуален избор на спални и седящи места, съгласно композицията на всеки влак.
Закупуването на билети става чрез специализиран сайт, както и през официалната интернет страница на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Предварителната резервация на билет е задължителна. Клиентите могат да платят по електронен път с най-масово разпространените кредитни и дебитни карти. Билетът се получава на електронната поща на купувача и трябва да се разпечата на хартиен носител. При заплащането на закупения билет от клиента не се удържат такси и комисионни.
Фокус: Какви са първите резултати от използването й?
Християн Кръстев: Смятам, че нашите клиенти са доволни. Интересът към системата за онлайн резервации и продажба на билети е много голям. От началото на стартирането на системата за онлайн резервации и продажба на билети до момента са се регистрирали близо 5 400 потребители. Особено удобна за клиентите е възможността да се закупуват билети от таблети и смартфони. По този начин не е задължително билетът да се разпечатва на принтер, тъй като той се валидира от кондуктора във влака директно от мобилното устройство. До момента системата работи стабилно, без сривове и прекъсвания. Създадените денонощен телефон за потребители и e-mail адрес функционират безпроблемно. Досега не са постъпвали жалби или оплаквания.
Фокус: Колко онлайн резервации имате до момента?
Християн Кръстев: Имайки предвид, че за момента системата обхваща 12 влака, продадените онлайн билети за пътуване с тези влакове са около 820. Над 350 от тези билети са за новите спални вагони. Очаква се хилядният билет да бъде продаден около 20 февруари. Споменавам за хилядния билет, тъй като имаме идея да наградим клиента, който го е закупил. Наградата ще бъде един безплатен билет за пътуване по избран от него маршрут в страната. Намеренията ни са да награждаваме и клиентите, закупили всеки следващ хиляден билет - 2000-ия, 3000-ия и т.н. с по един билет за безплатно пътуване.
Фокус: За кои дестинации основно са продадените билети? От кои градове са?
Християн Кръстев: Най-продаваните дестинации са София – Варна и Варна – София. От всички продадени билети най-много са тези от София и за София броя.
Фокус: В бъдеще ще бъде ли интегрирана системата с други железници от ЕС?
Християн Кръстев: През следващата седмица предстои да обявим обществена поръчка по ЗОП за надграждане на системата за онлайн резервации и билетоиздаване. Първоначално надградената система ще обхваща всички влакове и гари в страната. Чрез нея клиентите ще имат възможност да закупуват онлайн всички видове превозни документи – абонаментни карти, групови билети и др. Системата ще дава и информация за движенето на влаковете, в т.ч. и евентуални техни закъснения, за които клиентите могат да се информират както в гарите, така и на официалния интернет сайт на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Други предимства на системата ще бъдат автоматизирането на голяма част от дейностите, които в момента нашите служители извършват ръчно, както и получаването на детайлна маркетингова и статистическа информация на базата на която да се вземат оптимални управленски решения.
На втория етап от разработката на системата ще се обхванат и международните билети, като тя се интегрира със системите на другите железопътни администрации.
Фокус: Каква е крайната цел на проекта? На каква стойност е той?
Християн Кръстев: Точна стойност на проекта и крайни срокове за цялостната му реализация и отделните негови етапи, ще мога да посоча след като приключи процедурата по ЗОП.
Фокус: Как обучихте персонала да работи със системата – какви средства заделихте за повишаване на квалификацията?
Християн Кръстев: Обучението на персонала за работа със системата за онлайн резервации и продажба на билети се извърши от отдел „Информационни технологии“ към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и за него не сме заделяли никакви допълнителни средства.
Фокус: Онлайн системата на БДЖ ще помогне ли в борбата с безбилетните пътувания?
Християн Кръстев: На този етап – около месец и половина от въвеждането в редовна експлоатация на пилотния проект, при това с ограничен обхват от 12 влака, мисля, че е рано да се правят обобщаващи изводи за намаляване на безбилетните пътувания. Но при надграждането на системата и достигане до пълната й функционалност относно билетите за пътуване в цялата страна, съм убеден, че това ще се случи. Особено, след реализиране на продажбата на билети на място във влака от кондукторите с преносими компютри. По този начин ще имаме едно бързо и точно издаване на билетите от преносимия компютър, като се спестява и процедурата за писане на ръка на хартия по време на движение на влака.
Фокус: От кога ще поскъпнат билетите за влак и за кои дестинации?
Християн Кръстев: Увеличението на цените на билетите ще влезе в сила от 1-и март. Ще бъдат увеличени цените само за пътуване с бързите влакове със задължителна резервация – т.нар. търговски влакове средно с около 8%. Тук бих искал да обърна внимание, че предоставяните намаления и търговски оферти на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД ще продължат да се прилагат и през тази година.
Фокус: С колко ще поскъпне цената за пътуване например от София до Варна?
Християн Кръстев: В момента цената за пътуване от София до Варна е 29,10 лв. С увеличението стойността на билета ще бъде 31,30 лв. От София до Пловдив сега се пътува за 11,00 лв., цената от 1-и март ще бъде 11,90 лв.
Независимо, че интересът за пътуване с новите спални вагони е много голям, цените за ползване на спално място засега остават без изменение – за пътуване в спален вагон 2-ра класа – 10,00 лв., за 1-ва класа – 12,00 лв. и за бизнес класа – 18,00 лв.
Считам, че въпреки предстоящото увеличение на цените, железопътният транспорт ще продължи да бъде най-изгодния начин за придвижване.

Източник: Фокус
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Варужан Апелян » Пет Фев 07, 2014 12:54 am

Има ли аудио запис на това интервю?
Варужан Апелян
 
Мнения: 1405
Регистриран на: Пет Дек 20, 2013 12:16 pm

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Пет Фев 07, 2014 9:32 am

Не, тъй като си е на Агенция Фокус.
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Пет Фев 07, 2014 4:30 pm

Християн Кръстев за състоянието на БДЖ и преговорите с кредиторите

7 Февруари 2014 | 08:27 | BG on Air, Сутрешен блок

Християн Кръстев – изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в интервю за Сутрешния блок на телевизия BG on Air

Водещ: За състоянието на Българските държавни железници, за финансовите резултати на компанията за миналата година, хода на преговорите с кредиторите и модернизацията на парка – доста теми, всички от тях предполагам са безкрайно интересни. Затова веднага казвам добро утро на нашия първи гост в студиото – Християн Кръстев, изпълнителен директор на БДЖ. Доста въпроси в последните дни и седмици около компанията. Надявам се да имаме време да засегнем всички тях. предлагам да започнем може би с най-актуалната тема. Вчера имаше среща с кредиторите на компанията във Виена. Какво се случва там? Има ли прогрес в преговорите?

Християн Кръстев: Вчера приключи, снощи късно вечерта, след 21.00 часа срещата във Виена с кредиторите. В началото разговорът вървеше много трудно, много тежко. Преговорите минаха в рамките на около седем-осем часа. Накрая вече разговорите придобиха по-съществен вид. Вече приемат наши предложения и се надяваме в най-скоро време вече да го приключим този казус, за да имаме глътка въздух, да можем да работим.

Водещ: Кои бяха най-тежките точки в преговорите? По информация от края на миналата година, когато пак имаше среща, доколкото си спомням, основният проблем беше това, че те настояваха за държавни гаранции върху дълговете – нещо, което БДЖ тогава заяви, че няма как да изпълни.

Християн Кръстев: Те сами се убедиха, че няма как да има държавна гаранция по тези кредити, защото това се явява държавна помощ и Брюксел веднага ще ни глоби. Така че няма как да получат държавна гаранция за това нещо, но се убедиха, че имаме желанието и възможността да си плащаме дълговете в рамките на нормалното, което им предлагаме като време за разплащане. Така че мисля, че го разбраха много добре и смятам, че се съгласиха, че този начин е единственият, по който биха си взели парите.

Водещ: Тоест имате необходимата отсрочка и тази глътка въздух, за която се надявате, за да може да осъществите…

Християн Кръстев: Устно, да. Докато не го подпишем, не мога да твърдя 100%, но засега…

Водещ: Има ли яснота горе-долу кога ще се проведе следващият ход, следващият кръг преговори, следващата среща?

Християн Кръстев: В понеделник ще проведем среща с финансовия министър и след това вече...

Водещ: Ще се насрочи следващият кръг от преговорите.

Християн Кръстев: Да.

Водещ: Защото това е пряко свързано и с една друга тема, която се появи в публичното пространство през последните дни. Тя всъщност отдавна стои на дневен ред – модернизацията на подвижния състав. Предстои покупката на 150 нови вагона. Информацията беше, че за една част от средствата ще разчитат именно на тази отсрочка от кредиторите.

Християн Кръстев: Докато не се случи подписването, не означава, че ние сме спрели да работим. Работим, имаме много изработен добър бизнес-план, както на холдинга, така и на двете дружества. Там са заложени програмите за ремонт за тази година. В програмите за ремонт – да, така е, заложени са 150 вагона. Ще гледаме да бъдат рециклирани тези вагони, не нови. А основно залагаме да закупим и започваме процедурата по доставка на нови електрически мотриси. Новите мотриси ще представляват нещо, което до момента го нямаме – „Сименс”-овите, които са, те не са със скорост 160 км/час, а реално новата инфраструктура, която се строи в България, е 160 км, така че най-накрая да постигнем нещо добро като времепътуване и да предложим добра услуга на клиентите си.

Водещ: Позитивна 2013 ли изпратихте? 2012 г. беше силно проблемна, критична за холдинга. Сега железницата изправя ли се на крака? Има ли светлина в тунела, образно казано?

Християн Кръстев: Има светлина в тунела. Последните шест или по-точно пет месеца на 2013 г., бих казал, имахме ръст и увеличение както на товарите, така и на пътниците. В сравнение с предишната година и в сравнение с първото шестмесечие на 2013 г., ръстът е над 50% и разликата е огромна. Успяхме да наваксаме последните четири месеца на 2013 г. натоварванията, които бяха намалени толкова много. С около 300 000 т. сме превозили повече товари за последните 4 месеца в сравнение с предишната година и сме изкарали над 5 млн. лв. повече.

Водещ: Като финансови резултати как се измерва?

Християн Кръстев: Финансовите резултати - като група, като холдинг между 2013 г. и 2012 г. сме намалили загубата с 20 млн.

Водещ: Т.е. това означава, че е на път и има възможност през 2014г. дори да излезете на плюс.

Християн Кръстев: Има светлина в тунела, както се наблюдава и раздвижване на икономиката в държавата. А може би и не само в държавата, и раздвижване на икономиката в Европа, защото ние също сме зависими от Европа. Другото, което е - предвижването на товарите, които са между Азия и Европа минават голяма част през България. И в момента имаме увеличение на трафика и то още от 5, 6 януари насам с около 40%, който е Азия – Европа и обратно.

Водещ: Да, вие споменахте и преди известно време специално за ръста в товарните превози. Там точно – цифрите са пред мен – с около близо 40% е към края на миналата година ръстът. Така че това поне са оптимистични…

Християн Кръстев: Да, точно така. Появяват се и нови клиенти, които са клиенти на товарни превози, както се наблюдава едно прегрупиране на спедиторите в Западна Европа. Малки спедиторски фирми се обединиха с по-големи, както пък някои по-големи се разделиха на две и хванаха различни направления. Подписахме вече договорите с тях. Така че работим добре.

Водещ: За да приключим темата със задълженията - към края на декември, доколкото си спомням тогава беше спомената цифрата около 625 млн., т.е. намалели са с близо 90 на годишна база. Сега продължава, предполагам, тази тенденция да изчиствате…?

Християн Кръстев: Точно така. Продължаваме, да. За тази година сме заложили около 50 млн. да изплатим на кредиторите, както лихви, така и главница.

Водещ: А в по-общ план, как върви модернизацията – споменахме за този план за покупката на новите вагони, за мотрисите.

Християн Кръстев: Точно така.

Водещ: Други имате ли в по-далечен хоризонт намерения, защото само допреди година имаше много остър недостиг и на вагони, и на локомотиви /…/

Християн Кръстев: Успяхме да наваксаме с вагоните. Сега вагоните са толкова, колкото са необходими за влаковете, както са по книжките разписания. Нямаме намаления на вагони. Даже мога да кажа, че имаме около 10 вагона, които са ни над необходимия брой, които пък когато се наложи се заменят – едните влизат в експлоатация, другите отиват за някакъв частичен ремонт. Така че там успяхме. Другото, което е – имаме проблем с ремонтът на локомотивите. Това е факт.

Водещ: Да. Между другото това беше един интересен проблем, ако това визирате, имаше една може би недомислица в договора за новите - за Сименс мотрисите, че нямаше договор за резервни части. Това е отчитано и като проблем преди. Много проблематично беше с ремонта. Как стоят нещата сега? Успяхте ли да…

Християн Кръстев: Да. Нямаше доставка на резервни части, както за дизеловите сименсови мотриси, така и за електрическите. Доставихме голяма част. От многото спрени, които не работиха от 25 електрически, работиха само 12, в момента работят вече 22. От дизеловите работят 21, а работеха 7 или 8 тогава.

Водещ: Т.е. до голяма степен е изчистен този проблем.

Християн Кръстев: Така че до голяма степен сме се оправили там.

Водещ: Има обаче един друг много сериозен проблем, който разбира се донякъде не е и във вашата юрисдикция, но пряко касае железопътните превози. Преди седмици пак имаше инцидент с трасето, с почти дерайлирал влак, отново кражба и съсипване на инфраструктурата. Има ли решение този проблем и как могат да се спрат тези, наистина посегателства върху имуществото, защото те застрашават и човешки животи все пак.

Християн Кръстев: Ако коментираме казуса с дерайлиралия влак, който беше от откраднатите елементи от железопътната инфраструктура рискът беше много голям. Това можеше да се случи на един бърз влак пълен с хора, а тогава жертвите никой не знае колко можеха да бъдат. Другото, което е - тези цистерни, които дерайлираха ако бяха с по-висока скорост и имаше пробит балон, това е една огромна бомба и половин София нямаше да я има.

Водещ: Какво е решението на този проблем? Имате ли предложения към законодателите, защото натам трябва да се насочи инициативата?

Християн Кръстев: Предложенията са към законодателите – тези кражби, тези нарушения, които се извършват от несъвестни граждани в крайна сметка, на нашата държава, да бъдат заложени в закона като терористичен акт. И отговорността, която да се носи да бъде много голяма и присъдите да са много сериозни. Така навсякъде в Европа са направени законите. Всичкото това се води тероризъм.

Водещ: Да се надяваме, че ще бъдат предприети необходимите мерки. Все пак инициативата сте я предприели, но трябва да се отчете този проблем, защото наистина инцидентите напоследък се превръщат във все по-сериозни. Искам да ви питам и за една информация, която излезе вчера, интересна. Вие обявявате обществена поръчка за надграждане на вашата онлайн система – за онлайн резервации и продажби на билети. Това е едното по-интересно събитие, за което може да ни разкажете. А и другото, в по-общ план, много хора се интересуват от това каква ще е политиката ценовата за билетите в следващата година, а и не само. Ще има ли промени? Какви ще бъдат?

Християн Кръстев: Ценовата политика за билетите, ще започна отзад напред, за момента само са увеличени цените на търговските влакове, които не се субсидират от държавата, няма ги по договор с държавата. Това са основно бързите влакове. Там имаме вече увеличение с 8%. Но пък ако анализираме ценово, колко пари е струвало и колко ще струва не е кой знае каква голяма разликата. Едно дълго разстояние София – Варна разликата е в рамките на 80 ст. Не е кой знае колко голяма разликата. Ние сме длъжни да си поемаме за тези влакове разходите, защото от тази година цената ни на електроенергията, която е одобрена не е 90 лв. вече, а цената, която плащаме на ЕРП-то е 158 лв. Това налага това увеличение. Другите цени засега няма да се увеличават или поне анализите показват, че може би за 2014 г. няма да има увеличение.

Водещ: За новата система да ни кажете няколко думи, кога очаквате да стартира така в пълен…

Християн Кръстев: Надграждането на проекта, който пуснахме на 20 декември за онлайн билетоиздаването – процедурата ще бъде обявена другата седмица. Докато приключи процедурата и сключим договора, може би ще минат поне два месеца, защото не се знае дали няма да има жалещи, обжалващи процедурата и т.н. Имаме заложени финансови средства за тази онлайн система. Надявам се, че до края на годината ще бъде доразвита и внедрена, така че пътниците и гражданите на нашата държава да се възползват от нашите услуги и то в качеството си на нормални европейци.

Водещ: Да, предполагам, че тази система ще обхваща всички гари, влакове. Могат да се информират гражданите за всички…

Християн Кръстев: Всички гари, всички влакове, цялата държава включително и човек ще може да си купи билет от една Германия.

Водещ: Благодаря ви за този интересен коментар.

Източник: Фокус
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Варужан Апелян » Пет Фев 07, 2014 4:50 pm

Видео: Постигнато е сближаване на позициите с кредиторите на БДЖ

http://www.dnes.bg/business/2014/02/07/50-uvelichenie-na-pytnicite-i-tovarite-otchita-bdj.215082
Варужан Апелян
 
Мнения: 1405
Регистриран на: Пет Дек 20, 2013 12:16 pm

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот mental » Пет Фев 07, 2014 8:57 pm

По повод горното изказване на БДЖ-шефа за разширяване на услугата за електронни билети имам въпрос. В момента тази система е напълно автономна от генералната система за резервации на БДЖ. :shock: Най-общо има няколко стъпи:

1) За всеки "компютърен" влак се отделят около 20-30 второкласни места и още 10-тина първокласни, които пътниците могат да запазят по Интернет.
2) 24 часа преди потеглянето на влака, тази опция се преустановявя, на лист хартия се разпечатва схемата с подадени/свободни места и на крака се носи на касиерите по гарите.
3) Незаетите места се продават по познатата технология с драскане с химикал върху схемата и още веднъж върху билета. Съответно отново се отделят само определени каси за продан на такива билети. Например на ЦГ за 3625 места се взимат само от 4 каси, което прави досадни и дълги опашки.

Сега, ако се разшири системата, ще се създаде ли нова уеб-платформа, с която да работят и касиерите или ще се запази досегашния модел, като просто ще се увеличи броят на влаковете, от които се пускат места предварително в Интернет? :?: И ще могат ли да се взимат е-билети и за пътуване с прекачване с 2 или повече влака? :?:
Аватар
mental
 
Мнения: 231
Регистриран на: Нед Сеп 15, 2013 5:46 pm

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот NikolaiRG » Пет Фев 07, 2014 9:03 pm

mental написа:По повод горното изказване на БДЖ-шефа за разширяване на услугата за електронни билети имам въпрос. В момента тази система е напълно автономна от генералната система за резервации на БДЖ. :shock: Най-общо има няколко стъпи:

1) За всеки "компютърен" влак се отделят около 20-30 второкласни места и още 10-тина първокласни, които пътниците могат да запазят по Интернет.
2) 24 часа преди потеглянето на влака, тази опция се преустановявя, на лист хартия се разпечатва схемата с подадени/свободни места и на крака се носи на касиерите по гарите.
3) Незаетите места се продават по познатата технология с драскане с химикал върху схемата и още веднъж върху билета. Съответно отново се отделят само определени каси за продан на такива билети. Например на ЦГ за 3625 места се взимат само от 4 каси, което прави досадни и дълги опашки.


Голям майтап, немам думи :D
Всъщност, аз също си мислех, че е нещо подобно.
Чудя се как ли в БДЖ използват например електронни таблици - сигурно първо смятат с елка и после попълват резултатите в таблиците, а когато работят с текстови редактори, сигурно пишат първо на ръка черновата и после въвеждат текста в компютъра на белова.
Аватар
NikolaiRG
 
Мнения: 514
Регистриран на: Пон Юли 22, 2013 4:39 pm
Местоположение: Русе

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Otskov » Съб Фев 08, 2014 1:57 am

:mrgreen:
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1991
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Пон Фев 10, 2014 10:30 am

Християн Кръстев за състоянието на БДЖ и преговорите с кредиторите

7 Февруари 2014 | 08:27 | BG on Air, Сутрешен блок

Водещ: За състоянието на Българските държавни железници, за финансовите резултати на компанията за миналата година, хода на преговорите с кредиторите и модернизацията на парка – доста теми, всички от тях предполагам са безкрайно интересни. Затова веднага казвам добро утро на нашия първи гост в студиото – Християн Кръстев, изпълнителен директор на БДЖ. Доста въпроси в последните дни и седмици около компанията. Надявам се да имаме време да засегнем всички тях. предлагам да започнем може би с най-актуалната тема. Вчера имаше среща с кредиторите на компанията във Виена. Какво се случва там? Има ли прогрес в преговорите?

Християн Кръстев: Вчера приключи, снощи късно вечерта, след 21.00 часа срещата във Виена с кредиторите. В началото разговорът вървеше много трудно, много тежко. Преговорите минаха в рамките на около седем-осем часа. Накрая вече разговорите придобиха по-съществен вид. Вече приемат наши предложения и се надяваме в най-скоро време вече да го приключим този казус, за да имаме глътка въздух, да можем да работим.

Водещ: Кои бяха най-тежките точки в преговорите? По информация от края на миналата година, когато пак имаше среща, доколкото си спомням, основният проблем беше това, че те настояваха за държавни гаранции върху дълговете – нещо, което БДЖ тогава заяви, че няма как да изпълни.

Християн Кръстев: Те сами се убедиха, че няма как да има държавна гаранция по тези кредити, защото това се явява държавна помощ и Брюксел веднага ще ни глоби. Така че няма как да получат държавна гаранция за това нещо, но се убедиха, че имаме желанието и възможността да си плащаме дълговете в рамките на нормалното, което им предлагаме като време за разплащане. Така че мисля, че го разбраха много добре и смятам, че се съгласиха, че този начин е единственият, по който биха си взели парите.

Водещ: Тоест имате необходимата отсрочка и тази глътка въздух, за която се надявате, за да може да осъществите…

Християн Кръстев: Устно, да. Докато не го подпишем, не мога да твърдя 100%, но засега…

Водещ: Има ли яснота горе-долу кога ще се проведе следващият ход, следващият кръг преговори, следващата среща?

Християн Кръстев: В понеделник ще проведем среща с финансовия министър и след това вече…

Водещ: Ще се насрочи следващият кръг от преговорите.

Християн Кръстев: Да.

Водещ: Защото това е пряко свързано и с една друга тема, която се появи в публичното пространство през последните дни. Тя всъщност отдавна стои на дневен ред – модернизацията на подвижния състав. Предстои покупката на 150 нови вагона. Информацията беше, че за една част от средствата ще разчитат именно на тази отсрочка от кредиторите.

Християн Кръстев: Докато не се случи подписването, не означава, че ние сме спрели да работим. Работим, имаме много изработен добър бизнес-план, както на холдинга, така и на двете дружества. Там са заложени програмите за ремонт за тази година. В програмите за ремонт – да, така е, заложени са 150 вагона. Ще гледаме да бъдат рециклирани тези вагони, не нови. А основно залагаме да закупим и започваме процедурата по доставка на нови електрически мотриси. Новите мотриси ще представляват нещо, което до момента го нямаме – „Сименс”-овите, които са, те не са със скорост 160 км/час, а реално новата инфраструктура, която се строи в България, е 160 км, така че най-накрая да постигнем нещо добро като времепътуване и да предложим добра услуга на клиентите си.

Водещ: Позитивна 2013 ли изпратихте? 2012 г. беше силно проблемна, критична за холдинга. Сега железницата изправя ли се на крака? Има ли светлина в тунела, образно казано?

Християн Кръстев: Има светлина в тунела. Последните шест или по-точно пет месеца на 2013 г., бих казал, имахме ръст и увеличение както на товарите, така и на пътниците. В сравнение с предишната година и в сравнение с първото шестмесечие на 2013 г., ръстът е над 50% и разликата е огромна. Успяхме да наваксаме последните четири месеца на 2013 г. натоварванията, които бяха намалени толкова много. С около 300 000 т. сме превозили повече товари за последните 4 месеца в сравнение с предишната година и сме изкарали над 5 млн. лв. повече.

Водещ: Като финансови резултати как се измерва?

Християн Кръстев: Финансовите резултати - като група, като холдинг между 2013 г. и 2012 г. сме намалили загубата с 20 млн.

Водещ: Т.е. това означава, че е на път и има възможност през 2014г. дори да излезете на плюс.

Християн Кръстев: Има светлина в тунела, както се наблюдава и раздвижване на икономиката в държавата. А може би и не само в държавата, и раздвижване на икономиката в Европа, защото ние също сме зависими от Европа. Другото, което е - предвижването на товарите, които са между Азия и Европа минават голяма част през България. И в момента имаме увеличение на трафика и то още от 5, 6 януари насам с около 40%, който е Азия – Европа и обратно.

Водещ: Да, вие споменахте и преди известно време специално за ръста в товарните превози. Там точно – цифрите са пред мен – с около близо 40% е към края на миналата година ръстът. Така че това поне са оптимистични…

Християн Кръстев: Да, точно така. Появяват се и нови клиенти, които са клиенти на товарни превози, както се наблюдава едно прегрупиране на спедиторите в Западна Европа. Малки спедиторски фирми се обединиха с по-големи, както пък някои по-големи се разделиха на две и хванаха различни направления. Подписахме вече договорите с тях. Така че работим добре.

Водещ: За да приключим темата със задълженията - към края на декември, доколкото си спомням тогава беше спомената цифрата около 625 млн., т.е. намалели са с близо 90 на годишна база. Сега продължава, предполагам, тази тенденция да изчиствате…?

Християн Кръстев: Точно така. Продължаваме, да. За тази година сме заложили около 50 млн. да изплатим на кредиторите, както лихви, така и главница.

Водещ: А в по-общ план, как върви модернизацията – споменахме за този план за покупката на новите вагони, за мотрисите.

Християн Кръстев: Точно така.

Водещ: Други имате ли в по-далечен хоризонт намерения, защото само допреди година имаше много остър недостиг и на вагони, и на локомотиви /…/

Християн Кръстев: Успяхме да наваксаме с вагоните. Сега вагоните са толкова, колкото са необходими за влаковете, както са по книжките разписания. Нямаме намаления на вагони. Даже мога да кажа, че имаме около 10 вагона, които са ни над необходимия брой, които пък когато се наложи се заменят – едните влизат в експлоатация, другите отиват за някакъв частичен ремонт. Така че там успяхме. Другото, което е – имаме проблем с ремонтът на локомотивите. Това е факт.

Водещ: Да. Между другото това беше един интересен проблем, ако това визирате, имаше една може би недомислица в договора за новите - за Сименс мотрисите, че нямаше договор за резервни части. Това е отчитано и като проблем преди. Много проблематично беше с ремонта. Как стоят нещата сега? Успяхте ли да…

Християн Кръстев: Да. Нямаше доставка на резервни части, както за дизеловите сименсови мотриси, така и за електрическите. Доставихме голяма част. От многото спрени, които не работиха от 25 електрически, работиха само 12, в момента работят вече 22. От дизеловите работят 21, а работеха 7 или 8 тогава.

Водещ: Т.е. до голяма степен е изчистен този проблем.

Християн Кръстев: Така че до голяма степен сме се оправили там.

Водещ: Има обаче един друг много сериозен проблем, който разбира се донякъде не е и във вашата юрисдикция, но пряко касае железопътните превози. Преди седмици пак имаше инцидент с трасето, с почти дерайлирал влак, отново кражба и съсипване на инфраструктурата. Има ли решение този проблем и как могат да се спрат тези, наистина посегателства върху имуществото, защото те застрашават и човешки животи все пак.

Християн Кръстев: Ако коментираме казуса с дерайлиралия влак, който беше от откраднатите елементи от железопътната инфраструктура рискът беше много голям. Това можеше да се случи на един бърз влак пълен с хора, а тогава жертвите никой не знае колко можеха да бъдат. Другото, което е - тези цистерни, които дерайлираха ако бяха с по-висока скорост и имаше пробит балон, това е една огромна бомба и половин София нямаше да я има.

Водещ: Какво е решението на този проблем? Имате ли предложения към законодателите, защото натам трябва да се насочи инициативата?

Християн Кръстев: Предложенията са към законодателите – тези кражби, тези нарушения, които се извършват от несъвестни граждани в крайна сметка, на нашата държава, да бъдат заложени в закона като терористичен акт. И отговорността, която да се носи да бъде много голяма и присъдите да са много сериозни. Така навсякъде в Европа са направени законите. Всичкото това се води тероризъм.

Водещ: Да се надяваме, че ще бъдат предприети необходимите мерки. Все пак инициативата сте я предприели, но трябва да се отчете този проблем, защото наистина инцидентите напоследък се превръщат във все по-сериозни. Искам да ви питам и за една информация, която излезе вчера, интересна. Вие обявявате обществена поръчка за надграждане на вашата онлайн система – за онлайн резервации и продажби на билети. Това е едното по-интересно събитие, за което може да ни разкажете. А и другото, в по-общ план, много хора се интересуват от това каква ще е политиката ценовата за билетите в следващата година, а и не само. Ще има ли промени? Какви ще бъдат?

Християн Кръстев: Ценовата политика за билетите, ще започна отзад напред, за момента само са увеличени цените на търговските влакове, които не се субсидират от държавата, няма ги по договор с държавата. Това са основно бързите влакове. Там имаме вече увеличение с 8%. Но пък ако анализираме ценово, колко пари е струвало и колко ще струва не е кой знае каква голяма разликата. Едно дълго разстояние София – Варна разликата е в рамките на 80 ст. Не е кой знае колко голяма разликата. Ние сме длъжни да си поемаме за тези влакове разходите, защото от тази година цената ни на електроенергията, която е одобрена не е 90 лв. вече, а цената, която плащаме на ЕРП-то е 158 лв. Това налага това увеличение. Другите цени засега няма да се увеличават или поне анализите показват, че може би за 2014 г. няма да има увеличение.

Водещ: За новата система да ни кажете няколко думи, кога очаквате да стартира така в пълен…

Християн Кръстев: Надграждането на проекта, който пуснахме на 20 декември за онлайн билетоиздаването – процедурата ще бъде обявена другата седмица. Докато приключи процедурата и сключим договора, може би ще минат поне два месеца, защото не се знае дали няма да има жалещи, обжалващи процедурата и т.н. Имаме заложени финансови средства за тази онлайн система. Надявам се, че до края на годината ще бъде доразвита и внедрена, така че пътниците и гражданите на нашата държава да се възползват от нашите услуги и то в качеството си на нормални европейци.

Водещ: Да, предполагам, че тази система ще обхваща всички гари, влакове. Могат да се информират гражданите за всички…

Християн Кръстев: Всички гари, всички влакове, цялата държава включително и човек ще може да си купи билет от една Германия.

Водещ: Благодаря ви за този интересен коментар.Източник: Фокус
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот railjet » Пон Фев 10, 2014 11:43 am

Застреляха Шафнера!

Гръмнаха вчера сутринта Стоян Цветков- Шафнера, 44г. Произшествието е станало в 9:30, в кв. "Света Троица", София.

Стоян беше диспечер в БДЖ и един от активните лостове в наркотрафика по релси от и за Турция.

:(
Последна промяна railjet на Пон Фев 10, 2014 12:38 pm, променена общо 1 път
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Пон Фев 10, 2014 12:28 pm

Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Сря Фев 26, 2014 3:29 pm

БДЖ Пътнически превози ЕООД и Столична община домакини на конференция за пътническия жп транспорт

25.02.2014 16:38

В периода 26-и 28-и февруари в гр. София ще се проведе поредната международна партньорска среща по проекта RAIL4SEE (Rail Hub Cities for South East Europe). Домакини на събитието ще бъдат БДЖ Пътнически превози ЕООД и Столична община. Основната тема на конференцията ще бъде възстановяването и развитието на международните пътнически железопътни превози през България към Югоизточна Европа. В конференцията ще вземат участие представители на 26 организации от 10 страни, които са партньори по проекта.

Акцент на срещата ще е обсъждането на дългосрочните ангажименти между партньорите по проекта и основните сфери на въздействие за изпълнение на неговите цели - постигане на дългосрочни и устойчиви политически и финансови резултати в сектора на пътническия железопътен транспорт чрез директно ангажиране на заинтересованите страни и взаимодействие между тях, както и изпълнение на пилотни дейности технологични мерки за подобряване информираността и обслужването на пътниците, въвеждане на нови услуги, създаване на регионални транснационални платформи за сътрудничество.

Обект на обсъждане между партньорите по проекта ще бъде и изработването на стратегически документ с дългосрочна перспектива за транснационалната железопътна политика, който да подпомогне/допълни европейските регионални стратегии в областта на железопътния транспорт.

В рамките на планираните мероприятия ще се проведе тристранна среща на III клъстер, формиран в рамките на RAIL4SEE и обединяващ партньорите от България, Гърция и Румъния. Основна тема на срещата ще бъде детайлното обсъждане на възникналите проблеми и възможни решения във връзка с реализацията на пилотните дейности по проекта.

***

Общо 28 партньори от 10 страни, сред които БДЖ Пътнически превози ЕООД и Столична община, си сътрудничат в инициатива за развитието на железопътния транспорт в Югоизточна Европа. RAIL4SEE е проект на стойност 4.8 млн. евро, който се осъществява в рамките на тема Мрежа от градове транспортни центрове за по-добър достъп до транспортни услуги и повишена мобилност на хората в страните от Югоизточна Европа (Network of (hub) cities for an increased access and mobility of people in the SEE-region) по Програма за международно сътрудничество в Югоизточна Европа (South East Europe Transnational Co-operation Programme SEETCP).

Проектът е насочен към повишаване на конкурентоспособността и интеграцията на Югоизточна Европа чрез не-инфраструктурни мерки и действия, допринасящи за подобряване на железопътния и обществения транспорт, и развитието и интегрирането на 11 т. нар хъб (hub) градове Болоня, Венеция, Триест, Любляна, Виена, Братислава, Будапеща, Солун, София, Загреб, Букурещ и допълнително Белград - в международни транспортни коридори.

Източник: БДЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Варужан Апелян » Пон Мар 03, 2014 2:55 pm

понеделник, 3 мар 2014 г. 12:34 ч.
Обозначени със стикери
БДЖ ще осигурява места за майки с деца до 7 г.
BNews.bg

Седящи места за майките с деца до 7-годишна възраст осигурява БДЖ от вторник, 4 март.

Това съобщават от „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Местата ще бъдат обозначени със специални стикери,

а превозните бригади във влаковете ще оказват съдействие за настаняването на майките с малки деца.

С обособяването специализирани места се цели холдингът да осигури по-голямо удобство и комфорт на майките с деца при пътуването им с влак, особено когато има много пътници.

В бързите влакове няма да се заплаща стойността на запазеното място. Седящите места пък се заплащат единствено при пътуване с бърз влак със задължителна резервация, защото купуването на запазено място за тази категория влакове е задължително.

Децата до 7 години пътуват безплатно във всички категории влакове.

http://www.bnews.bg/article-99766
Варужан Апелян
 
Мнения: 1405
Регистриран на: Пет Дек 20, 2013 12:16 pm

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Вто Мар 04, 2014 12:04 pm

Холдинг БДЖ ЕАД подобрява транспортното обслужване на майките с деца до 7-годишна възраст

03.03.2014 11:26

От утре (4-и март) във всички бързи и пътнически влакове на Холдинг БДЖ ЕАД ще бъдат осигурени седящи места за майки с деца до 7-годишна възраст. Местата ще бъдат обозначени със специални стикери, а превозните бригади във влаковете ще оказват съдействие за настаняването на майките с малки деца.

Обособяването на специализирани места за майки с деца до 7-годишна възраст се извършва с цел осигуряване на по-голямо удобство и комфорт при тяхното пътуване с влак. При настаняване на обозначените места в бързите и пътническите влакове, майките с малки деца ще имат осигурени седящи места, като в бързите влакове няма да заплащат стойността на запазеното място. Седящите места се заплащат единствено при пътуване с бърз влак със задължителна резервация, тъй като закупуването на запазено място за тази категория влакове е задължително.

Холдинг Български държавни железници ЕАД напомня на своите клиенти, че децата до 7-годишна възраст пътуват безплатно във всички категории влакове.

Източник: БДЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Пон Окт 13, 2014 3:27 pm

Ще има ли интегрирани превозни документи между Столичната община и "БДЖ – Пътнически превози"

09.10.2014

Столичната община избра изпълнител за проучване на нормативните възможности за издаване на интегрирани превозни документи, както и на възможностите за общо (взаимно) ползване на съществуващи документи за превоз на пътници между Столичната община и "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД с железопътен и обществен градски транспорт. Той също ще даде препоръки и предложения относно възможностите за промяна и усъвършенстване на действащата нормативна уредба, което да позволи издаването и ползването на интегрирани превозни документи. Изпълнител на дейностите е Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори". То следва да завърши работата за 60 дни и 33 540 лв. с ДДС.
Поръчката е част от проект "Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа" - Rail Hub Cities for South East Europe-RAIL4SEE, съфинансирана по програма "Югоизточна Европа" на Европейския съюз. С европейски средства се финансират 85% от договора.

Източник: Infrastructure.bg
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Administrator » Пет Авг 07, 2015 3:11 pm

Димитър Костадинов, БДЖ: До края на годината се надявам да стартира нова информационна система за онлайн продажба на билети за почти всички влакове

Управителят на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД Димитър Костадинов в интервю за Агенция „Фокус“ по повод пускането на допълнителни вагони към съставите на два влака (отиване и връщане) за музикалния фестивал SPIRIT of Burgas.

Фокус: Г-н Костадинов, тази сутрин с допълнителни вагони замина влакът за Бургас по повод музикалния фестивал SPIRIT of Burgas. Как се зароди идеята, разкажете ни малко повече за нея?
Димитър Костадинов: Още със стартирането на кампанията SPIRIT of Burgas, решихме да се включим като партньори на събитието с цел да привлечем нови клиенти, да създадем положителни емоции за тях, както и да използваме летния сезон, така че да си увеличим пътникопотока към Бургас. Решихме към състава на влака да включим допълнителни услуги, като Dj, бистро-вагон, така че меломаните да се чувстват по-приятно и по-комфортно по време на своето пътуване към SPIRIT of Burgas.
Фокус: Какви са очакванията Ви, ще се напълни ли влакът до достигането на крайната си спирка в Бургас?
Димитър Костадинов: Очакванията ни са влакът да се напълни до Бургас. По маршрута си до черноморския град той има доста спирания. Много пътници се качват от новата спирка „Искърско шосе” и гара „Подуяне”. Стандартният състав на този влак е 4 вагона, които обикновено пътуват с 80% запълняемост по маршрута. Включили сме още 4 допълнителни вагона, бистро и вагон с Dj. Общо съставът на влака е от 10 вагона. В деня след провеждането на фестивала SPIRIT of Burgas (9 август) символично нареченият „Robbie Williams EnterTRAIN” ще пътува от Бургас до София в същия състав. Може би стартирахме малко късно рекламната кампания и самата идея, но това е един първоначален проект, който искаме да продължим и с други събития в страната. Надявам се той да е успешен.
Фокус: Имате ли информация за продажбите на билетите?
Димитър Костадинов: Малко се затруднявам да дам актуална информация за продажбата на билетите, тъй като влакът е бърз, без задължителна резервация и купуването им се извършва на момента, преди неговото заминаване. За жалост, все още нямаме действаща информационна система за билетоиздаване, която да следи в реално време продажбите. В момента се работи по нея.
Фокус: Има ли разлика между цените в брандираните вагони за SPIRIT of Burgas и редовните такива?
Димитър Костадинов: Няма разлика в цените, те са стандартни. Всички намаления, които предлагаме, се ползват и за тези вагони.
Фокус: Какви са бъдещите проекти на „БДЖ – Пътнически превози“?
Димитър Костадинов: Много са бъдещите проекти на дружеството. Всички те са описани в „Плана за оздравяване и развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г.”, който е качен на нашата интернет страница. В момента вървим по график с неговото изпълнение, за да се случат всички заложени неща, които да променят облика на железницата. Опитваме се да създаваме асоцииране с положителни емоции за нея и именно затова правим подобни мероприятия, така че да балансираме негативната енергия. Създаваме нова визия и на служителите, ново отношение и на пътниците към нас. От тази седмица всички наши служители са с нови униформи.
Фокус: Виждаме, че и обликът на сайта на БДЖ е променен. Какво е новото в него и по-улеснен ли е за потребителите?
Димитър Костадинов: Да, от няколко месеца имаме нов сайт. Опитваме се наистина да променяме визията и да я правим по-модерна. Надяваме се отношението на клиентите да е по-толерантно към нас, за да можем да успеем да се справим със задачите си. Тъй като на практика се получава, че се въртим в един омагьосан кръг – медиите отразяват само отрицателните събития, свързани с БДЖ. По този начин се понижава и социалният статус на професията. Никой не иска да работи в железница, която има такъв имидж, а оттук се променя и отношението към клиентите.
Фокус: Има ли възможност клиентите да купуват онлайн билети през новия ви сайт?
Димитър Костадинов: Да. В момента предлагаме тази опция, но за ограничен брой влакове – основно тези с по-дългите дестинации. До края на годината се надявам да стартираме една изцяло нова билетоиздаваща информационна система, която ще дава възможност за онлайн продажба на билети за почти всички влакове.

Люба АЛЕКСИЕВА

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот Otskov » Нед Авг 09, 2015 11:23 am

Създаваме нова визия и на служителите, ново отношение и на пътниците към нас. От тази седмица всички наши служители са с нови униформи.

Е тук най-после направихте стъпка в правилната посока - новите униформи изглеждат много свежо и придават вид на служителите, подобен на колегите им от западните железници :)
Тъй като на практика се получава, че се въртим в един омагьосан кръг – медиите отразяват само отрицателните събития, свързани с БДЖ.

Време беше да го проумеете и това, сега направете нещо по въпроса, така че да излезете от въртележката :arrow:
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1991
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: БДЖ-ПП - актуална информация

Мнениеот 1435 » Пон Авг 17, 2015 5:26 pm

1435
 
Мнения: 706
Регистриран на: Сря Юли 24, 2013 2:34 pm

Следваща

Назад към Българските железници през погледа на медиите

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта