Страница 1 от 1

София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Сря Юли 17, 2013 2:48 pm
от Administrator
.

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Дек 19, 2013 10:25 am
от stankos
Пепи трий тази тема , че гледам този " проект" вече даже не го и споменават !

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Дек 19, 2013 10:34 am
от 07
Поредното натрупване на грешки..... Изсрахме един мост край Видин и не можем да го "захраним" с трафик, като в същото време изоставяме проектите които биха били крачка напред в тази насока. Ако ДМ-2 беше нещо повече от гомно в целофан пред което да резнем лентичка - трябваше да правим инфрата към още докато се строи и моста.... Враца - Видин , София-Кулата... Поне едно от тези направления да бяхме започнали... После мамалигите били виновни че не бързат от другата страна.... Ние имаме да правим 400 км, те - 60.... да не са луди да хвърлят пари, докато реалния проблем е при нас.

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Дек 19, 2013 12:22 pm
от rain
Реалният проблем не е при нас - ДМ2 е съоръжение за товарен трафик, а не него нашите ниски скорости не му пречат. В този ред на мисли късото румънско парче без ток е повече проблем. Но не прекалено голям. Защото тяхното Крайова - Калафат е междугалактическа магистрала в сравнение с инфрата на Сърбия. Въпрос на време и политика е, не на това дали Видин - Мездра е със 70 или с 370 км/ч.
За натрупването на грешки - съгласен съм - в чисто товарни линии като Пловдив - Свиленград/граница наляхме стотици милиони, където така и така тези скорости са ненужни, а линиите ни с нужда от тези скорости са в нищото. Михайлово - Бургас с тази оскатена рехабилитация и ..... май друго няма.

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Дек 19, 2013 12:43 pm
от rexkos1991
За да има някакъв смисъл от Дунав Мост 2, привличайки повече пътници и товари по жп транспорт, е крайно необходимо построяването на пряка ж.п. връзка Голенци - Дробета Турну Северин. През Крайова е безсмислено да се обикаля дори и линията да е се рехабилитира за по-високи скорости. А сега забравете за какъвто и да е влак да мине оттам, още повече към момента инфраструктурата откъм румънската страна е отчаяващо зле. (Калафат) - Голенци - Крайова почти целият участъка е със скорост по КР 40 км/ч, Крайова - Филиаш - Балота е добре, но след Балота има страшни свлачища и пак започва вековното влачене с 5/15 км/ч....

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Дек 19, 2013 12:49 pm
от stankos
От кога ДМ 2 се намести между София и Радомир !?! Как не съм знаел да минавам по него . :lol:

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Дек 19, 2013 4:17 pm
от 07
stankos написа:От кога ДМ 2 се намести между София и Радомир !?! Как не съм знаел да минавам по него . :lol:

София Радомир е част от Кулата - Видин

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Пет Дек 20, 2013 11:21 am
от stankos
Но не е обект на тази тема !

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Сеп 04, 2014 10:47 pm
от Administrator
В НКЖИ отвориха оферти за изготвяне на ПУП и технически проекти за възел София, възел Бургас и София-Радомир

Публикувано : чт, сеп 4th, 2014


Днес, 04.09.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци“по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара София – гара Волуяк“, за проект „Развитие на железопътен възел София“; и „гара София – гара Петърч“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“.

Обособена позиция 2: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа“.

Обособена позиция 3: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“.

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

1. Обединение „Т и Т МОСТИ“, за Позиция 2

2. Консорциум „RAILWAY-SR“, за Позиция 2

3. Обединение „Д’ АПОЛОНИЯ – ДИ ВИ – ЕВРОСТРОЙ“, за Позиция 3

4. Обединение „ЦИРЛ и КО“,за Позиция 1

5. Обединение „ПРОКОМ БГИ 14“, за Позиция 1

6. Сдружение „ИТ 2“, за Позиция 1

7. Консорциум „НЕТ – ИТАЛФЕР – ИКЮИ“, за Позиция 2

8. Консорциум„EPG – ARDANUY“, за Позиция 2

9. Консорциум „С.П.Р. ПРОЕКТ 2014“, за Позиция 2

10. Обединение „АКСИОНА ИНХЕНИЕРИЯ – РУТЕКС“, за Позиция 2

11. Обединение „СИСТРА И ПАРТНЬОРИ“, за Позиция 1

12. Обединение „ДОПРАВОПРОЙЕКТ – МИСТ“, за Позиция 2

13. „ЛУИС БЕРГЕР – ВИО – ТОП – ЕС ПИ СИ – ИНФРАПРОДЖЕКТ“, за Позиция 2

14. Консорциум „ТЕЕ – СУДОП“, за Позиция 3

15. Консорциум „ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ“, за Позиция 2

16 Консорциум „РОЛПЛЮС-ПСЦ“, за Позиция 1

17. „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД, за Позиция 3

18. „ЕВРОПРОЕКТ“ ДЗЗД, за Позиция 2

19. Обединение „АСИСТЕМ – ГАМА“, за Позиция 1

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ се изпълнява по ОП Транспорт, и включва подготовка на следните проекти:

„Модернизация на жп линията София – Драгоман”;
„Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”;
„Развитие „Развитие на жп възел Бургас”.
„Развитие на жп възел София”.

Изпълнението на тези проекти ще подобри обслужването на населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектите ще осигурят оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Основни цели, които следва да се постигнат с реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на предвидените железопътни участъци, част от проектите, включени в обхвата на „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”, като се извършат всички необходими проучвания на елементите от съществуващата железопътна инфраструктура, изготвят се технически проекти, кадастрални карти и регистри и технически спецификации и приложения за реализация.

Източник: ЕПБЖ

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Чет Фев 12, 2015 4:15 pm
от Administrator
КЗК спря търг за проектиране на жп отсечката Волуяк – Храбърско – Перник

чт, фев 5th, 2015

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за рехабилитация и модернизация на железопътни участъци по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект за рехабилитация на железопътна отсечка „Волуяк – Храбърско – Перник” за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Проучването по преписката показа, че в състава на комисията за провеждане на процедурата не са включени експерти с квалификация и опит по изготвяне на проектни проучвания, кадастрални карти и технически проекти в областта на железопътната инфраструктура – основни дейности по поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците и по-специално техническите оферти.

КЗК освен това установи, че Консорциум „В.Х.П. Проект 2014”, определен за изпълнител по обособена позиция № 2, не е доказал, че отговаря на минималните изисквания на възложителя за технически, икономически и финансови възможности, тъй като не е представил валидна застрахователна полица за професионална отговорност.

Също така, посоченият от Консорциум „В.Х.П. Проект 2014” ключов експерт „Железен път” не е доказал, че отговаря на едно от условията на възложителя – да притежава минимум 8 години опит в проектирането на железопътна инфраструктура.

КЗК връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществената поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Източник: ЕПБЖ

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Пет Окт 30, 2015 4:21 pm
от Administrator
НКЖИ представи техническия проект за модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир

Публикувано : чт, окт 29th, 2015

нес, 27.10.2015 г., в хотел „Бест Уестърн Сити Плюс“, беше представен техническият проект на обект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир“, част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа”.

Събитието бе открито от Мария Чакърова – директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ. Участие в него взеха експерти от НКЖИ, координаторът и изпълнителят по проекта.

Модернизацията на железопътната линия София – Перник – Радомир се разглежда като част от проект „Модернизация на железопътната линия Видин – София – Кулата”, който е в списъка на приоритетните проекти за Транс-европейската железопътна мрежа и е част от коридор Ориент/Източно-средиземноморски. Железопътната линия София – Перник – Радомир се състои от две трасета: основно – София – Драгичево – Перник – Радомир, единична жп линия с обща дължина около 48,6 км и обходно – Волуяк – Разменна – Перник, единична жп линия с обща дължина около 48,8 км.

Очаква се строителните дейности по обекта да стартират в началото на 2017 г.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Източник: ЕПБЖ

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Съб Яну 13, 2018 1:01 pm
от Spass237
Проектът за модерно жп трасе по линията София - Перник - Радомир е готов[/size]
Готов е комплексният проект за модернизация на железопътния участък София - Перник – Радомир. Информацията е на община Перник, предава БТА.

Участъкът е част от проекта за модернизация на железопътна линия Видин - София - Кулата, който е в списъка на приоритетните проекти за Трансевропейската железопътна мрежа.

Трасето е включено в Ориент /Източен Средиземноморски коридор на Основната транспортна мрежа, състояща се от девет стратегически важни и основни коридори. Предвижда се изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международен товарен трафик. Модернизацията на участъка е обявена за обект с национално значение.

Железопътната линия София - Драгичево - Перник - Радомир е с обща дължина 48,6 км, електрифицирана е и е двойна в участъците София - Захарна фабрика и Батановци - Радомир. Проектната скорост на съществуващата линия варира между 75 - 100 км/ч, но поради някои ограничения в участъците от 50-65 км/ч, тя не се достига нито при пътническите, нито при товарните влакове, твърдят от НКЖИ.

Модернизацията предвижда повишаване на проектната скорост в урбанизираните територии в рамките на 80-100 км/ч и 160 км/ч извън тях за пътнически влакове, и 120 км/ч за товарни влакове, също и 200 км/ч за подвижен състав с накланящи се кошове. За да се постигне прогнозният трафик и възможността за високи скорости, е необходимо ново трасе, категорични са специалистите.

Проектът включва 13 гари, спирки и разделни постове, но не предвижда модернизация на столичната Централна гара. Реконструкцията на гара Захарна фабрика се ограничава в границите на съществуващата площадка. Композициите ще преминават през спирка Зеленика и гара Горна баня, като за последната е планирано изграждането на общо три коловоза.

Предложените решения предвиждат закриване на гара Владая и обособяване на нов разделен пост със същото име в началото на първия тунел, който е с дължина 4 850 м и ще бъде разположен между Владая и Драгичево. Според специалисти по този начин ще се реши проблемът със засягане на жилищни райони на север от съществуващата линия над Владая.

В участъка Драгичево - Перник ще функционира двойна железопътна линия за скорост 120-160 км/ч по съществуващото трасе. Между Перник и Радомир са проектирани два двупътни тунела с дължина 880 м и 400 м, както и седем моста. В гара Радомир е предвидена частична реконструкция, като са заложени три нови перона и подлез. В участъка композициите ще се движат със скорост 160 км/ч. Само от Перник до спирка "Кракра" има ограничения на места на скоростта до 110 км/ч.
На наличните големи съоръжения по жп линията София - Драгичево - Перник - Радомир ще бъде направена реконструкция или подмяна с нови. Всички прелези се премахват. Пешеходното преминаване ще се осъществява на две нива, чрез новопроектирани пешеходни подлези за всички гари и спирки, с изключение на гара Перник разпределителна. Разработени са проекти за архитектурно оформление, достъпна среда и вертикална планировка на пероните и окологаровите пространства. Пешеходните подлези са проектирани с асансьори, а там, където преминаването на пешеходци е по коловозите, пероните са скосени за осигуряване на достъпна среда.

Ще бъдат изградени общо 11 моста - седем са над река Струма, като устоите им не засягат речното корито и четири са над улици и пътища. Проектирано е и построяване на 95 водостоци, от които 10 са в участъка, разположен най-близо до защитената зона Витоша. Те ще бъдат заустени във Владайската река.

Проектът се реализира по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Предстои разглеждане на Национален експертен съвет, след което МРРБ трябва да издаде разрешение за започване на обекта, уточниха от община Перник.

Междувременно транспортни специалисти предложиха ново решение за връзката на Перник със столичното метро, което се базира на бъдещата модернизирана железопътна линия. Според Мартин Златков, асистент във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков", е възможно чрез двусистемни мотриси, които да излизат от тунела на трета метролиния при 19-та метростанция (Горна баня) по съществуващото жп трасе, да се направи връзка с Перник, респективно и с Радомир.
По думите на Златков вече е внесено предложение в Столичния общински съвет на 30 ноември миналата година за удължаване на трети метродиаметър и закупуване на такива мотриси, което ще бъде разгледано до края на февруари.

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Съб Яну 13, 2018 2:45 pm
от ПЖИ43в
ПОКАЖЕТЕ И САМИЯТ ПРОЕКТ!!...Горното изложено съчинение нищо не ни говори!!

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Съб Яну 13, 2018 5:19 pm
от Spass237
Това е от интернет,а ако някой има проекта да го покаже :)

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Съб Яну 13, 2018 6:08 pm
от ПЖИ43в
Е е е,Ами нали май преди повече от 5 години имаше подобни фанфари и изхвърляния за подобни неща за Видин-Мездра- Ботевград-Столник-София :!: :roll: ...Видин-София г о т о в о ли е вече,та сега се почва и продължението на този прословут коридор :?: :shock: .... :twisted:

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Съб Яну 13, 2018 9:56 pm
от stankos
Това няма да се осъществи в близките 20-30 години ! За съжаление !

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Съб Яну 13, 2018 10:55 pm
от ПЖИ43в
stankos написа:Това няма да се осъществи в близките 20-30 години ! За съжаление !

Може/ШЕ/ в едно друго време :( ;)

Re: София-Перник-Радомир

МнениеПубликувано на: Нед Яну 14, 2018 1:48 am
от Недев
Царе сме на проектите, ама на осъществяването им хич ни няма.