Страница 4 от 6

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Пон Дек 01, 2014 6:04 pm
от mental
Московски пред "Строймедия":

"...Надявам се в най-скоро време да бъде одобрена програмата в Брюксел, ако това се случи до февруари-март, веднага може да започне третият метродиаметър, участъкът по "Черни връх", както и другите готови проекти по програмата, добави той. Запитан за готовите проекти, очакващи финансиране, министърът посочи железопътните участъци Пловдив-Оризово, Видин - Медковец и жп възел Бургас, както и пътни подучастъци от Кресненското дефиле..."

И ся кво!? :shock: И Чирпаница ли отпадна и ще си караме по старото трасе...

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Пон Дек 01, 2014 6:14 pm
от bdz43r
Пловдив - Оризово е за капитален ремонт по сегашното трасе, а Оризово - Михайлово е за ново трасе, затова е отделно и за да изпълним петилетката за три години, вероятно ще изхвърлят по-трудната част. Бездруго без чирпаницата влакът ще стане твърде бърз и ще конкурира магистралата, която до тогава ще се е разпаднала.

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Вто Дек 23, 2014 2:24 pm
от railjet
След успешното приключване на Пловдив-Бургас фаза1, генерал Милчо ще пусне съвсем скоро търг за Оризово-Михайлово, най-тежкият лот от Фаза2 :arrow:

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Вто Дек 23, 2014 2:46 pm
от MouveMeNT
Тунел ще има ли?

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Вто Дек 23, 2014 3:09 pm
от railjet
Нали знаеш, че точното трасе и особеностите му са военна тайна. Ако искат да съвпаднат максимално със сегашната чирпаница, да- един тунел евентуално ще помогне.

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Вто Дек 23, 2014 3:30 pm
от MouveMeNT
Да ти кажа, до някъде е по-хубаво, че прекупвачите на земи са наострили уши.
Няколко варианта са, в които са включени тунели с различна дължи, а какво точно ще се изпълнява зависи от ситото, определено от паричките.
Чп гара може би ще бъде с байпас, подобно на Харманли.

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Вто Дек 23, 2014 3:43 pm
от railjet
Мдам, точат поровете из полето шийки да гризнат нещо....

Подходите към г. Михайлово и транзитът й са проблем, та се чудя дали няма да е по-добре изобщо да се шунтира тази гара. Нещо като вариант А++. :idea:

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Пон Фев 16, 2015 1:37 pm
от Otskov
В НКЖИ ОТВОРИХА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол по железопътната линия Пловдив-Бургас
Днес, 27.01.2015 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”.
Събитието се състоя в 10.00 часа, в сградата ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. Обединение „Глобул 1“
Техническа оценка: 50 точки
Предложена цена: 16 694 661,00 лева без ДДС

2. „Електролукс Табаков и синове“ ООД
Техническа оценка: 50 точки
Предложена цена: 15 832 810,00лева без ДДС

3. „Енергоремонт Холдинг“ АД
Техническа оценка: 50 точки
Предложена цена: 15 779 390,00 лева без ДДС

4. Обединение „ТПС Югоизток“
Техническа оценка: 50 точки
Предложена цена: 19 504 870,04 лева без ДДС

5. „Енемона“ АД
Техническа оценка: 50 точки
Предложена цена: 15 988 919,25 лева без ДДС


Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.


-
В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени основно дейности по работно проектиране и изпълнение на строително-монтажни, пусково-настроечни работи, въвеждане в експлоатация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол.
http://www.rail-infra.bg/%D0%BF%D1%80%D ... %B0%D1%82/

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Вто Фев 17, 2015 9:37 am
от 07
railjet написа:След успешното приключване на Пловдив-Бургас фаза1, :

Успешно? Приключване? :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Чет Мар 26, 2015 12:06 am
от Administrator
Пловдив - Бургас: физически напредък 89%, финансов 74%

Брой 11 от 23/03/2015

Изображение
Инж. Пламен Митов, ръководител на ЗУИП за рехабилитация на Пловдив - Бургас в НКЖИ

Проектът за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас е разделен на три обособени позиции: Позиция 1 - железопътен участък Михайлово - Калояновец, Позиция 2 - железопътен участък Стара Загора - Завой - Зимница и Позиция 3 - железопътен участък Церковски - Карнобат - Бургас.
На 11.04.2014 г. бе въведен в експлоатация жп участък Михайлово - Калояновец. По останалите две позиции на проекта е приключено работното проектиране. Работи се усилено и по рехабилитацията на железния път, контактната мрежа в гарите и текущите пътища, както и по системите за осигурителната техника.
Общият физически напредък по трите позиции от проекта към 28.02.2015 г. е 89%, а финансовото изпълнение е 74%. Проблемите и трудностите, съпътстващи изпълнението на проекта, са, от една страна, лошите метеорологични условия, създаващи изключително неблагоприятна обстановка, тъй като работата е свързана с усилване на земната основна площадка за достигане на определената носимоспособност. В процеса на работа възникнаха и непредвидени дейности по подмяна на значителен брой стълбове за контактната мрежа, поради влошаване на техническите им качества и параметри и по изграждане на противозамръзващ пласт в гарите. Основните проблеми са свързани и с противоречия между FIDIC и прилагането на българското законодателство, както и проблеми, свързани с външни за ДП НКЖИ институции и организации. Окончателният срок за изпълнение на проекта по трите позиции е края на 2015 г. Прилагат се всички инструменти, предвидени в строителните договори, като двусменен режим на работа, удължено работно време, едновременно прекъсване на двата главни коловоза в някои гари и др., за да завършим отделните обекти от проекта в срок с необходимото качество.

Източник: Строителство Градът

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Чет Апр 02, 2015 8:32 am
от Administrator
НКЖИ обяви допълнителен търг за жп проекта Пловдив - Бургас

01.04.2015

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви обществена поръчка с наименование: "Допълнително строителство по проект BG161PO004-1.0.01-0007 "Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас", Позиция 2: "Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой - Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км".

Те се налагат поради настъпили промени, които не е могло да бъдат открити при предпроектната поручване от 2007-2009 г. (виж мотиви за обявяване на поръчката).

Поканата се изпраща до ДЗЗД "ДжиСиЕф – СК-13 – Трейс Рейлинфра Консорциум".

Общата стойност на поръчката за допълнителните услуги по строителство е 11 355 013,59 лв. без ДДС и не надвишава 50% от общата стойност на основната поръчка, която е 151 536 000,19 лв. без ДДС.

Основните дейности по поръчката са:
1.Доставка и полагане на допълнителни количества стълбове - 796, фундаменти за контактната мрежа и допълнителни строително-монтажни работи по контактна мрежа – конзоли, закрепвания, разделяне на анкеровка на носещо въже и контактен проводник, изграждане на компенсирана и полукомпенсирана мрежа в гарите.
2.Подмяна на табла за дистанционно управление на секционните разединители в гарите
3.Преустройство на МРЦ Стара Загора (подмяна на релсови вериги) - изпълнение на преустройство на контактната мрежа в гара Стара Загора
4.Замяна на съществуващата стоманена конструкция с нова стоманобетонна и изграждане на нови устои на мост на км 152+128.360 за привеждане в съответствие с влязлата в сила от 2014 г. норма "Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, Част 2: Мостове".
5.Рехабилитация на перони в гарите Стара Загора, Калитиново, Безмер и Ямбол и изграждане на монолитни стоманобетонови преходни мостчета за пътници.
6.Изпълнение на замяна на съществуваща ръчна бариера на прелез при км 124+681 (гара Хан Аспарух) с електрическа (АПУ), вкл. всички допълнителни работи.
7.Изграждане на нов монолитен навес за пътници на спирка Бозаджии в междугарието Кермен – Безмер на мястото на бракуваната и разрушена през 2013 г. сграда на спирката. 8.Изграждане на системи за принудително водочерпене с електрически помпи в гара Безмер.

Мотиви за обявата
За изпълнението на обект:"Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора-Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол-Завой) и Завой-Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км" е подписан Договор №3619/08.02.2011 г. на стойност 151 536 000,19 лв. без ДДС. В подготвителния период е разработен проект "Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по ж.п. линията Пловдив – Бургас, България". Техническата помощ е реализирана в периода 22.10.2007–31.03.2009 г. На база резултатите от договора за техническа помощ са изготвени технически спецификации за изпълнението на инвестиционния проект. При извършени обходи от експерти от експлоатационните поделения на ДП НКЖИ, ЗУИП, Изпълнител и Инженер за установяване на действителното техническо състояние на стълбовната линия в гарите и междугарията на обекта, се установи нарушаване изискванията на ТС-ЖИ007-2006 за монтажни допуски- наклон на стълба повече от 1% противоположно на натоварването и 0,5% по посока на пътя (т. 5.8.10). Констатирани са пукнатини по повърхността на стоманобетонните стълбове по-големи от 0,2 мм в противоречие с БДС EN12843/2005 г., т. 4.3.11.Тези обстоятелства не е било възможно да се отчетат през 2007 г. и в резултат не са включени в Техническите спецификации към договора.

За осъществяване на интерфейса между обектите, в гарите се монтираха нови разединители с моторни задвижвания, което доведе до промяна на конфигурация на връзката–разединител–местно управление–енерго-диспечерски център за дистанционно управление и прецизиране на окончателните еднолинейни схеми в гарите. Технологичната необходимост за еднотипност и оперативна съвместимост на системата за телеуправление на съоръженията на контактната система обуславя подмяната, обвръзката и функционалните и експлоатационни изпитания да бъдат изпълнение от същия изпълнител.

В обхвата на проекта за гара Стара Загора е предвидена реконструкция на гарата в част железен път, а именно премахване на английски стрелки и бретели..Налице е промяна във фактическта обстановка, а именно: свиване на трафика, намаляване обема на товарните превози – обстоятелства извън компетенциите на двете страни, явяващи се непредвидени по смисъла но ЗОП. Отпада необходимостта от връзка на текущия път страна Калояновец с разпределителния парк, което изисква демонтаж на жп стрелките при пост №7. Демонтираните съоръжения са обект на кражби и посегателства, което задължава възложителя , в качеството си на добър стопанин, да ги извози и съхрани на подходящо място.Налага се изместване на въздушните междини със секциониране на контактната мрежа, както и допълнително проектиране и изпълнение на контактната мрежа,нови въздушни междини със секциониране на контактната мрежа, страна Калояновец, полагане на нови кабели за дистанционно управление на разединителите и промяна в електрическото секциониране на жп гара Стара Загора. Възникналите ремонтни работи не могат технически да се разделят от предмета на основния договор, тъй като представляват дейности в една и съща система за сигнализация и са технологично неразривно свързани.

В приложен от Генерална ревизия на съоръжението от август 2012 г. Протокол, Комисията е констатирала,част Г. "Опори" пукнатина вдясно на Устой 1, с предписание за наблюдение. С влизането в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителни конструкции на строежите чрез прилагане на европейска система за проектиране на строителните конструкции на моста на км 152+128 се налага преизчисляване на конструкцията по Еврокод 8 и замяната и с монолитна, което технически не може да се раздели от предмета на основния договор.

Източник: Строителство Градът

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Чет Апр 02, 2015 8:58 am
от bdz46203
Ужас! Тази линия винаги ще е в ремонт.

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Чет Апр 02, 2015 9:07 am
от railjet
***. Прочетете внимателно целия текст.

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Чет Апр 02, 2015 3:57 pm
от BDZ 07
bdz46203 написа:Ужас! Тази линия винаги ще е в ремонт.


Така най-лесно се отклоняват парични средства по нерегламентиран начин. Много маймунки са на клона, за всеки трябва да има по нещо.

При извършени обходи от експерти от експлоатационните поделения на ДП НКЖИ, ЗУИП, Изпълнител и Инженер за установяване на действителното техническо състояние на стълбовната линия в гарите и междугарията на обекта, се установи нарушаване изискванията на ТС-ЖИ007-2006 за монтажни допуски- наклон на стълба повече от 1% противоположно на натоварването и 0,5% по посока на пътя (т. 5.8.10). Констатирани са пукнатини по повърхността на стоманобетонните стълбове по-големи от 0,2 мм в противоречие с БДС EN12843/2005 г., т. 4.3.11.


Тия стълбове кой (коя фирма) ги прави? Контрол нещо от страна на възложителя?

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Чет Апр 02, 2015 5:41 pm
от bdz46203
Нали уж между Сз и З трябваше да се сменят всички стълбове, а между Кн и Бс само негодните. Явно е имало големи далавери. Кога най-накрая ще има осъдени?? Кога ще си получат заслуженото тези престъпници??

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Чет Апр 02, 2015 7:22 pm
от BDZ 07
В разстояние на 7 дни, втора поръчка за тази линия стартира отначало - на 26 март беше спряна “поръчка "Оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти по проект "Подготовка на проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас - Фаза 2", а сега и тази...

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Пет Май 15, 2015 7:55 pm
от railjet
Владо,решено,подписано и готово за печат:

Бърз и дълг тунел под Чирпаницата!

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Пет Май 15, 2015 8:22 pm
от ivajlo_nikolov
railjet написа:Владо,решено,подписано и готово за печат:

Бърз и дълг тунел под Чирпаницата!

Сънувам ли или се бъзикаш :shock:

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Пет Май 15, 2015 11:55 pm
от railjet
А на бас, че не е кифтак :D
Е няма да е баш под на сърцевината на Чирпаницата, малко встрани,де :P

Единият път ще е бърз, другият доста по-бавен, нещо като "компромисни параметри" :mrgreen:


До края на годината ще се появи тук таме 120 по лот 2. Но лот 3 го отпишете.

Re: Пловдив-Бургас

МнениеПубликувано на: Съб Май 16, 2015 11:21 am
от railjet
MouveMeNT написа:Тунел ще има ли?


Предполагам вече знаеш на кое място. Кажи им го и ти, щото от моите уста го възприемат за кифтак.

Под въпрос остават скоростното пресичане на Черна гора и бързия вход в Михайлово.