Страница 1 от 3

Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Сря Юли 17, 2013 2:54 pm
от Administrator
.

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Авг 12, 2013 2:03 pm
от Administrator
Отвориха ценовите оферти за избор на Консултант – Прoджект Мениджър за ИМТ Пловдив

09.08.2013

Днес, 09.08.2013 г., в 10.00 ч., в сградата на ДП НКЖИ, комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на Консултант - Прoджект Мениджър за подпомагане управлението на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

КОНСОРЦИУМ „НЕТ – ИКЮИ“

Техническа оценка: 60
Предложена цена: 680 000,00 лева без ДДС

„АКСИОНА ИНХЕНИЕРИЯ“, СОФИЯ

Техническа оценка: 15
Предложена цена: 850 000,00 лева без ДДС

ОБЕДИНЕНИЕ „КИГ – АЙСИ“

Техническа оценка: 60
Предложена цена: 849 789,00 лева без ДДС

КОНСОРЦИУМ „ШАМПИОН“

Техническа оценка: 45
Предложена цена: 696 000,00 лева без ДДСПроектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

-
Интермодален терминал Пловдив ще бъде изграден на гара Тодор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив, като самата площадка ще се разположи от северната страна на гарата – в землището на с. Златитрап, местност Камиша, община Родопи.

Източник: ДП НКЖИ

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Авг 12, 2013 6:21 pm
от 46-211 Dzver
Вече 5 години отварят оферти, обявяват търгове, пак отварят, затварят оферти и т.н.

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Окт 21, 2013 2:50 pm
от Administrator
Осигурен е теренът за интермодалния терминал край Пловдив

17.10.2013

Изображение
Преглед на оригинала

Правителството отчужди за държавна нужда имоти и части от имоти частна собственост, намиращи се в землището на пловдивското село Златитрап.
Върху тях ще бъде изграден интермодален терминал в Южния централен район на планиране.

Интермодалният терминал е със статут на национален обект. Той е част от железопътната магистрала Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград и има първостепенно значение за цялостната транспортно-комуникативна система на страната.
Реализира се по оперативна програма "Транспорт".

Необходимите средства за изплащане на паричните обезщетения на собствениците са в размер на 79 392 лв. Те са за сметка на НК "Железопътна инфраструктура" като част от проекта по оперативната програма.

Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица.

Проектът за интермодален терминал предвижда върху площ от 68 870 кв. метра в района на гара "Тодор Каблешков" да бъдат изградени терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни съоръжения и други.
Обект на поръчката е и изграждане на административна сграда, навеси за компресор, митница, бензиностанция и автомивка.
Изпълнителят трябва да изготви технически проект и да изпълни изпълнение на строително-монтажни работи.

Срокът на изпълнение на обекта е 31 месеца.

Източник: Infrastructure.bg

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Май 12, 2014 3:31 pm
от Administrator
Подписаха договор за безвъзмездна помощ за Интермодален терминал Пловдив

Брой 19 от 12/05/2014

В края на април беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на интермодален терминал Пловдив. Предстои:
- подписване на договори с избраните изпълнители
- техническо проектиране и строителство.
Срокът за изпълнение е 17 месеца, от които 5 месеца са за проектиране.
Това беше оповестено на семинар за оперативна програма "Транспорт" през април.
"Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив" е името на проекта. Изпълнител беше избран на 21 май 2013 г., а консултант - на 19 юни 2013 г. На 31 октомври миналата година е одобрен и формулярът за кандидатстване за проекта на стойност 13 862 679.18 лева.


Източник: Строителство Градът

Re: Интермодални терминали

МнениеПубликувано на: Пет Май 30, 2014 9:25 pm
от Otskov
Пиша тук, защото не намирам темата за терминала в По :)
Защо го строят на гара Ткл - далече от магистралата, вместо на гара Труд или Скутаре, които са много по-близо до нея ?

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Съб Май 31, 2014 10:27 am
от vlado
Ако е на гара Скутаре се губи направлението към Турция, ако е на гара Труд - всички еврокоридори. Пък и при избора на площадка се е гледало и дали бъдещият пътен трафик от/до терминала ще преминава през населени места и най-вероятно при извършения анализ на предложенията, това на Тодор Каблешков се е сторило добро. Знам ли?!?! Преди време имаше обосновка защо точно там е избран да се строи терминалът. Може би е добре да го намериш и прочетеш.

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Съб Май 31, 2014 11:02 am
от 1435
Не е толкова далече магистралата и за достигането и не се минава през населени места.

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Съб Сеп 06, 2014 6:17 am
от MouveMeNT
Състояние: Прекратена
Решение Но. 622651 от 05.09.2014 г.

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Съб Сеп 06, 2014 9:04 pm
от MouveMeNT
Мотиви за прекратяване на процедура

Невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. Предвид фактическото обявяване на поръчката през 2013 год. с цел осигуряване на навременно сключване на договор с консултанта, ръководството на ДП НКЖИ не е допускало хипотезата, че планираните за изпълнение дейности ще се реализират след 31.12.2015 год., което е максимално определеното време за допустимост на разходите съгласно действащото европейско законодателство (чл. 56 – Допустимост на разходите от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета). Наличният финансов ресурс по Програмата може да бъде ползван до края на 31.12.2015 год. и предвид заложените срокове за изпълнение и времето, в което е стартирана процедурата през 2013 год. при разработване на тригодишната бюджетна рамка 2014-2016 год. не са заложени други средства в бюджета на ДП НКЖИ за този проект през 2016 год. На основание изложеното, към настоящия момент сключването на този договор се явява финансово необезпечено.

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Съб Сеп 06, 2014 9:12 pm
от vlado
Егати, всичко що е железници се спира или прекратява! Не е истина просто...

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Съб Сеп 06, 2014 11:34 pm
от Rado
Веднъж вече подметнах, но пак да си кажа мнението по въпроса.
За почти всичко, което се появи през последните десетина дни в раздела "Европейски програми и проекти" и започващо с фразата "В НКЖИ отвориха оферти за изготвяне на ПУП и технически проекти за..." , се обзалагам, че след година ще прочетем същото, което пише малко по-нагоре, а именно:
"Невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.
...ръководството на ДП НКЖИ не е допускало хипотезата, че планираните за изпълнение дейности ще се реализират след 31.12.2015 год., което е максимално определеното време за допустимост на разходите съгласно действащото европейско законодателство (чл. 56 – Допустимост на разходите от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета)."


Искрено се надявам да не съм прав и дори ще се радвам след година и нещо всички да ме критикувате за прекалено песимистичната прогноза...

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Сеп 08, 2014 1:25 pm
от vlado
Проверих посоченото по-горе решение! Не се прекратява изграждането на терминала, а избора на консултант - проджект мениджър за подпомагане управлението на проект "Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България - Пловдив".
Ха сега някой, разбиращ от материята, да обясни какво означава това?

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Сеп 08, 2014 1:46 pm
от MouveMeNT
Задълженията на консултанта по договора за спряната ОП са:
Осн.дейности са:1.Оказва консултантска помощ на Възлож. и предоставяне експертни становища при управл.на проекта;2.Изготвя план за цялостно управл. на дейностите по осъществ. на проекта;3.Осигурява координация между отделните участници в реализирането на проекта;4.Съдейства на Екипа за управл. на проекта (ЕУП) при проверката и одобряването на изискуемите гаранции и застраховки на всички участници в инвестиц.процес; 5.Предоставя периодична информация за изпълнението на проекта необходима на Възлож.за изготвянето на доклади, графици и др.във връзка с докладването и отчитането пред Управляващия орган на ОП „Транспорт” (УО) за напредъка на проекта; 6.Извършва наблюдение при изпълнение на дейностите по проекта и предлага на Възлож.мерки за намаляване риска от допускане на нередности (забава на срокове и др.неблагоприятни за изпълнение в срок и качествено на проекта събития и дейности);7.Подпомага Възлож.(ЕУП) с експертни решения при възникване на проблеми от администр., юридическо, технич.и фин.естество при управление на проекта 8.Подпомага Възлож. относно спазване изискв. на ОП „Транспорт”, прилагане на европ.регламенти и бълг.законодат.при изпълнението на дейностите по проекта;9.Подпомага Възлож.с изготвяне на справки, графици,отчети и доклади,презентации на бълг.и англ. език във връзка с изпълнението на проекта;10.Изготвя становища, препоръки и консултации за предприемане на необходими действия във връзка с ефективното изпълнение на сключ. догов. с всички участници в инвестиц. процес, свързани със реализацията на проекта;11.Участва съвместно с ЕУП при провеждане на срещи свързани с напредъка и цялост. изпълнение на проекта; 12.Следи за спазване и изпълнение на сключ. Договори между всички участници в реализацията на проекта;13.Участва съвместно с Възлож.в комисии при предаване и приключване на всички етапи от строит. при изпълнението на проекта; 14.Участва в процеса на съгласуване и одобрение на всеки етап от проектния процес, чрез предоставянето на становища, предложения, доклади и др. документи, които могат да бъдат изискани за представяне от Възлож;15.Изпълнява координационни функции между участниците в изграждането на терминала за своевременното разглеждане и решаване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на договора; 16.Извършва преглед и дава становище за всички представяни документи от страна на строит.надзор по договорите с цел да се осигури тяхното качество и съответствие със заложените изисквания в технич. задания;17.Следи хода на строит. работи и съответствието им с приетия Времеви график. При установено забавяне прави предложения до Възложителя за подходящи мерки за ускоряване на работата;18.Следи за коректността при съставянето, подаването и получаване на предвидените документи, както и за всички действия и актове, необходими за законосъобразно изпълнение на проекта;19.Извършва документална проверка на изготвяните доклади от строит.надзор отн. напредъка на проекта и дава становище за пълнотата и качеството им;20.Подпомага ЕУП при подготовката на месечн. и мониторингови доклади, съгласно изискванията на ОПТ; 21.Участва съвместно с Възлож. при извършването на „проверка на място”;22. Подпомага Възлож. в подобряване на механизма за управление на проекта; 23.Уведомява Възлож. при констатиране на проблеми свързани с окончателното приключване, предаване и одобрение на строителството, предизвикани от някой от участниците в инвестиц. процес, като предлага мерки за отстраняването им;24.Оказва експертно съдействие на Възлож. и на строит.надзор при изготвянето и представянето на оконч.доклад за въвеждане на обектита в есплоатация;25.Оказва експ.съд.на Възлож. при изпълнение на мерките за публичност на проекта съгл.изискв.на ОПТ.26.Разраб.Ръководство за управл.на проекта съдържащо принципи и методи прилож при управл. на проекти финас. от ЕС.


Без него...

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Сеп 08, 2014 1:59 pm
от vlado
В такъв случай въпросът ми е, а какво се случва с, да я наречем, главната дейност? Тя не е спряна или прекратена, но пък без проджект мениджър не може. Какво правим тогава? Също, в този случай, без консултант ще се вирифицират ли разходите по изграждането на терминала?

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Сеп 08, 2014 4:35 pm
от Administrator
Спокойно, ще се строи. Въпреки горенаписаното.

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пон Сеп 08, 2014 5:27 pm
от MouveMeNT
Разясни тогава как може да се строи без консултант, и ако фактически може без него какво налага въобще да се избира такъв и да се дават пари и на него, че хората се интересуват :)

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Пет Яну 23, 2015 12:22 pm
от vlado
Ивайло Московски: Близо 1,5 млрд. евро са изплатени по проектите на ОП „Транспорт“
22.01.2015

Разплатени са около 1 милиард и половина евро на бенефициентите, което е близо 71% от средствата по Оперативна програма „Транспорт“. Това стана ясно по време на Годишния отчет за напредъка на програмата, който се проведе днес в София. Събитието беше открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт“ Ивайло Московски. Министър Московски подчерта, че за този програмен период са рехабилитирани и изградени над 242 км железопътни линии и повече от 140 км автомагистрали са пуснати в експлоатация.
„Ще направим всичко възможно да не допуснем загуба на средства по програмата“, каза още министърът и допълни, че за тази цел трябва да бъдат усвоени още около 600 млн. евро до края на 2015 г., когато изтича крайният срок за допустимост на разходите по ОПТ. Министър Ивайло Московски отчете, че само за една година са пуснати в експлоатация пет големи инфраструктурни проекта – жп линията Михайлово - Калояновец, жп гара Пазарджик, обходният път на Враца, пътят Кърджали – Подкова, както и Речният информационен център в град Русе.

Заместник-ръководителят на Управляващия орган на ОП „Транспорт“ Галина Василева отчете, че вече е договорен целият финансов ресурс на програмата. „През 2015 г. се очаква да бъдат пуснати в експлоатация 260 км жп линии и 125 км автомагистрали“, обобщи Галина Василева. По думите й въпреки изоставането на автомагистрали Струма и Марица те ще бъдат успешно завършени преди края на годината. Изграждането на интермодален терминал в Пловдив и модернизацията на жп гарите в София и Бургас също се очаква да бъдат приключени навреме.

Изградени са 13 нови станции на столичното метро и 13 км нови метро линии, а изграждането на новите участъци върви с много добри темпове и основните строителни дейности по тях са вече приключили, каза Василева. Тя допълни, че след пускането на I и II етап от подземната железница, само за миналата година столичното метро е отчело 35 млн. пътувания.

В събитието взеха участие представители на бенефициентите по програмата, както и на изпълнителната и местната власт, неправителствени организации, експерти и др.

Източник: МТИТС

Moe: Работи ли се по изграждането му? Поне досега отникъде не съм видял снимки или информация вече реално да се изгражда терминалът и горната информация ме изненада. Някой да знае нещо по въпроса?

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Сря Мар 25, 2015 11:54 pm
от Administrator
Ивайло Дженев за развитието на интермодалните терминали с европейски средства

Изображение
Инж. Ивайло Дженев - ръководител отдел "Изпълнение на малки проекти", дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Брой 11 от 23/03/2015

Интермодален терминал Пловдив: Основен проблем е придобиване на собственост върху имотите в границите на обекта
Проектът предвижда проектиране и строителство на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив. Интермодалният терминал ще бъде изграден от северната страна на гара Тодор Каблешков, в землището на с. Злати трап, местност Камиша. На 23.05.2014 г. бяха подписани договорите за строителство и строителен надзор по проекта. Срокът за проектиране и изграждане на терминала е 17 месеца, от които 5 месеца са предвидени за проектиране. Очаква се проектът да приключи през декември 2015 г. Към момента е разработен Техническият проект за изграждане на терминала и е съгласуван с всички институции в съответствие с изискванията на ЗУТ. На 30.01.2015 г. е внесен за одобрение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и се очаква издаване на разрешение за строеж, след което предстои стартиране на строителните дейности. Основният проблем при изпълнението на проекта е придобиване собствеността на имотите, влизащи в границите на терминала. За да не бъде забавено изпълнението на проекта, НКЖИ инициира серия от срещи с председателя на общинския съвет на община "Родопи" за разрешаване на казуса с общинските имоти. Получена е подкрепа от страна на общината, но поради заложените срокове в нормативната уредба, процедурата протича бавно.

Интермодален терминал Русе: Идейният проект ще е готов до края на 2015 г.
Проектът за техническа помощ за изграждане на интермодален терминал Русе включва предпроектната подготовка, за да бъде изпълнен сред това проект "Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе". Строителството на интермодалния терминал е предвидено за ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2016 - 2020 г. На 7.01.2015 г. беше подписан договорът за изпълнение на дейностите по изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителните процедури. Срокът за изпълнение на техническата помощ за предпроектни проучвания и идейно проектиране е до края на 2015 г.

Източник: Строителство Градът

Re: Интермодален терминал в Пловдив

МнениеПубликувано на: Чет Юни 18, 2015 2:41 pm
от BDZ 07
Утре в 10 часа дават началото на изграждането на терминала. Ще строи "Трейс Груп Холд" АД.Срок за пускане в експлоатация - началото на 2016 г.