Интермодален терминал в Русе

Тук може да публикувате материали от медииите и вашите мнения по тях свързани с реализирането на настоящи и бъдещи проекти от българските железници по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, програма ИСПА, проекти по Connecting Europe Facility (Механизъм за свързана Европа), програма "Марко Поло" на ЕС, TEN-T проекти и др. без софийския метрополитен

Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Administrator » Сря Юли 17, 2013 2:55 pm

.
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Administrator » Вто Сеп 03, 2013 10:59 pm

Отвориха ценовите оферти за подготовката на проект ИМТ Русе

03.09.2013

Изображение

Днес, 03.09.2013 г., в 10.00 ч., комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен-Централен район на планиране в България - Русе”.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

Обединение АПЕ

Техническа оценка: 23
Предложена цена: 1 873 855лева без ДДС

ДЗЗД „РЕМИНГ-ВЕКТОР-БУЛ и КО”

Техническа оценка: 50
Предложена цена: 2 595 000лева без ДДС

Консорциум Текопи – ТРН – Терминал Русе

Техническа оценка: 35
Предложена цена: 1 970 000лева без ДДС

Обединение „Дунав”

Техническа оценка: 70
Предложена цена: 3 898 900лева без ДДС

Консорциум „НЕТ-ТрансКеър-ИКюИ”

Техническа оценка: 35
Предложена цена: 2 872 490лева без ДДСИзготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

-

Обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе“ е част от проект по техническа помощ за подготовката на инвестиционния проект, финансиран по приоритетна ос 3 „Подобряване интермодалността при превоза на пътници и товари” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г. Строителството на интермодалния терминал е предвидено да бъде реализирано през следващия програмен период – 2014-2020 г.

Избраният Изпълнител на обществената поръчка ще изпълни дейностите по изготвяне на предпроектни проучвани, от които ще бъдат определено местоположение на бъдещия интермодален терминал. Ще бъде подготвен идеен проект, ще се изготви стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на ИМТ Русе, с разгледани перспективите на сътрудничество с други държавни предприятия и/или ПЧП. В задълженията на Изпълнителя е включено и подготовката на отчуждителните процедури, както и изготвяне на детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала.

По време на подготвителната фаза на проекта ще бъде определена индикативната инвестиционна стойност на проектните и строително-монтажни работи, а самото изграждането на ИМТ Русе се предвижда да се изпълни по метод на проектиране и строителство (инженеринг) и да бъде възложено в началото на 2015 г.

Източник: ДП НКЖИ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Administrator » Нед Ное 24, 2013 11:03 pm

Интермодалният терминал в Русе отново забави ход

КЗК отмени процедурата заради некомпетентност на комисията

24 ное 2013

Изображение

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени избора на българското обединение "Дунав" ("Евротранспроект" и "Мигети") за изпълнител на предпроектни проучвания, идеен проект, подробен устройствен план и подготовка на отчуждителни процедури за изграждането на интермодалния терминал в Русе. Антимонополният орган смята, че квалификацията и опитът на членовете на комисията на "Национална компания Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за избор на изпълнител не съответстват на сложността на поръчката и офертите на участниците не са били правилно оценени. Така изборът на обединение "Дунав" е определен като незаконосъобразен. С решението процедурата се връща на етап разглеждане на документи и ако НКЖИ или заинтересованата компания не го обжалват пред ВАС, ще има ново класиране.

Това отново ще забави изоставащата процедура за подготовката за изграждане на терминала. Първият търг за предпроектни проучвания с финансиране по линия на TEN-T бе проведен преди пет години. Обществената поръчка обаче се забави толкова, че средствата от TEN-T не бяха усвоени.

Изборът
Решението на КЗК идва след жалба на два от общо петте кандидата, допуснати до втория етап на поръчката - класираният на второ място ДЗЗД "Реминг-Вектор-Бул и ко" и последният в списъка - обединение АПЕ. Търгът бе обявен без прогнозна стойност, но съдейки по гаранцията за участие (40 хил. лв.), която не може да надвишава 1% от нея, тя е около 4 млн. лв. без ДДС.
Обединение "Дунав" предложи най-високата цена за изпълнение - двойно по-висока от други оферти (виж карето). От цената обаче зависеше само 30% от общата оценка, докато техническото изпълнение бе водещо с тежест 70%.

Комбиниран транспорт
Интермодалният терминал ще комбинира речен, железопътен и автомобилен транспорт. За подготовка на проекта са предвидени малко над 2.5 млн. евро по линия на "Техническа помощ" на програма "Транспорт". В тях е включен и търгът за предпроектни проучвания, идеен проект и отчуждителни процедури. Същинското изграждане на терминала, което по план трябва да започне в началото на 2015 г., ще струва около 15 млн. евро и също се предвижда да се финансира с евросредства.
Терминалът трябва да се намира в района на русенската гара Разпределителна, която по спогодбата между България и Румъния е обща гранична гара за товарни превози на двете жп мрежи. Има обаче и вариант комплексът да бъде разположен при гара Изток в зависимост от решението на транспортното министерство.

Оферти и участници

- Обединение "Дунав" ( "Евротранспроект", "Мигети") - 4.678 млн. лв. (84.4 т.)
- ДЗЗД "Реминг-Вектор-Бул и ко"("Реминг консулт" (Словения), "Вектор Бул" и "Хидрогеокомплект") - 2.646 млн. лв. (71.6 т.)
- Консорциум "Текопи – ТРН – Терминал Русе – 2013" (испанската "Групо Текопи") - 2.364 млн. лв. (63.54 т.)
- Консорциум "НЕТ – ТрансКеър – ИКюИ" ("Нет инженеринг" АД (Италия), "Транскеър" и "ИКюИ контрол") - 3.446 млн. лв. (54.5 т.)
- Обединение АПЕ ("Аксиона инхениериа" (Испания), "Пътпроект", "Екип 2000 – Котов") - 2.248 млн. лв. (53 т.)


Източник: Капитал
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Administrator » Пон Май 26, 2014 6:07 pm

Комисията за конкуренция отмени поръчка на НКЖИ

26 май 2014

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на Държавното предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
(НКЖИ) за класиране на участниците в обществена поръчка.

Тя е за определяне на изпълнител на проект за интермодален терминал в Русе.

Проучването на комисията е установило, че при разглеждане на офертите оценителната комисия е изискала от класирания на първо място участник Обединение "Дунав" данни, които е трябвало вече да бъдат попълнени от кандидата в декларация за авансово плащане.

Дружеството е представило нова попълнена декларация, което обаче представлява представяне на нов документ по процедурата, което не се допуска от Закона за обществените поръчки.

КЗК смята, че по този начин са нарушени принципите на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация по отношение на останалите участници в процедурата, които стриктно са се запознали с изискванията на възложителя и са подготвили оферти в съответствие с обявените условия.

Според антимонополния орган конкурсната комисия е трябвало да констатира несъответствие на съответната част от документацията на тази оферта и да предложи отстраняването на компанията.

Освен това комисията не е обосновала поставения брой точки на техническите предложения на участниците.

"Липсата на анализ, яснота и прозрачност при оценяването на офертите нарушава отново принципите на Закона за обществените поръчки за правилно провеждане на процедурите и разходване на публични средства, за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците", посочва в мотивите за решението си КЗК.

Антимонополната комисия връща процедурата от етап "разглеждане на техническите предложения на участниците".

Източник: Дневник
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Administrator » Чет Яну 08, 2015 4:07 pm

В НКЖИ беше подписан договор за техническа помощ за изграждане на интермодален терминал Русе

Публикувано : ср, яну 7th, 2015

Днес, 07.01.2015 г. в сградата на ДП НКЖИ беше подписан договорът по проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе”.

Изпълнител е Обединение „Дунав”, а договорът е на стойност 3 898 900, 00 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, като в него са включени дейностите по изготвяне на предпроектни проучвания, чрез които ще бъде определено местоположението на бъдещия интермодален терминал. Ще бъде изготвен идеен проект и стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на ИМТ Русе.Изпълнителят следва да извърши и подготовката на отчуждителните процедури, както и да изготви детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала.

По време на подготвителната фаза на проекта ще бъде определена индикативната инвестиционна стойност на проектните и строително-монтажни работи, а изграждането на ИМТ Русе се предвижда да се изпълни в периода 2016 – 2020 г.

Изграждането на интермодален терминал в град Русе е проект, който има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общо европейски аспект. Основната цел при реализирането на проекта е да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.


Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Локомотив » Пон Яну 12, 2015 12:28 pm

Тоя терминал нали щяха да го правят през сегашния програмен период, т.е. вече трябва да са го започнали. Сега излиза, че само проект ще се прави.
Локомотив
 
Мнения: 143
Регистриран на: Сря Авг 21, 2013 9:15 pm

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Administrator » Чет Фев 12, 2015 3:19 pm

В НКЖИ беше подписан договор за техническа помощ за изграждане на интермодален терминал Русе

ср, яну 7th, 2015

Днес, 07.01.2015 г. в сградата на ДП НКЖИ беше подписан договорът по проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе”.

Изпълнител е Обединение „Дунав”, а договорът е на стойност 3 898 900, 00 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, като в него са включени дейностите по изготвяне на предпроектни проучвания, чрез които ще бъде определено местоположението на бъдещия интермодален терминал. Ще бъде изготвен идеен проект и стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на ИМТ Русе.Изпълнителят следва да извърши и подготовката на отчуждителните процедури, както и да изготви детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала.

По време на подготвителната фаза на проекта ще бъде определена индикативната инвестиционна стойност на проектните и строително-монтажни работи, а изграждането на ИМТ Русе се предвижда да се изпълни в периода 2016 – 2020 г.

Изграждането на интермодален терминал в град Русе е проект, който има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общо европейски аспект. Основната цел при реализирането на проекта е да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.


Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот plastikat » Чет Фев 12, 2015 4:00 pm

И това струва 4 милиона ??? Алоооооооо !!!!!!
Аватар
plastikat
 
Мнения: 1328
Регистриран на: Пон Юли 22, 2013 5:44 pm
Местоположение: Бургас

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот Administrator » Пет Юни 19, 2015 1:46 pm

Мария Чакърова, НКЖИ: В момента се работи по изграждането на интермоделен терминал в Русе

Публикувано : пт, юни 19th, 2015

В момента се работи по изграждането на интермоделен терминал в Русе, вече е избрана площадката. Това каза пред журналисти Мария Чакърова, директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” към НКЖИ, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пловдив, цитирани от Агенция Фокус. Той ще е малко по-малък от този в Пловдив, който ще е 80 000 товарни единици годишно. „Капацитетът на терминала в Русе ще е около 78 000 товарни единици”, уточни Чакърова. Предвижда се такъв терминал да бъде построен и във Варна, който е в проектна готовност. За терминала в Бургас засега няма реално движение по проекта. „Терминалите, които ще се изграждат в България не са големи, но навсякъде се предвижда те да бъдат развити на втора фаза като товарни селища и да поемат по-големи товари. Това може да стане само, ако те изпълнят този капаците”т, каза Мария Чакърова. Предвижда се това да стане след 10-годишен период.
Очаква се с изграждането на интермодалните терминали да поевтинеят спедиторските услуги. Мария Чакърова каза още, че е възможно в страната ни да бъдат изградени и по-малки частни терминали. Два такива вече са изградени в София. За Пловдив през последните шест месеца има направени около четири питания от частни фирми.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот vlado » Сря Юни 24, 2015 4:39 pm

Представиха предпроектното проучване за ИМТ Русе

от 24.06.2015, Автор: Милена Василева

Изображение
Зона "С" сега изглежда така

Завършиха първите два етапа от проекта за "Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе" . Те предвиждат проучване за местоположението на Интермодалния терминал в Русе, оценка на алтернативите, финансов и икономически анализ. Изпълнителите и възложителите представиха завършеното досега.

Проектът се състои от 7 етапа:
Етап 1: Изготвяне на предпроектни проучвания. Преглед и анализ на текущата ситуация. Определяне на алтернативите за местоположението на бъдещия терминал.
Етап 2: Изготвяне на финансов и икономически анализ на алтернативите. Оценка на алтернативите за местоположение на интермодален терминал Русе.
Етап 3: Разработване на варианти за идеен проект за изграждане на интермодален терминал Русе.
Етап 4: Изготвяне на анализ на възможностите и стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на ИМТ в Русе.
Етап 5: Изработване на детайлен план-график за етапна реализация на проекта;
Етап 6: Разработване на ПУП – ПРЗ и ПП
Етап 7: Подготовка на отчуждителни процедури.

Избраната от изпълнителите, Обединение "Дунав" (съставено от "Евротранспроект" и "Мигети"), площадка за ИМТ Русе е с наименование "С". Тя се намира на територията на бившата Разпределителна гара Русе - изток.

Предимства на Зона "С":
- терминалът изцяло се вмества в границите на терен собственост на ДП НКЖИ;
- има пряк достъп по всички жп направления;
- има изграден пътен подход до самия терминал.
Недостатък на Зона "С" е, че съществуващата жп връзка по направление Дунав мост/гара Русе север е демонтирана.

Основните параметри на Вариант "C" са следните:
Максимален капацитет на терминала е 115 200 TEU;
Дължина на терминала – 992 м;
Широчина на терминала – 128 м;
Обща площ на пътните настилки – 80 093 м2 ;
Обща дължина на железен път – 7 420 м;
Обща площ на терминала 12,4 ха;
Инвестиционна стойност – 21 792 543 Евро.

След обсъжданията изпълнителите ще продължат работа по проекта, който е със срок за завършване 18 месеца. Целта им обаче е те да предадат разработката по-рано, за да дадат възможност на възложителя НК "Железопътна инфраструктура" да стартира процедури за изграждане на терминала.

Източник: Строителство Градът
vlado
 
Мнения: 766
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:15 am

Re: Интермодален терминал в Русе

Мнениеот vlado » Сря Авг 19, 2015 10:57 am

Интермодален терминал Русе кандидатства за над 21 млн. евро финансиране

от 19.08.2015, Автор: Милена Василева

Изображение

Национална компания "Железопътна инфраструктура" избира консултант, който да изготви " Формуляр за осигуряване на финансиране за изграждането на интермодален терминал в Северен централен район на планиране България - Русе по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура "2014-2020 г".

Основната цел на работата на Консултанта е извършването на процедурните действия, свързани с одобрение на Формуляра за кандидатстване и осигуряване на финансиране от Европейските фондове, "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.",(ОПТТИ) на строителството на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе.

Какво трябва да направи изпълнителят
•Да прегледа представените от Възложителя материали и документи, включително финансов и икономически анализ "Разходи-ползи", необходими за изготвяне на Формуляра за кандидатстване;
•Да адаптира получената информация за нуждите на разработването на Формуляра за кандидатстване;
•Да подготви Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството на ИМТ Русе по ОПТТИ, във всичките негови части;
•Да оказва консултантски услуги в процеса на оценката и одобрението от УО на ОПТТИ на Формуляра за кандидатстване за финансиране на трите етапа от проекта.

Крайната цел управляващият орган на ОПТТИ да одобри този формуляр, който да довете еврофинансиране за строителството на ИМТ Русе. Прогнозната стойност за тази работа е 50000 лв. Оферти се получават до 25 август т.г. и ще бъдат отворени в 10 часа на 26 август.

ИМТ Русе и в процес на проектиране отобединение "Дунав" с водещ партньор "Евротранспроект". Избран е вариант С за бъдещия терминал. Той се намира на мястото на бившата Гара разпределителна на Русе. До мястото има пътен и жп достъп от всички посоки - директна пътна и жп връзка с Варна, София, Дунав мост, Силистра, Източната индустриална зона на Русе. Земната основа е здрава - теренът е бил жп гара някога. Почти цялата територия е собственост на НКЖИ и почти няма да се налагат отчуждения. Теренът според предвижданията на ОУП на Русе е предназначен за транспортно-складови дейности. Площадката също така отстои на 3 км от р. Дунав и лесно може да поеме дела от товарите, който идва по вода - 10% от общите.

Параметри на ИМТ Русе
Дължина - 992 м
Широчина - 128 м
Обща площ на пътните настилки - 80 093 кв.м,
Обща дължина на железния път - 7420 м
Обща площ, на която е разположен терминалът - е 12.4 ха.
Максимален капацитет на съоръжението е 115 200 TEU (twenty foot equivalent unit)- интермодални единици.
Инвестиционната - 21 792 543 евро.

Източник: Строителство Градът
vlado
 
Мнения: 766
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:15 am


Назад към Европейски програми и проекти

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

cron