Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Тук може да публикувате материали от медииите и вашите мнения по тях свързани с реализирането на настоящи и бъдещи проекти от българските железници по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, програма ИСПА, проекти по Connecting Europe Facility (Механизъм за свързана Европа), програма "Марко Поло" на ЕС, TEN-T проекти и др. без софийския метрополитен

Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот Administrator » Чет Сеп 04, 2014 10:43 pm

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ се изпълнява по ОП Транспорт, и включва подготовка на следните проекти:

• „Модернизация на жп линията София – Драгоман”;
• „Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”;
• „Развитие „Развитие на жп възел Бургас”.
• „Развитие на жп възел София”.
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2428
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот Administrator » Чет Сеп 04, 2014 10:44 pm

Отвориха оферти в НКЖИ за изготвяне на технически проекти за отсечки от възел Бургас, възел София и София-Радомир

Публикувано : ср, сеп 3rd, 2014


Днес, 03.09.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за рехабилитация и модернизация на железопътни участъци“ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изготвяне на технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Волуяк – гара Биримирци“, “гара София – през гара София север – гара Илиянци“ и „гара Казичене – гара Мусачево – гара Столник” за проект „Развитие на железопътен възел София”.
Обособена позиция 2: Изготвяне на технически проект за рехабилитация на железопътна отсечка „Волуяк – Храбърско – Перник“ за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.
Обособена позиция 3: Изготвяне на технически проект за рехабилитация за проект „Развитие на железопътен възел Бургас“.

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:
1. Обединение „Д’ Аполония – Ди Ви“, за Позиция 2
2. ДЗЗД „Екип 2000 – Трансърб“, за Позиция 2
3. Обединение „Продекс БГ“, за Позиция 1
4. Консорциум „В.Х.П. Проект 2014“, за Позиция 2
5. Обединение „Т и Т Мости“, за Позиция 2
6. Обединение „Рутекс – Аксиона“, за Позиция 2
7. Сдружение ИТ 2БГ2, за Позиция 1
8. „Европроект“ ДЗЗД, за Позиция 2
9. „Ролплюс – ПБЦ“, за Позиция 1
10. Обединение „Систра и Партньори“, за Позиция 2
11. Обединение „Доправопройект – Мист“, за Позиция 1
12. Обединение „Асистем – Гама“, за Позиция 1

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ се изпълнява по ОП Транспорт, и включва подготовка на следните проекти:
• „Модернизация на жп линията София – Драгоман”;
• „Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”;
• „Развитие „Развитие на жп възел Бургас”.
• „Развитие на жп възел София”.
Изпълнението на тези проекти ще подобри обслужването на населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектите ще осигурят оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Основни цели, които следва да се постигнат с реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на предвидените железопътни участъци, част от проектите, включени в обхвата на „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”, като се извършат всички необходими проучвания на елементите от съществуващата железопътна инфраструктура, изготвят се технически проекти, кадастрални карти и регистри и технически спецификации и приложения за реализация.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2428
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот Administrator » Сря Сеп 24, 2014 1:51 pm

В НКЖИ бяха отворени оферти за „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата“

Публикувано : ср, сеп 24th, 2014

В НКЖИ бяха отворени оферти за „Изпълнение на комуникационни дейности по проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – II етап“, съобщиха от пресцентъра на компанията.

Днес, 24.09.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на комуникационни дейности по проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – II етап.

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

1. СД „Ни Плюс-Макаров и с-ие”

2. „Лого Дизайн” ООД

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Популяризирането на инфраструктурните проекти от железопътния сектор цели постигане на по-голямо доверие от страна на широката общественост към изграждането на обектите, съфинансирани от Европейски фонд за регионалното развитие (ЕФРР) на Европейски съюз.

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва следните комуникационни дейности:

Изработка и разпространение на информационни рекламни брандирани материали
Изработка и разпространение на информационни печатни и/или брандирани материали
Изработка на фасадни знамена (български трибагреник, знаме с лого на ДП НКЖИ и знаме на Европейския съюз) за трите приемни здания
Организиране и провеждане на официално публично събитие – атрактивно пътуване с влак за представяне на обектите
Аранжиране и оборудване на експозиционна витрина на територията на обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София
Изработка на рекламен видеоклип
Закупуване на рекламно време в национален ефирен канал

Основна цел на настоящата обществена поръчка е изпълнението на необходимите мерки за информация и публичност, описани в РЕГЛАМЕНТ 1083/2006 на Съвета и РЕГЛАМЕНТ 1828/2006 на Комисията, както и популяризиране изпълнението на проекта сред целевите групи, повишаване на общественото доверие към неговата реализация и увеличаване степента на информираност на широката общественост.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2428
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот Administrator » Сря Дек 03, 2014 10:48 am

В НКЖИ отвориха ценовите оферти по проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”

Публикувано : пн, дек 1st, 2014

В НКЖИ отвориха ценовите оферти за Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци“ по обособени позиции по проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”

Днес, 01.12.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара София – гара Волуяк“, за проект „Развитие на железопътен възел София“; и „гара София – гара Петърч“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“.

Обособена позиция 2: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа“.

Обособена позиция 3: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“.

Допуснатите участници и техните ценови оферти, по обособени позиции и по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

Обособена позиция 1:

Обединение „ЦИРЛ и КО“, за Позиция 1

Предложена цена: 1 350 000 лева без ДДСКонсорциум „РОЛПЛЮС-ПСЦ“, за Позиция 1

Предложена цена: 1 310 170лева без ДДСОбособена позиция 2:

Обединение „Т и Т МОСТИ“, за Позиция 2

Предложена цена: 7 340 000лева без ДДС

Консорциум „НЕТ – ИТАЛФЕР – ИКЮИ“, за Позиция 2

Предложена цена: 6 600 000лева без ДДСОбособена позиция 3:

Консорциум „ТЕЕ – СУДОП“, за Позиция 3

Предложена цена: 4 650 300лева без ДДС

„ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД, за Позиция 3

Предложена цена: 5 199 300лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ се изпълнява по ОП Транспорт, и включва подготовка на следните проекти:

„Модернизация на жп линията София – Драгоман”;
„Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”;
„Развитие „Развитие на жп възел Бургас”.
„Развитие на жп възел София”.

Изпълнението на тези проекти ще подобри обслужването на населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектите ще осигурят оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Основни цели, които следва да се постигнат с реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на предвидените железопътни участъци, част от проектите, включени в обхвата на „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”, като се извършат всички необходими проучвания на елементите от съществуващата железопътна инфраструктура, изготвят се технически проекти, кадастрални карти и регистри и технически спецификации и приложения за реализация.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2428
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот Rado » Сря Дек 03, 2014 6:01 pm

bdz43r написа:Вече се демонтира и каквото е останало от линията Биримирци - Подуяне разпределителна.Administrator написа: В НКЖИ отвориха ценовите оферти по проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”

Публикувано : пн, дек 1st, 2014

В НКЖИ отвориха ценовите оферти за Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци“ по обособени позиции по проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”

Днес, 01.12.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци“ по обособени позиции:

...
Обособена позиция 3: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“.

...
Основни цели, които следва да се постигнат с реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на предвидените железопътни участъци, част от проектите, включени в обхвата на „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”, като се извършат всички необходими проучвания на елементите от съществуващата железопътна инфраструктура, изготвят се технически проекти, кадастрални карти и регистри и технически спецификации и приложения за реализация.

Източник: ЕПБЖ
Rado
 
Мнения: 203
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:25 pm

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот dobriii123 » Сря Дек 03, 2014 8:28 pm

Е,то си беше ясно! Демонтирахме каквото беше останало от Биримирци-Пдр,за да може после да се правят нови проекти и някой да гепи парите от проекта
dobriii123
 
Мнения: 588
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:52 am

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот railjet » Сря Дек 03, 2014 8:38 pm

Досущ като СИК и ВИС. Още не беше роден, когато тези две мили рожби на БКП върлухава по идентичен начин. Изпращаха ти крадци и мутри, за да те принудят да се застраховаш при тях.
railjet
 
Мнения: 7805
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот rain » Чет Дек 04, 2014 11:02 am

dobriii123 написа:Е,то си беше ясно! Демонтирахме каквото беше останало от Биримирци-Пдр,за да може после да се правят нови проекти и някой да гепи парите от проекта

Пак ли световна конспирация и заговор срещу човечеството от ЕС, НКЖИ и илюминатите намери?! Когато и да тръгне този проект, наличното ще се демонтира така или иначе.
Аватар
rain
 
Мнения: 235
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 10:33 am
Местоположение: София

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот railjet » Чет Дек 04, 2014 11:37 am

Не, не световната конспирация, а добре познатите ни андрешковци-боболебовци. Пускат хоботки където могат. След 2 години ще ни кажат "да, има проектна готовност (да се положи нов път върху трасето на извадения стар)". За това мъдро заключение ще вземат няколко милиончета. После ще се обяви търг за фирмите на батко, братко и свинчо.
railjet
 
Мнения: 7805
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Инструмент (проект за подготовка на 4 проекта)

Мнениеот dobriii123 » Чет Дек 04, 2014 3:37 pm

railjet написа:Не, не световната конспирация, а добре познатите ни андрешковци-боболебовци. Пускат хоботки където могат. След 2 години ще ни кажат "да, има проектна готовност (да се положи нов път върху трасето на извадения стар)". За това мъдро заключение ще вземат няколко милиончета. После ще се обяви търг за фирмите на батко, братко и свинчо.

Все пак мисля,че поне railjet ме разбра какво исках да кажа.
dobriii123
 
Мнения: 588
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:52 am


Назад към Европейски програми и проекти

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта