Русе-Варна

Тук може да публикувате материали от медииите и вашите мнения по тях свързани с реализирането на настоящи и бъдещи проекти от българските железници по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, програма ИСПА, проекти по Connecting Europe Facility (Механизъм за свързана Европа), програма "Марко Поло" на ЕС, TEN-T проекти и др. без софийския метрополитен

Re: Русе-Варна

Мнениеот Administrator » Пет Яну 17, 2014 2:35 pm

Очаква се първото жп трасе, което ще се изпълнява със средства по новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“, да бъде Русе-Варна. Предвижда се търгът за строителството й да бъде обявен през април.

Източник: Монитор
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Русе-Варна

Мнениеот Administrator » Пон Апр 07, 2014 10:00 am

Линията Русе - Варна пак поставя началото

02.04.2014 17:59

Бисер ТЕРЗИЕВ

Първата жп линия в България Русе - Варна отново поставя началото. Този път - като първия напълно подготвен проект, който ще бъде финансиран със средства от новата Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020". Планира се международният конкурс за избор на изпълнител да бъде обявен през май - далеч преди самата оперативна програма да бъде окончателно одобрена от Европейската комисия в Брюксел.

ЗАЩО Е ТОВА БЪРЗАНЕ?

Защото жп линията Русе - Варна освен най-старата се оказва и една от най-натоварените у нас. Това сочи статистиката на Национална компания "Железопътна инфраструктура " (НКЖИ ).
През периода на действие на последния целогодишен график за движение на влаковете (9 декември 2012 г. -14 декември 2013 г.) по жп линията между най-големите български речно и морско пристанища са се движили 146 влакове на денонощие. 55 от композициите са пътували в участъка Русе - Каспичан, а останалите 91 между Каспичан и Варна.
От влизането в сила на новия график за движение на влаковете на 15 декември миналата година, среднодневно по линията Русе Варна се движат 140 влака, показва справката на НКЖИ .
Още по-красноречиви за натовареността на най-старата жп линия у нас са данните на НКЖИ за обема на извършената работа и за начислените на негова база инфраструктурни такси.
За периода на действие на графика за движение на влаковете от 11 декември 2011 г. до 8 декември 2012 г. В участъка Русе - Каспичан са преминали общо 9 034 влака. Те са реализирали общо 455 726 338 бруто тонкилометри, а начислените за тях инфраструктурни такси са 2 930 506 лева.
През същият период между Каспичан и Варна са се движили 29 142 влака. За реализираните от тях общо 498 998 382 бруто тонкилометри са начислени 3 071 546 лв. инфраструктурни такси.
По време на следващия график, който действаше в периода от 9 декември 2012 г. до 14 декември 2013 г. между Русе и Варна са преминали 8 205 влака с общо 463 376 207 бруто тонкилометри, за които са начислени 2 498 617 лв. инфраструктурни такси. По същото време в жп участъка Каспичан - Варна са се движили 25 466 композиции, които са реализирали 525 644 631 бруто тонкилометри и за тях са начислени 3 028 989 лв. такси.
Тези данни ясно показват

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЕМА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

и съответно - на ефективността на жп превозите по линията Русе - Варна. Причина за намаляването на постъпленията от инфраструктурни такси е промяната на тарифата за таксите преди повече от година в посока надолу, чиято цел беше именно привличането на повече товари.
Отчитайки тази сериозна натовареност на най-старата жп линия у нас, ръководството на НК "Железопътна инфраструктура " постави една изключително важна цел пред екипа, който трябваше да изготви финансовоикономическите анализи и инвестиционните проекти за рехабилитацията на жп участъка Русе - Варна.
Тъй като пълното прекъсване на движението за по-дълъг период от време би довело до сериозни загуби както за железопътните оператори, така и за бизнеса като цяло, НКЖИ постави задачата да бъде избрана такава технология за модернизация на жп линията, която да бъде съобразена с интересите и нуждите на всички заинтересовани страни. В тази връзка НКЖИ изпрати запитване до всички железопътни превозвачи, които оперират по жп линията, за да проучи внимателно техните транспортни нужди, както и технологичната им обвързаност с предприятията в региона. На база получените данни от тях ще бъде избрана и най-удачната технология за изпълнение на рехабилитацията на линията.
Все пак в процеса на обновяване на жп линията Русе - Варна сериозно
ЩЕ БЪДЕ ЗАТРУДНЕНА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМИТЕ обслужвани с железопътен транспорт по цялото й протежение. По-големите и по-известни от тях са локомотивостроителният завод „Експрессервиз" в Образцов чифлик край Русе, "Каолин" във Ветово и Сеново, „Биовет", Амилум" и „Хеленик Петролиум България Пропъртис" в Разград, вагоноремонтният завод в Самуил, заводът за фаянс„Хан Аспарух" в Исперих, „Пристанище Варна запад", „Солвей Соди Девня", „Пристанище
Леспорт",„ТЕЦ Варна" и дори доставката на горива за летище Варна. По време на изпълнение на строително-ремонтните дейности по-силно ще бъде засегната дейността на фирмите в участъка Русе - Каспичан и в по-малка степен - в Каспичан - Варна, тъй като там линията е двойна.
Досега по проекта за модернизация на жп линията Русе - Варна са извършени следните дейности:
• Изготвено проучване за оценка на нуждите и избран сценарий за рехабилитация;
• Изготвени финансови и икономически анализи на проекта;
• Проведени процедурите по ОВОС;
• Изготвени техническите проекти;
• Изготвена стратегия за изпълнение на рехабилитацията и тръжните документи.
Бюджетът на проекта е 598 млн. лв. без ДДС.

КАКВО ПРЕДВИЖА ПРОГРАМАТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ?

Най-старата железопътна линия у нас Русе-Варна условно се състои от два участъка. Участъкът Русе - Каспичан е еднопътен, с дължина 141 км. В него са разположени гарите Русе, Русе разпределителна, РП Дунав, Образцов чифлик, Ястребово, Ветово, Сеново, Просторно, Разград, Самуил, Висока поляна, Хитрино и Плиска, както и спирките Русе товарна, Червена вода, Кривия, Раковски, Ясеновец, Байково, Каменяк, Велино и Златна нива.
Участъкът Каспичан - Варна е двупътен, с дължина 85 км и е част от Втора главна железопътна линия (София - Горна Оряховица - Варна). В този участък са разположени гарите Каспичан, Провадия, Синдел разпределителна, Разделна, Повеляново, Белослав, Езерово, Тополите, РП Варна запад и Варна, а също и спирките Невша, Равна, Венчан, Добрина, Солна мина, Житница, Царевци, Тръстиково, Страшимирово и Моряк.
От жп линията Русе - Каспичан в гара Самуил се отклонява жп линия № 91 Самуил - Силистра, по която движението на влаковете ще бъде силно затруднено по време на рехабилитацията.
По единичната жп линия между Русе и Каспичан

Е ЗАЛОЖЕНО ОБНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЖП ГАРИ

без самата гара Каспичан. Предвижда се пълно подновява не на горното строене на главния коловоз и на два приемно-отправни коловоза и прилежащите им стрелки за всяка гара. Под самите коловози ще бъде изграден защитен пласт, а за отводняването им ще се направят дренажи и облицовани канавки. Главният коловоз ще бъде безнаставов, изграден от релси тип ЕбО върху стоманобетонови траверси и захванат с еластични скрепления. В проекта е заложено и пълно обновяване на всички гарови перони.
На гарите Русе, Русе-разпределителна, Ветово, Сеново, Разград, Висока поляна и Плиска ще бъдат подменени и стрелките без промяна на съществуващата схема на стрелковите гърловини.
На гарите Образцов чифлик, Ястребово и Просторно ще бъдат изграждени предпазни глухи коловози, а за Самуил и Хитрино се предвижда изместване на стрелковите гърловини с цел подобряване на техническите параметри на жп трасето.
Проведеното от НКЖИ обследване на състоянието на жп участъка Русе - Каспичан е доказало, че

ПРОЕКТНИЯТ ЗАПАС НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ Е ИЗЧЕРПАН

в междугарията Ястребово Ветово, Ветово - Сеново, Сеново - Просторно и Висока поляна - Хитрино, където се регистрират и най-много произшествия с подвижния състав на железопътните оператори. Поради това за тези междугария се предвижда отнемане на стария баласт и полагане на защитен пласт преди подмяната на релсовия път с по-тежкия тип релси Е60 по безнаставова технология.
В проекта се предвижда всички прелези да се ремонтират основно, като на републиканските пътища ще се монтира еластична прелезна настилка, а на селскостопанските пътища - дървена обшивка.
В програмата за обновяване на двойната жп линия Каспичан
- Варна са включени всичките 9 жп гари без Синдел, която ще бъде рехабилитирана по друг проект, включен за финансиране по новата оперативна програма
- за удвояване и електрификация на линията Карнобат - Синдел. За всяка от гарите е заложено подновяване на двата главни коловоза с релси Е60 плюс още два приемно-отправни коловоза заедно с прилежащите им стрелки. Под коловозите ще се изгражда защитен пласт, заложени са и отводнителни дейности. Железният път ще се монтира върху стоманобетонови траверси с еластични скрепления. Всички гарови перони по протежението на участъка ще бъдат обновени.
За гарите Провадия, Разделна, Повеляново, Езерово и Тополите не се предвижда промяна на схемите на стрелковите гърловини. Такива промени обаче са заложени за гарите Белослав и Варна. Най-сериозна ще бъде реконструкцията на железния път на гара Каспичан. Тя обхваща прояна и на двете гърловини на гарата, както и на стрелковите маршрути по тях.
Финансовите ограничения, заложени в следващия програмен период, дават възможност едва около 50% от общата дължина на двойната жп линия Каспичан Варна да бъдат модернизирани. Тъй като според тестовете състоянието на път 2 (левия в посока Каспичан - Варна) е малко полошо от това на път 1, в проекта се предвижда

ПЪТ 2 ДА БЪДЕ ОБНОВЕН ВЪВ ВСИЧКИ МЕЖДУГАРИЯ

За път 1 е заложено единствено изпълнение на среден ремонт. Иначе обемът на строителните работи по двата пътя е подобен както за единичната линия от Русе до Каспичан.
Освен малките съоръжения водостоци и др., по линията Русе - Варна ще бъдат обновени и 37 големи обекта - жп мостове и надлези, всеки според конкретното си състояние.
По контактната мрежа е заложена подмяна на биметални и медни носещи въжета, на надлъжни и напречни електрически съединители. Всички порцеланови изолатори ще бъдат подменени с композитни, ще бъдат сменени с нови и всички бронзови и сплавни клеми, таблата за управление, стълбовете и пр. Всички лампи по гарите и пероните ще бъдат подменени с енергоспестяващи, като цялото осветление ще бъде напълно
автоматизирано ще се включва и спира в съотвествие с настъпването на тъмната и светлата част от денонощието през сезоните. Проектът предвижда и подмяна на дефектиралите отоплители на стрелките по главните коловози.
Заложена е и цялостна подмяна на старите релейно-аналогови защити с цифрови във всичките 5 тягови подстанции - в Червена вода, Разград, Хитрино, Провадия и ТП Варна. Ще бъдат подменени и силовите тягови трансформатори с нови и помощни - във връзка с очакваното в бъдеще пускане в експлоатация на по-мощен тип локомотиви по линията.
В проекта за рехабилитация е заложено всички гарови централизации от Русе до Варна да бъдат заменени с нови електронни с маршрутизирани маневри. Апаратурата на всички прелезни устройства също ще бъде заменена с атоматични прелезни сигнализации или с автоматични бариери. В съответствие с изискванията на ЕС за оперативна съвместимост целият жп участък от Русе до Варна ще бъде съоръжен с

НАЙ-МОДЕРНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ

- СКАДА и GSM-R, които са основата за внедряване на ERTMS/ ETCS. За целта се предвижда доставка и монтаж на оптичен кабел, мултиплексно оборудване и пр., системи за централизирано управление и контрол на жп трафика.
След приключването на проекта движението на влаковете по линията Русе - Варна ще достигне проектните параметри от 120-130 км/час в различните участъци за пътническите композиции и 100-110 км - за товарните. Тези скорости се считат за оптимални за региона. За постигането на скорости от 160/200 км/час би било необходимо изместване на трасето на линията в големи участъци и увеличаване на радиусите на кривите. Това би оскъпило над три пъти и повече проекта за модернизация на линията и би го забавило значително заради провеждането на отчуждителни процедури. За такъв вариант би могло да се мисли едва след преместването на Пристанище Варна Изток в Максуда и при сериозен ръст на икономиките по протежението на р. Дунав, който да генерира големи обеми товари към и от Черно море.

Източник: ТСИ - Транспортно Строителство и Инфраструктура - стр. 50; 51; 52; 53
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Русе-Варна

Мнениеот Rado » Пон Апр 07, 2014 3:27 pm

Administrator написа:Линията Русе - Варна пак поставя началото

02.04.2014 17:59

Бисер ТЕРЗИЕВ

...
През периода на действие на последния целогодишен график за движение на влаковете (9 декември 2012 г. -14 декември 2013 г.) по жп линията между най-големите български речно и морско пристанища са се движили 146 влакове на денонощие. 55 от композициите са пътували в участъка Русе - Каспичан, а останалите 91 между Каспичан и Варна.
От влизането в сила на новия график за движение на влаковете на 15 декември миналата година, среднодневно по линията Русе Варна се движат 140 влака, показва справката на НКЖИ .

...
След приключването на проекта движението на влаковете по линията Русе - Варна ще достигне проектните параметри от 120-130 км/час в различните участъци за пътническите композиции и 100-110 км - за товарните.

...
Източник: ТСИ - Транспортно Строителство и Инфраструктура - стр. 50; 51; 52; 53:lol: :lol: :lol:
Rado
 
Мнения: 203
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:25 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Пон Апр 07, 2014 5:48 pm

140-146 влака! ВЛАК НА ВСЕКИ 10 МИНУТИ :shock:

***
Последна промяна Administrator на Пон Апр 07, 2014 10:55 pm, променена общо 1 път
Причина: Личните обръщения на лични съобщения.
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот Локомотив » Пон Апр 07, 2014 10:55 pm

За път 1 е заложено единствено изпълнение на среден ремонт.


Това какво означава? Ще се подменят ли релси, подобно на Карнобат-Бургас например, или дори и това няма да се прави?
Локомотив
 
Мнения: 143
Регистриран на: Сря Авг 21, 2013 9:15 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Вто Апр 08, 2014 11:45 am

По път1 ще се сменят релсите, ще се заварят и ще досипят камъчета. Път2 ще бъде основно изоран и подменен изцяло с нови материали, за да се осигури движение със 130км/час по него.
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот Administrator » Вто Апр 08, 2014 11:51 am

От къде до къде ще бъде 130 км/ч, че не разбрах ?
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Вто Апр 08, 2014 11:54 am

Каспичан-Белослав, по Път2.
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот Administrator » Вто Апр 08, 2014 1:04 pm

Т.е. само по тази отсечка от цялата линия Русе-Варна ще има трицифрена скорост ?
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Русе-Варна

Мнениеот Локомотив » Вто Апр 08, 2014 8:34 pm

railjet написа:По път1 ще се сменят релсите, ще се заварят и ще досипят камъчета. Път2 ще бъде основно изоран и подменен изцяло с нови материали, за да се осигури движение със 130км/час по него.

Благодаря за отговора . Подобен ремонт се прави между Карнобат и Бургас и там линията май ще възвърне проектна скорост. Така че защо не и тук, дори и при този среден ремонт да се постигне същото? Доколкото знам от Синдел до Белослав скоростта по проект е поне 130км.ч.
Локомотив
 
Мнения: 143
Регистриран на: Сря Авг 21, 2013 9:15 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Вто Апр 08, 2014 8:52 pm

По-семло ще е от Кн-Бс.

За скоростите по цялата линия сме го мляли сто пъти....
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот difimi » Вто Апр 08, 2014 9:02 pm

Момчета не разбирате ли ,че да имаме железница трябва да има лоби в парламента или някой да мисли за БДЖ -това е държавно предприятие а те мислят как да го съсипят!!!!!
Как да регистрират превозвачи и да вземат най -добрите товари !!!!
Така не се прави !!!
Разберете го !!!
По цял свят никой не прави така !!!!! 8-)
difimi
 
Мнения: 1
Регистриран на: Вто Апр 08, 2014 8:47 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Вто Апр 08, 2014 9:15 pm

Лоби не значи по десет клонинга на един клон. Важи и за тази вечер.
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот Otskov » Вто Апр 08, 2014 9:20 pm

Т.е. стабилен ремонт и завишаване на скорости само по път2 :shock: така ли ?
Колкото до Белослав - Варна какво ще се преви там поне 100 трябва да стане ?
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1989
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: Русе-Варна

Мнениеот Administrator » Вто Апр 08, 2014 10:01 pm

Нека повторим. Колко е средната сегашна скорост на линията и колко се очаква да стане след реализацията на проекта ?
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Вто Апр 08, 2014 10:48 pm

63 km/h
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Сря Апр 09, 2014 1:05 am

Otskov написа:Т.е. стабилен ремонт и завишаване на скорости само по път2 :shock: така ли ?
Колкото до Белослав - Варна какво ще се преви там поне 100 трябва да стане ?


Имаше едно време тази тема:

viewtopic.php?f=12&t=355


А преди нея и тази:

viewtopic.php?f=12&t=362
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот Administrator » Сря Апр 09, 2014 9:40 am

railjet написа:63 km/h


Това е сегашната скорост, а проектната ?
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Русе-Варна

Мнениеот railjet » Сря Апр 09, 2014 10:10 am

Питай Манчо преди 20г за колко време е закарвал директен влак Русе-Варна.
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: Русе-Варна

Мнениеот Otskov » Сря Апр 09, 2014 8:47 pm

По моему с К-Ва компромис не трябва да се прави, не и точно с тази отсечка.
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1989
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

ПредишнаСледваща

Назад към Европейски програми и проекти

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта