Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Информация и обсъждане на текущия график за движение на всички категории товарни и пътнически влакове; предложения и обсъждане на промени в графика, нови влакови маршрути и т.н.; информация и справки за стари разписания

Модератори: bdz, VESO, Vancho_4647, rexkos1991, railjet

Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Administrator » Вто Дек 24, 2013 6:11 pm

Промяна на Графика за Движение на Влаковете от Януари - 2014 г.

По искане на „БДЖ – Пътнически превози” считано от 01.01.2014 г. до 13.12.2014 г. се правят следните промени в ГДВ:

1. Отменят се влакове №№ 30135 Кв – Слв, 30146 Слв – Сз, 60211 Зн – Рж, 60201 Пр – Рд (от 01.05 до 13.12.2014 г.).
2. Назначават се влакове №№ 30147 Кв – Сз , 30234 Слв – Кзн , 10301 Сф – Еп, 20271 Сф – М, 60212 Кю – Рж, 20322 Пл – М, по разписания, както следва:
Параметри на влаковете:
ПВ 30147 по ОПУ – ежедневен – бруто тегло до 200 т., сп. процент 76%, лок. сер 44-000;
КПВ 30234 по договора за ОПУ – в работни дни – бруто тегло до 200., сп. процент 76%, лок сер. 44-000;
ТСВ 10301 извън договора за ОПУ– в работни дни – бруто тегло до 250 т., сп. процент 76%, лок. сер 61-000;
КПВ 20271 по договора за ОПУ – в почивни дни – ЕМВ сер. 32-000;
ТСВ 20322 извън договора за ОПУ – в ден събота – бруто тегло до 200 т., сп. процент 76%, лок. сер. 44-000;
КПВ 60212 по договора за ОПУ – в работни дни – ДМВ сер 10-000;
3. Отклоняват се и/или се продължават влакове №№ 30118 Стк – Ил – Сф, 30144 Кзн – Кв, 40116 Р – Рр, 40117 Рр – Р, 20201 Еп – Сф, 20220 Сф – Еп, 20320 Ва – РП Ваз, 20321 Рп Ваз- Ва; 10204 Еп - Сф по разписания, както следва…..
4. Коригират се влакове №№ 293 Др – Сф, 2626 Сл – Шн, 4612 Сф – Го (от 18.05), 5621 Сф – Бг, 5622 Бг – Сф, 5623 Сф – Бг, 5624 Бг – Сф, 6620 Рд – Пр (от 01.05), 7620 Рк – Внп (от 18.05), 7621 Мц – Сф, 7622 Би – Мц (от 08.03 до 17.05) и Зи – Би (от 18.05 до 13.12), 7624 Ру – Внп (от 18.05 до 13.12), 9646 Ду – Ип, 10125 Сф – Сп, 10130 Сф – Кб (от 01.05), 16102 Дще – Сп, 30111 Сф – Кв (от 08.03 до 13.12), 30112 Кв – Сф (от 08.03 до 13.12), 30144 Тл - Кзн, 40163 Дг – Пва, 50131 Бд – Клт, 50132 Клт – Дца, 50133 Дца – Клт, 50134 Клт - Дца , 80100 Бм – Нз (от 01.05), 80103 Кер – Я (от 01.05), 80104 Бм – Клц (от 01.05), 80105 Кер – Я (от 01.05), 80106 Бм – Кер (от 01.05), 80107 Кер – З (от 01.05), 80109 Кер – Я (от 01.05), 80111 Кер – Я (от 01.05), 10203 Др – Сф, 10204 Сф – Др, 10245 По – Прм, 10248 Прм – По, 10266 Дг – Прм, 10267 – Прм – Дг, 20201 Сф – М (от 18.05 до 13.12), 24208 Л – Сщ (от 18.05 до 13.12), 24209 Сщ – Л (от 18.05 до 13.12), 24222 Тя – Л, 24223 Л – Тя, 24225 Л – Тя, 24226 Тя – Л, 50230 Дца – Сф, 50235 Сф – Дца, 50241 Бг – Пт, 50242 Пт – Бг, 50243 Бг – Пт, 50244 Пт – Бг, 60201 Сф Пр, 60210 Кю – Рд, 70204 Бк – Лм (от 18.05 до 13.12), 70206 М – Бо (от 18.05 до 13.12), 80230 Бм – Кнв (от 01.05), 80244 З – Сз (от 01.05), 16301 Бно – Дще, 50301 Пр – Рд, 51301 Дца –Гс, 80320 Бс – Вп, 80321 Вп – Бс, 80323 Вп - Бс, 80325 Вп – Бс, 80328 Бс – Вп, 80330 Бс – Вп, 80332 Бс – Вп, 80333Вп – Бс, 80370 Бс – Вп, 80371 Вп – Бс, 16951 Бно – Дще по разписания, както следва:

В тази връзка за сметка на „БДЖ – ПП”се коригират влакове №№ 5625 Дца – Бг, 6623 Рд – Зн, 7623 Бо – М (от 08.03 до 17.05), 7625 Вб – Сф (от 18.05), 20111 Сф – М (от 18.05 до 13.12), 30114 Ср – Мир (от 08.03 до 13.12), 30121 Сф – Ко (от 01.01 до 07.03) и Стк – Ко (от 08.03 до 13.12), 40164 Млг – Дг, 70123 Мч – Бо (от 18.05 до 13.12), 13202 Сф – Бн (от 01.05), 13203 Бн – Сф (от 01.05), 24221 До – Тя, 30202 Ян – Кмц (от 08.03 до 13.12), 72209 Лм – Бр (от 18.05 до 13.12), 10930 Ик – Сф, 10939 Сф – Пд, 11920 Сф – Др, 20923 Сф – Ил (от 18.05 до 13.12), 30921 Дкм – Кв, 30922 Ик – Сф, 50934 Пр – Прр (от 01.05), 30570 (30970) Ан – Мк (от 08.03 до 13.12), 30571(30971) Срн – Кзн, 30584 Ср – Ко, 30604 Кв – Ик, 30606 Кв – Ил (от 08.03 до 30.04) и Кв – Кс (от 01.05), 40646 Мос – Дгс, 50501 Блб – Ву, 40839 Яб – Дг, 48000 Ик – Пч от (01.01 до 19.12), 48001 Др – Ик, 48505 Тл – Сз (от 01.01 до 30.04), 19712 Кру – Пор по разписания, както следва:
За нуждите на ДП „НКЖИ” се коригират влакове №№ 3624 Чрг – Тж (от 01.01 до 30.04) и Тж – Бтв (от 01.05), 7624 Ру – Бо (от 01.01 до 17.05), 8613 Цо – Бс (от 01.01 до 30.04), 16103 Вра – Де, 16105 Де – Блц, 16106 Кос – Вра, 50111 Рп Гн – Длн, 50120 Длн – Дрк, 80124 Днз – Жв (от 01.01 до 30.04) и Днз – Я от (01.05 до 13.12), , 16220 Кос – Вра, 16221 Вра – Кос, 70203 Би – М, 71220 Бк – Мон, по разписания, както следва:
За влаковете да не се начисляват цени за услуги.
5. Променят се параметрите на влакове, както следва:
6.1 Влакове №№ 5621, 5622, 5623 и 5624 - бруто тегло до 250 т., сп. процент 115% и лок. сер 61-000,
6.2 Влакове №№ 50241, 50242, 50243, 50244 - бруто тегло до 250 т., сп. процент 115% и лок. сер 61-000,
6.3 Влакове №№ 51301, 50131, 50133, 50134, 50230 и 50235 ще се обслужват с лок. сер 61-000.
6.4 Влакове №№ 24222, 24223, 24225 и 24226 - бруто 100 т., сп. процент 76% с лок. сер 55-000.
6.5 Влакове №№ 80320, 80321, 80323, 80325, 80328, 80330, 80332, 80333, 80370 и 80371 – спирачен процент 76 %.
6. Променят се периодите на движение на влакове №№, както следва:
- ПВ 30134 Слв – Кзн се движи в почивни дни;
- КПВ 20201 Еп – М се движи в работни дни;
Уведомете службите.

МБВ 293 БДЖ-П 115% лок.61
----------------------------------------------------------------
ДРАГОМАН 07:21 14 07:35 48001 45002
70 АЛДОМИРОВЦИ 8 : - - :43
60 СЛИВНИЦА 9 :52 1 :53
80 ПЕТЪРЧ 7 08:00 5 08:05 10130
КОСТИНБРОД 6 :11 1 :12
ВОЛУЯК 8 : - - :20 път Д
СОФИЯ 10 08:30 - : -

БВ 2626 БДЖ-П 115% лок.
----------------------------------------------------------------
СИНДЕЛ 22:40 1 22:41
80 ПРОВАДИЯ 17 :58 1 :59
100 КАСПИЧАН 20 23:19 1 23:20 20630
80 калугерица 4 : - - :24
100 МЪТНИЦА 8 : - - :32
ШУМЕН 6 :38 1 :39
и продължава по разписанието си

БВ 3624 БДЖ-П 115% лок.44 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
ЧЕРГАНОВО трз. - 18:10 кор.НЗ-З/15.12
70 КАЗАНЛЪК 7 18:17 1 :18
ДУНАВЦИ 9 : - - :27
САХРАНЕ 6 : - - :33 30135
павел баня 3 :36 0.5 :36
ТЪЖА 8 :44 1 :45
и продължава по коригираното си разписание (НЗ-З)

БВ 3624 БДЖ-П 115% лок.44 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ТЪЖА 18:02 1 18:03
70 КАЛОФЕР 9 :12 1 :13 30135
свежен 6 : - - :19
100 БОТЕВ 5 : - - :24
и продължава по разписанието си

БВ 4612 БДЖ-П 115% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 15:25
60 СОФИЯ СЕВЕР 5 15:30 1 :31
70 ИЛИЯНЦИ 4 : - - :35
КУРИЛО 7 : - - :42
РЕБРОВО 10 : - - :52
СВОГЕ 9 16:01 1 16:02
БОВ 9 : - - :11
ЛАКАТНИК 7 : - - :18
ЛЕВИЩЕ РП 9 : - - :27
ЕЛИСЕЙНА 5 : - - :32
ЗВЕРИНО 5 : - - :37
МЕЗДРА ЮГ 14 : - - :51
МЕЗДРА 3 :54 1 :55 20111
МЕЗДРА ИЗТОК 3 : - - :58
120 ослен 3 : - - 17:01
125 РОМАН 7 17:08 1 :09
КУНИНО 6 : - - :15
100 КАРЛУКОВО РП 4 : - - :19
ЧЕРВЕН БРЯГ 8 :27 1 :28
ХУМАТА РП 10 : - - :38
110 ТЕЛИШ 5 : - - :43
ГОРНИ ДЪБНИК 7 : - - :50
ДОЛНИ ДЪБНИК 5 :55 1 :56
ЯСЕН 6 : - - 18:02
95 ПЛЕВЕН ЗАПАД 4 : - - :06 20622
75 ПЛЕВЕН 3 18:09 1 :10
100 ПОРДИМ 15 : - - :25
120 ЛЕВСКИ 13 :38 1 :39
100 БУТОВО 7 : - - :46
120 ПАВЛИКЕНИ 7 :53 1 :54
мих.стамбол. 4 : - - :58
125 ЛЕСИЧЕРИ РП 3 : - - 19:01
130 русаля дичин 3 : - - :04
125 РЕСЕН 5 : - - :09
85 ПОЛИКРАИЩЕ 5 : - - :14
105 ПОЛИКРАИЩЕ П3 2 : - - :16
ГО ПОСТ1 3 : - - :19
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 3 19:22 16 :38 20571 20971
и продължава по разписанието си

БВ 5621 БДЖ-П 115% лок.61
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 07:00
80 ЗАХАРНА ФАБРИКА 5 07:05 1 :06 50230
70 ГОРНА БАНЯ 10 :16 1 :17 50204
80 ВЛАДАЯ 8 : - - :25 50232
ДРАГИЧЕВО 6 : - - :31
метал спирка 3 :34 0.5 :34
ПЕРНИК РАЗПРЕД. 3 :37 2 :39 5620
75 ПЕРНИК 6 :45 2 :47
80 КРАКРА 3 : - - :50
БАТАНОВЦИ 4 :54 1 :55
40 РАДОМИР 13 08:08 1 08:09
80 ДОЛНИ РАКОВЕЦ 9 : - - :18 50520
ГЪЛЪБНИК РП 8 : - - :26
ДЕЛЯН 4 : - - :30
70 ДЯКОВО 8 : - - :38
ДУПНИЦА 10 :48 3 :51 70005 50602
80 БОБОШЕВО 11 09:02 1 09:03
мурсалево 5 :08 0.5 :08
КОЧЕРИНОВО 4 :12 1 :13
70 БЛАГОЕВГРАД 10 09:23 - : - 50741

БВ 5622 БДЖ-П 115% лок.61
----------------------------------------------------------------
БЛАГОЕВГРАД - : - - 16:10
70 КОЧЕРИНОВО 11 16:21 1 :22
80 мурсалево 4 :26 0.5 :26
БОБОШЕВО 5 :31 1 :32
ДУПНИЦА 11 :43 2 :45
70 ДЯКОВО 10 : - - :55
ДЕЛЯН 8 : - - 17:03
80 ГЪЛЪБНИК РП 5 : - - :08
ДОЛНИ РАКОВЕЦ 8 : - - :16 50503
РАДОМИР 9 17:25 2 :27
БАТАНОВЦИ 7 :34 1 :35
КРАКРА 5 : - - :40
ПЕРНИК 3 :43 5 :48 5611
75 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 4 : - - :52
80 ДРАГИЧЕВО 6 :58 6 18:04 50217
ВЛАДАЯ 7 : - - :11
ГОРНА БАНЯ 8 18:19 1 :20 50235
70 ЗАХАРНА ФАБРИКА 9 :29 1 :30
80 СОФИЯ 5 18:35 - : - 10702

БВ 5623 БДЖ-П 115% лок.61
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 12:00
80 ЗАХАРНА ФАБРИКА 5 12:05 1 :06 50110
70 ГОРНА БАНЯ 10 :16 1 :17
80 ВЛАДАЯ 9 : - - :26 50212
ДРАГИЧЕВО 6 : - - :32
даскалово 2 :34 0.5 :34
метал спирка 2 :36 0.5 :36
ПЕРНИК РАЗПРЕД. 4 : - - :40
75 ПЕРНИК 4 :44 1 :45
80 КРАКРА 3 : - - :48
БАТАНОВЦИ 4 :52 1 :53
40 РАДОМИР 13 13:06 1 13:07
80 ДОЛНИ РАКОВЕЦ 9 : - - :16
ГЪЛЪБНИК РП 8 : - - :24
ДЕЛЯН 4 : - - :28
70 ДЯКОВО 8 : - - :36
ДУПНИЦА 10 :46 1 :47
80 БОБОШЕВО 11 : - - :58
КОЧЕРИНОВО 7 : - - 14:05 50112
70 БЛАГОЕВГРАД 10 14:15 - : -

БВ 5624 БДЖ-П 115% лок.61
----------------------------------------------------------------
БЛАГОЕВГРАД - : - - 18:44
70 КОЧЕРИНОВО 10 18:54 1 :55
80 мурсалево 5 19:00 0.5 19:00
БОБОШЕВО 5 :05 1 :06 5611
ДУПНИЦА 12 :18 1 :19
70 ДЯКОВО 10 : - - :29 70001
ДЕЛЯН 8 : - - :37
80 ГЪЛЪБНИК РП 4 : - - :41
ДОЛНИ РАКОВЕЦ 8 : - - :49 50235
РАДОМИР 9 :58 1 :59 6623
БАТАНОВЦИ 7 20:06 1 20:07
КРАКРА 4 : - - :11
ПЕРНИК 3 :14 1 :15
75 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 5 : - - :20
80 метал спирка 4 :24 0.5 :24
ДРАГИЧЕВО 3 :27 1 :28 50221
ВЛАДАЯ 7 :35 3 :38 5625
ГОРНА БАНЯ 8 :46 1 :47
70 ЗАХАРНА ФАБРИКА 10 :57 1 :58
80 СОФИЯ 6 21:04 - : -

БВ 5625 БДЖ-П 130% лок.31
----------------------------------------------------------------
ДУПНИЦА 22:03 7 22:10
85 БОБОШЕВО 11 : - - :21
КОЧЕРИНОВО 7 : - - :28 50134
70 БЛАГОЕВГРАД 10 22:38 - : -

БВ 6620 БДЖ-П 115% лок.10 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
РАДОМИР 08:40 2 08:42 60811
80 копаница 4 :46 0.5 :46
БАТАНОВЦИ 4 :50 1 :51
90 бела вода 3 :54 0.5 :54
КРАКРА 3 :57 1 :58
80 ПЕРНИК 3 09:01 12 09:13 6621
и продължава по разписанието си

БВ 6623 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
РАДОМИР 19:53 10 20:03 5624
90 прибой 5 20:08 0.5 :08
АЛ.ДИМИТРОВ РП 6 :14 0.5 :14
80 дебели лак 4 :18 0.5 :18
егълница 4 :22 0.5 :22
калища 2 :24 0.5 :24
50 жабляно 7 :31 0.5 :31
ЗЕМЕН 7 :38 4 :42 60222
и продължава по разписанието си

БВ 7620 БДЖ-П 115% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
РАКЕВО 09:10 1 09:11
70 БОЙЧИНОВЦИ 10 :21 1 :22 70702 70704
80 МЪРЧЕВО 6 :28 1 :29 70006
70 габровница 7 :36 0.5 :36
80 д.церовене 9 :45 0.5 :45
МЕДКОВЕЦ 5 :50 1 :51
БРУСАРЦИ 9 10:00 1 10:01
70 дъбова махала 7 :08 0.5 :08
ДРЕНОВЕЦ 5 :13 1 :14
ВОДНЯНЦИ РП 10 :24 0.5 :24
60 скомля 9 :33 0.5 :33
ОРЕШЕЦ 4 :37 2 :39
70 ДИМОВО 13 :52 1 :53 70001
макреш 7 11:00 0.5 11:00
СРАЦИМИР 6 : - - :06
жеглица 9 :15 0.5 :15
ВИДБОЛ 10 :25 1 :26
ВИДИН ТОВАРНА 9 : - - :35
ВИДИН ПЪТН. 5 11:40 - : -

БВ 7621 БДЖ-П 115% лок.44 01.01 - 17.05
----------------------------------------------------------------
МЕДКОВЕЦ 07:30 1 07:31
80 д.церовене 6 :37 0.5 :37
габровница 9 :46 0.5 :46
70 МЪРЧЕВО 6 :52 1 :53
80 БОЙЧИНОВЦИ 5 :58 2 08:00
70 РАКЕВО 10 : - - :10
80 КРИВОДОЛ 6 08:16 1 :17
БЕЛИ ИЗВОР 9 :26 1 :27 70702 70704
ВРАЦА 10 :37 2 :39
РУСКА БЯЛА 8 : - - :47
МЕЗДРА ЮГ 6 : - - :53
70 ЗВЕРИНО 14 : - - 09:07
ЕЛИСЕЙНА 5 : - - :12
ЛЕВИЩЕ РП 5 : - - :17
ЛАКАТНИК 9 : - - :26
БОВ 8 : - - :34 път 1 кор.Б-СГ/15.12
60 СВОГЕ 12 : - - :46
70 РЕБРОВО 9 : - - :55
КУРИЛО 10 : - - 10:05 път 1 кор.ИЛ-КР/15.12
50 ИЛИЯНЦИ 11 : - - :16 20602
60 СОФИЯ СЕВЕР 4 10:20 1 :21
СОФИЯ 5 10:26 - : -

БВ 7621 БДЖ-П 115% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
МЕДКОВЕЦ 07:30 1 07:31
80 д.церовене 6 :37 0.5 :37
габровница 9 :46 0.5 :46
70 МЪРЧЕВО 6 :52 1 :53
80 БОЙЧИНОВЦИ 5 :58 2 08:00
70 РАКЕВО 10 : - - :10
80 КРИВОДОЛ 6 08:16 1 :17 70006
БЕЛИ ИЗВОР 9 :26 1 :27 70702 70704
ВРАЦА 10 :37 2 :39
РУСКА БЯЛА 8 : - - :47
МЕЗДРА ЮГ 6 : - - :53
70 ЗВЕРИНО 14 : - - 09:07
ЕЛИСЕЙНА 5 : - - :12
ЛЕВИЩЕ РП 5 : - - :17
ЛАКАТНИК 9 : - - :26
БОВ 8 : - - :34
60 СВОГЕ 10 : - - :44
70 РЕБРОВО 9 : - - :53
КУРИЛО 10 : - - 10:03
50 ИЛИЯНЦИ 10 : - - :13 70002
60 СОФИЯ СЕВЕР 4 10:17 1 :18
СОФИЯ 5 10:23 - : -

БВ 7622 БДЖ-П 115% лок.44 от 08.03 до 17.05
----------------------------------------------------------------
БЕЛИ ИЗВОР 13:51 1 13:52 кор.Б-СГ/15.12
80 КРИВОДОЛ 9 14:01 1 14:02
РАКЕВО 6 : - - :08
70 БОЙЧИНОВЦИ 10 :18 1 :19 70701
80 МЪРЧЕВО 6 :25 1 :26
70 габровница 7 :33 0.5 :33
80 д.церовене 9 :42 0.5 :42
МЕДКОВЕЦ 5 :47 1 :48
и продължава по коригираното си разписание (Б-СГ)

БВ 7622 БДЖ-П 115% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ЗВЕРИНО трз. - 13:09
70 МЕЗДРА ЮГ 14 13:23 1 :24
80 РУСКА БЯЛА 6 : - - :30
ВРАЦА 8 :38 2 :40
БЕЛИ ИЗВОР 9 :49 1 :50
и продължава по разписанието си

БВ 7623 БДЖ-П 115% лок.44 от 08.03 до 17.05
----------------------------------------------------------------
БОЙЧИНОВЦИ 14:14 6 14:20 70701
70 РАКЕВО 10 :30 1 :31
80 КРИВОДОЛ 6 :37 1 :38
БЕЛИ ИЗВОР 9 : - - :47
ВРАЦА 9 :56 2 :58
РУСКА БЯЛА 9 15:07 1 15:08
МЕЗДРА 6 :14 24 :38 кор.Б-СГ/15.12
и продължава по коригираното си разписание (Б-СГ)

БВ 7624 БДЖ-П 115% лок.44 от 01.01 до 17.05
----------------------------------------------------------------
РУСКА БЯЛА 18:59 1 19:00
80 ВРАЦА 8 19:08 2 :10
БЕЛИ ИЗВОР 9 : - - :19 70203
КРИВОДОЛ 9 :28 1 :29
РАКЕВО 6 :35 1 :36
70 БОЙЧИНОВЦИ 11 :47 2 :49 7625
и продължава по коригираното си разписание (Б-СГ)

БВ 7624 БДЖ-П 115% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
РУСКА БЯЛА 18:51 1 18:52
80 ВРАЦА 8 19:00 2 19:02
БЕЛИ ИЗВОР 9 : - - :11 70203
КРИВОДОЛ 9 :20 1 :21
РАКЕВО 6 :27 1 :28
70 БОЙЧИНОВЦИ 11 :39 5 :44 7625
80 МЪРЧЕВО 6 :50 1 :51
70 габровница 7 :58 0.5 :58
80 д.церовене 9 20:07 0.5 20:07
МЕДКОВЕЦ 5 :12 1 :13
БРУСАРЦИ 9 :22 2 :24
70 дъбова махала 7 :31 0.5 :31
ДРЕНОВЕЦ 5 :36 1 :37
ВОДНЯНЦИ РП 10 :47 1 :48
60 ОРЕШЕЦ 12 21:00 2 21:02 70003
70 белщица 9 :11 0.5 :11
ДИМОВО 5 :16 1 :17
макреш 7 :24 0.5 :24
СРАЦИМИР 7 :31 1 :32 70705
жеглица 10 :42 0.5 :42
ВИДБОЛ 10 :52 1 :53
ВИДИН ТОВАРНА 9 : - - 22:02 42501
ВИДИН ПЪТН. 5 22:07 - : -

БВ 7625 БДЖ-П 115% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ВИДБОЛ 17:34 1 17:35
70 жеглица 11 :46 0.5 :46
СРАЦИМИР 9 :55 1 :56 70002
макреш 7 18:03 0.5 18:03
ДИМОВО 7 :10 1 :11
белщица 6 :17 0.5 :17
ОРЕШЕЦ 9 :26 1 :27
60 скомля 5 :32 0.5 :32
ВОДНЯНЦИ РП 9 :41 1 :42
70 ДРЕНОВЕЦ 10 :52 1 :53
дъбова махала 5 :58 0.5 :58
БРУСАРЦИ 6 19:04 1 19:05
80 МЕДКОВЕЦ 9 :14 1 :15
д.церовене 6 :21 0.5 :21
габровница 9 :30 0.5 :30
70 МЪРЧЕВО 6 :36 1 :37
80 БОЙЧИНОВЦИ 5 :42 1 :43 7624
70 РАКЕВО 10 : - - :53
80 КРИВОДОЛ 6 :59 1 20:00
БЕЛИ ИЗВОР 9 : - - :09
ВРАЦА 10 20:19 2 :21
РУСКА БЯЛА 8 : - - :29
МЕЗДРА ЮГ 6 : - - :35
70 ЗВЕРИНО 15 : - - :50
ЕЛИСЕЙНА 5 : - - :55
ЛЕВИЩЕ РП 5 : - - 21:00
ЛАКАТНИК 9 : - - :09
БОВ 8 : - - :17
60 СВОГЕ 11 21:28 1 :29
70 РЕБРОВО 9 : - - :38
КУРИЛО 10 : - - :48
50 ИЛИЯНЦИ 10 : - - :58
60 СОФИЯ СЕВЕР 4 22:02 1 22:03
СОФИЯ 5 22:08 - : -

БВ 8613 БДЖ-П 115% лок.44 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
ЦЕРКОВСКИ 20:24 8 20:32 80124 кор.НЗ-З/15.12
60 КАРНОБАТ 15 :47 1 :48 30641
100 ЧЕРНОГРАД 8 : - - :56
110 АЙТОС 9 21:05 1 21:06 30604
БЪЛГАРОВО 9 : - - :15
ДРУЖБА 2 : - - :17 80680
ДОЛНО ЕЗЕР. 4 : - - :21
125 ЛОЗОВО РП 2 : - - :23
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 4 :27 1 :28
50 БУРГАС 5 21:33 - : -

БВ 9646 БДЖ-П 115% лок.07/44
----------------------------------------------------------------
ДУЛОВО 20:10 1 20:11
65 руйно 13 :24 0.5 :24
безименна 8 :32 0.5 :32
тодорово 7 :39 0.5 :39
китанчево 7 :46 0.5 :46
ИСПЕРИХ 7 :53 2 :55 91104
и продължава по разписанието си

ПВ 10125 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 19:45 50507
75 ПОДУЕНЕ 6 19:51 1 :52
110 подуене ср.р. 3 :55 0.5 :55
смирненски 3 :58 0.5 :58
ИСКЪР 4 20:02 1 20:03
80 КАЗИЧЕНЕ 5 :08 1 :09
верила 6 :15 0.5 :15
ЕЛИН ПЕЛИН 5 :20 1 :21
110 побит камък 6 :27 0.5 :27
65 ВАКАРЕЛ 10 :37 2 :39 1626
85 ВЕРИНСКО РП 8 :47 1 :48
100 живково 5 :53 0.5 :53
ИХТИМАН 5 :58 2 21:00
80 стамболово 5 21:05 0.5 :05
немирово 6 :11 0.5 :11
60 момин проход 8 :19 0.5 :19
КОСТЕНЕЦ 4 :23 1 :24
бойка 10 :34 0.5 :34
сестримо 5 :39 0.5 :39
80 мом.клисура 5 :44 0.5 :44
БЕЛОВО 4 :48 1 :49
бл.захариев 4 :53 0.5 :53
СЕПТЕМВРИ 7 22:00 - : -

ПВ 10130 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ 07:18 12 07:30 50203 10931
90 надежда 4 :34 0.5 :34
връбница 2 :36 0.5 :36
обеля 3 :39 0.5 :39
ВОЛУЯК 3 :42 1 :43
100 костинброд сп 5 :48 0.5 :48
КОСТИНБРОД 3 :51 5 :56 10203
и продължава по разписанието си

ПВ 16102 БДЖ-П 60% лок.75
----------------------------------------------------------------
ДОБРИНИЩЕ - : - - 07:15
45 свети георги 6 07:21 0.5 :21
БАНСКО 6 :27 3 :30 16101
РАЗЛОГ 8 :38 5 :43
40 гулийна баня 9 :52 0.5 :52
ген.ковачев 11 08:03 0.5 08:03
БЕЛИЦА 7 :10 3 :13
35 дагоново 10 :23 0.5 :23
юруково 5 :28 0.5 :28
ЯКОРУДА 17 :45 3 :48
40 черна места 11 :59 0.5 :59
35 смолево 13 09:12 0.5 09:12
АВРАМОВО 10 :22 5 :27
30 км 063+100 16 11 :38 0.5 :38
света петка 11 :49 0.5 :49
35 ЦВЕТИНО 9 :58 1 :59
острец 10 10:09 0.5 10:09
км 044+600 16 10 :19 0.5 :19
велинград юг 7 :26 0.5 :26
40 ВЕЛИНГРАД 6 :32 4 :36
КОСТАНДОВО 12 :48 14 11:02 16103
35 ДОЛЕНЕ 20 11:22 1 :23
30 цепина 16 :39 0.5 :39
марко николов 8 :47 0.5 :47
ВАРВАРА 10 :57 4 12:01
50 пампорово 4 12:05 0.5 :05
СЕПТЕМВРИ 5 12:10 - : -

ПВ 16103 БДЖ-П 60% лок.75
----------------------------------------------------------------
ВАРВАРА 09:55 4 09:59
30 марко николов 11 10:10 0.5 10:10
цепина 9 :19 0.5 :19
км 016+100 16 7 :26 0.5 :26
ДОЛЕНЕ 10 :36 2 :38
и продължава по разписанието си

ПВ 16105 БДЖ-П 60% лок.75
----------------------------------------------------------------
ДОЛЕНЕ 14:41 1 14:42
35 км 024+500 16 8 :50 0.5 :50
КОСТАНДОВО 13 15:03 1 15:04
40 ВЕЛИНГРАД 12 :16 3 :19
велинград юг 6 :25 0.5 :25
35 км 044+600 16 7 :32 0.5 :32
острец 10 :42 0.5 :42
ЦВЕТИНО 10 :52 1 :53
света петка 9 16:02 0.5 16:02
30 км 063+100 16 11 :13 0.5 :13
АВРАМОВО 11 :24 3 :27
35 смолево 10 :37 0.5 :37
черна места 12 :49 0.5 :49
40 ЯКОРУДА 11 17:00 2 17:02 16106
35 юруково 17 :19 0.5 :19
дагоново 4 :23 0.5 :23
БЕЛИЦА 9 :32 3 :35
и продължава по разписанието си

ПВ 16106 БДЖ-П 60% лок.75
----------------------------------------------------------------
КОСТАНДОВО 18:58 2 19:00 16221
35 ДОЛЕНЕ 20 19:20 1 :21
30 км 016+100 16 10 :31 0.5 :31
цепина 7 :38 0.5 :38
марко николов 8 :46 0.5 :46
ВАРВАРА 10 :56 4 20:00
и продължава по разписанието си

ПВ 20111 БДЖ-П 76% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 14:30
60 СОФИЯ СЕВЕР 5 14:35 1 :36
70 ИЛИЯНЦИ 4 :40 1 :41
кумарица 6 :47 0.5 :47
КУРИЛО 3 :50 1 :51
ромча 6 :57 0.5 :57
вл.тричков 2 :59 0.5 :59
луково 4 15:03 0.5 15:03
РЕБРОВО 3 :06 1 :07
томпсън 4 :11 0.5 :11
орлин 5 :16 0.5 :16
СВОГЕ 3 :19 1 :20
желен 5 :25 0.5 :25
церово 4 :29 0.5 :29
БОВ 4 :33 1 :34
балкан 5 :39 0.5 :39
ЛАКАТНИК 4 :43 1 :44
жп школа 3 :47 0.5 :47
оплетня 6 :53 0.5 :53
ЛЕВИЩЕ РП 4 :57 1 :58
пролет 3 16:01 0.5 16:01
ЕЛИСЕЙНА 4 :05 1 :06
оселна 4 :10 0.5 :10
ЗВЕРИНО 4 :14 1 :15
черепиш рп 6 :21 0.5 :21
люти брод 4 :25 0.5 :25
ребърково 4 :29 0.5 :29
горна крета 4 :33 0.5 :33
МЕЗДРА ЮГ 2 :35 1 :36
МЕЗДРА 4 :40 38 17:18 4612 2612
и продължава по разписанието си

ПВ 30111 БДЖ-П 76% лок.44 от 08.03 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 05:50 10204
60 СОФИЯ СЕВЕР 5 05:55 1 :56
70 ИЛИЯНЦИ 4 06:00 1 06:01 2626
60 кубратово 7 :08 0.5 :08
СВЕТОВРАЧЕНЕ 3 :11 1 :12
негован 4 :16 0.5 :16
локорско 4 :20 0.5 :20
КРЕМИКОВЦИ 5 :25 1 :26 30202
40 ботунец 6 :32 0.5 :32
ЯНА 6 :38 1 :39
80 СТОЛНИК 7 :46 1 :47
горна малина 6 :53 0.5 :53
негушево 4 :57 0.5 :57
САРАНЦИ 3 07:00 1 07:01
75 чеканчево 3 :04 0.5 :04
МАКОЦЕВО 4 :08 1 :09 30112
85 макоцево сп. 3 :12 0.5 :12
ДОЛНО КАМАРЦИ 5 :17 1 :18 30604
буново 6 :24 0.5 :24
МИРКОВО 5 :29 1 :30
90 мирково сп. 3 :33 0.5 :33
челопеч 5 :38 0.5 :38
ЗЛАТИЦА 5 :43 1 :44 30970 30570
100 ПИРДОП 4 :48 1 :49
60 АНТОН 8 :57 1 :58
95 КОПРИВЩИЦА 8 08:06 1 08:07 30584
40 СТРЯМА 11 :18 1 :19 30114
70 КЛИСУРА 9 :28 1 :29 30606
розино 9 :38 0.5 :38
ХРИСТО ДАНОВО 7 :45 1 :46
95 кърнаре 4 :50 0.5 :50
ИГАНОВО 4 :54 1 :55
80 анево 5 09:00 0.5 09:00
СОПОТ 3 :03 8 :11 3620
КАРЛОВО 6 09:17 - : - 30606

ПВ 30112 БДЖ-П 76% лок.44 от 08.03 до 13.12
----------------------------------------------------------------
КАРЛОВО - : - - 05:00 30604 80570
80 СОПОТ 6 05:06 1 :07
анево 4 :11 0.5 :11
ИГАНОВО 4 :15 1 :16
100 кърнаре 4 :20 0.5 :20
ХРИСТО ДАНОВО 3 :23 1 :24
70 розино 7 :31 0.5 :31
КЛИСУРА 8 :39 1 :40
СТРЯМА 9 :49 3 :52 30211
40 КОПРИВЩИЦА 11 06:03 1 06:04
95 АНТОН 8 :12 1 :13
60 ПИРДОП 8 :21 1 :22
100 ЗЛАТИЦА 4 :26 1 :27
90 челопеч 6 :33 0.5 :33
мирково сп. 5 :38 0.5 :38
МИРКОВО 3 :41 1 :42
85 буново 6 :48 1 :49
ДОЛНО КАМАРЦИ 7 :56 1 :57
макоцево сп. 7 07:04 0.5 07:04
МАКОЦЕВО 2 :06 5 :11 30111
75 чеканчево 4 :15 0.5 :15
САРАНЦИ 2 :17 1 :18
80 негушево 4 :22 0.5 :22
горна малина 4 :26 0.5 :26
СТОЛНИК 5 :31 6 :37 3621
95 МУСАЧЕВО РП 9 :46 0.5 :46
100 равно поле 3 :49 0.5 :49
КАЗИЧЕНЕ 5 :54 1 :55 50508
80 ИСКЪР 5 08:00 1 08:01
105 смирненски 5 :06 0.5 :06
подуене ср.р. 3 :09 0.5 :09
ПОДУЕНЕ 2 :11 1 :12
75 СОФИЯ 6 08:18 - : - 20201

ПВ 30114 БДЖ-П 76% лок.44 от 08.03 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СТРЯМА 08:17 3 08:20 30111
40 КОПРИВЩИЦА 11 :31 4 :35 3621
95 АНТОН 8 :43 1 :44 30921
60 ПИРДОП 8 :52 1 :53
100 ЗЛАТИЦА 4 :57 1 :58
90 челопеч 5 09:03 0.5 09:03
мирково сп. 5 :08 0.5 :08
МИРКОВО 2 :10 4 :14 30121
и продължава по разписанието си

ПВ 30118 БДЖ-П 76% лок.44/43
----------------------------------------------------------------
СТОЛНИК 19:50 1 19:51 30117
80 ЯНА 8 :59 1 20:00
40 ботунец 6 20:06 0.5 :06
КРЕМИКОВЦИ 5 :11 1 :12
60 локорско 6 :18 0.5 :18
негован 4 :22 0.5 :22
СВЕТОВРАЧЕНЕ 4 :26 1 :27
кубратово 4 :31 0.5 :31
ИЛИЯНЦИ 7 :38 1 :39 70004
СОФИЯ СЕВЕР 5 :44 1 :45 30937
СОФИЯ 5 20:50 - : -

ПВ 30121 БДЖ-П 76% лок.44 от 01.01 до 07.03
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 07:34
75 ПОДУЕНЕ 6 07:40 1 :41
110 подуене ср.р. 3 :44 0.5 :44
смирненски 3 :47 0.5 :47
ИСКЪР 4 :51 7 :58 20201
80 КАЗИЧЕНЕ 5 08:03 1 08:04
100 равно поле 6 :10 0.5 :10
МУСАЧЕВО РП 3 :13 0.5 :13
СТОЛНИК 8 :21 6 :27 30604 кор.ИЛ-КР/15.12
80 горна малина 6 :33 0.5 :33
негушево 5 :38 0.5 :38
САРАНЦИ 3 :41 1 :42
75 чеканчево 3 :45 0.5 :45
МАКОЦЕВО 4 :49 1 :50 30570 30970
85 макоцево сп. 3 :53 0.5 :53
ДОЛНО КАМАРЦИ 5 :58 1 :59
буново 7 09:06 0.5 09:06
МИРКОВО 6 :12 1 :13 30114
90 мирково сп. 3 :16 0.5 :16
челопеч 5 :21 0.5 :21
ЗЛАТИЦА 5 :26 1 :27 30980
100 ПИРДОП 4 :31 1 :32
60 АНТОН 8 :40 1 :41
95 КОПРИВЩИЦА 8 09:49 - : -

ПВ 30121 БДЖ-П 76% лок.44 от 08.03 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СТОЛНИК 08:21 6 08:27 30604
80 горна малина 6 :33 0.5 :33
негушево 5 :38 0.5 :38
САРАНЦИ 3 :41 1 :42
75 чеканчево 3 :45 0.5 :45
МАКОЦЕВО 4 :49 1 :50 30970 30570
85 макоцево сп. 3 :53 0.5 :53
ДОЛНО КАМАРЦИ 5 :58 1 :59
буново 7 09:06 0.5 09:06
МИРКОВО 6 :12 1 :13 30114
90 мирково сп. 3 :16 0.5 :16
челопеч 5 :21 0.5 :21
ЗЛАТИЦА 5 :26 1 :27 30980
100 ПИРДОП 4 :31 1 :32
60 АНТОН 8 :40 1 :41 30606
95 КОПРИВЩИЦА 8 09:49 - : -

ПВ 30144 БДЖ-П 76% лок.44 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
ТУЛОВО 16:24 14 16:38 кор.НЗ-З/15.12
100 ЧЕРГАНОВО 7 :45 1 :46
70 КАЗАНЛЪК 8 :54 1 :55
ДУНАВЦИ 9 17:04 1 17:05
голямо дрян. 5 :10 0.5 :10
САХРАНЕ 3 :13 1 :14 30971 30571
павел баня 4 :18 0.5 :18
габарево 4 :22 0.5 :22
търничани 4 :26 0.5 :26
ТЪЖА 3 :29 1 :30
манолово 4 :34 0.5 :34
осетеново 4 :38 0.5 :38
КАЛОФЕР 4 :42 1 :43
свежен 6 :49 1 :50
95 БОТЕВ 7 :57 1 :58
70 КАРЛОВО 9 18:07 - : -

ПВ 30144 БДЖ-П 76% лок.44 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ТУЛОВО 16:14 17 16:31
100 ЧЕРГАНОВО 7 :38 1 :39
70 КАЗАНЛЪК 8 :47 1 :48
ДУНАВЦИ 9 :57 1 :58
голямо дрян. 5 17:03 0.5 17:03
САХРАНЕ 3 :06 1 :07 30971 30571
павел баня 4 :11 0.5 :11
габарево 4 :15 0.5 :15
търничани 5 :20 0.5 :20
ТЪЖА 3 :23 1 :24
манолово 4 :28 0.5 :28
осетеново 4 :32 0.5 :32
КАЛОФЕР 4 :36 1 :37
свежен 6 :43 1 :44
95 БОТЕВ 6 :50 1 :51
70 КАРЛОВО 9 18:00 - : -

ПВ 30147 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
КАРЛОВО - : - - 19:00
70 БОТЕВ 9 19:09 4 :13 3624
100 свежен 7 :20 0.5 :20
70 КАЛОФЕР 6 :26 1 :27
осетеново 4 :31 0.5 :31
манолово 4 :35 0.5 :35
ТЪЖА 4 :39 1 :40
търничани 3 :43 0.5 :43
габарево 4 :47 0.5 :47
павел баня 4 :51 0.5 :51
САХРАНЕ 4 :55 1 :56
голямо дрян. 4 20:00 0.5 20:00
ДУНАВЦИ 5 :05 1 :06
КАЗАНЛЪК 9 :15 8 :23 30136
ЧЕРГАНОВО 7 :30 5 :35 30562
100 ТУЛОВО 7 :42 16 :58 48505 80571
60 ягода 8 21:06 0.5 21:06
ЗМЕЙОВО 10 :16 2 :18 40668
55 СТАРА ЗАГОРА 19 21:37 - : -

ПВ 40116 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
РУСЕ 17:09 2 17:11
75 тов.гара русе 4 :15 0.5 :15
РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 3 17:18 - : - 40782 40784

ПВ 40117 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. - : - - 18:15 40782 48503
75 тов.гара русе 3 18:18 0.5 :18
РУСЕ 4 :22 3 :25
и продължава по разписание

ПВ 40163 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
ДИМИТРОВГРАД - : - - 15:20
65 км 006+000 42 8 15:28 0.5 :28
узунджово 8 :36 0.5 :36
ХАСКОВО 12 :48 2 :50
40 малево 23 16:13 0.5 16:13
КНИЖОВНИК 8 :21 1 :22 40646
55 царева поляна 6 :28 0.5 :28
маслиново 8 :36 0.5 :36
МОСТ 5 :41 1 :42
50 добриново 5 :47 0.5 :47
мъдрец 5 :52 0.5 :52
перперек 4 :56 0.5 :56
калоянци 4 17:00 0.5 17:00
средна арда 8 :08 0.5 :08
звезделина 5 :13 0.5 :13
широко поле 3 :16 0.5 :16
момина скала 5 :21 0.5 :21
жел.врата 4 :25 0.5 :25
КЪРДЖАЛИ 7 :32 10 :42 40164
55 глухар 8 :50 0.5 :50
джебел 6 :56 0.5 :56
МОМЧИЛГРАД 6 18:02 1 18:03
65 горско дюлево 8 :11 0.5 :11
птичар 4 :15 0.5 :15
рогозче 4 :19 0.5 :19
ПОДКОВА 6 18:25 - : -

ПВ 40164 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
МОМЧИЛГРАД - : - - 17:10
55 джебел 6 17:16 0.5 :16
глухар 5 :21 0.5 :21
КЪРДЖАЛИ 8 :29 6 :35 40163
50 жел.врата 7 :42 0.5 :42
момина скала 4 :46 0.5 :46
широко поле 4 :50 0.5 :50
звезделина 4 :54 0.5 :54
средна арда 4 :58 0.5 :58
калоянци 8 18:06 0.5 18:06
перперек 3 :09 0.5 :09
мъдрец 4 :13 0.5 :13
добриново 5 :18 0.5 :18
МОСТ 5 :23 1 :24
55 маслиново 5 :29 0.5 :29
царева поляна 8 :37 0.5 :37
КНИЖОВНИК 6 :43 10 :53
40 малево 9 19:02 0.5 19:02
ХАСКОВО 22 :24 1 :25
65 узунджово 13 :38 0.5 :38
ДИМИТРОВГРАД 14 19:52 - : -

ПВ 50111 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
ГЪЛЪБНИК РП 06:33 1 06:34 кор.РН-ПРР/15.12
80 км 068+915 50 3 :37 0.5 :37
ДЕЛЯН 3 :40 11 :51 5620
и продължава по разписанието си

ПВ 50111 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ГЪЛЪБНИК РП 06:30 1 06:31
80 км 068+915 50 3 :34 0.5 :34
ДЕЛЯН 4 :38 13 :51 5620
и продължава по разписанието си

ПВ 50120 БДЖ-П 130% лок.30
----------------------------------------------------------------
ДЕЛЯН 18:25 6 18:31 5611
80 км 068+915 50 4 :35 0.5 :35
ГЪЛЪБНИК РП 2 :37 1 :38
90 чуковец 4 :42 0.5 :42
кондофрей 4 :46 0.5 :46
ДОЛНИ РАКОВЕЦ 3 :49 1 :50 70001
и продължава по разписанието си

ПВ 50131 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
БОБОВ ДОЛ - : - - 05:07
65 банковица 5 05:12 0.5 :12
мламолово 5 :17 0.5 :17
75 мало село 6 :23 0.5 :23
ГОЛЯМО СЕЛО 4 :27 2 :29
ДУПНИЦА 14 :43 15 :58 50511 70003
80 джерман 5 06:03 0.5 06:03
усойка 5 :08 0.5 :08
БОБОШЕВО 5 :13 10 :23 5620
мурсалево 5 :28 1 :29
КОЧЕРИНОВО 5 :34 1 :35
70 бяло поле 7 :42 1 :43
БЛАГОЕВГРАД 4 :47 8 :55 5610
75 благоевгр.сп 5 07:00 0.5 07:00
железница 9 :09 0.5 :09
СИМИТЛИ 5 :14 1 :15 50602
ЧЕРНИЧЕ 4 :19 1 :20
50 стара кресна 11 :31 0.5 :31
ПЕЮ ЯВОРОВ 10 :41 1 :42
70 кресна сп. 5 :47 0.5 :47
КРЕСНА 3 :50 1 :51
80 градешница 4 :55 0.5 :55
СТРУМЯНИ 5 08:00 1 08:01
плоски 6 :07 2 :09
САНДАНСКИ 5 :14 1 :15
ДАМЯНИЦА 5 :20 1 :21
ГЕН.ТОДОРОВ 6 :27 1 :28
марикостино 5 :33 0.5 :33
марино поле 5 :38 0.5 :38
КУЛАТА 4 08:42 - : -

ПВ 50132 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
КУЛАТА - : - - 09:40
80 марино поле 5 09:45 0.5 :45
марикостино 5 :50 0.5 :50
ГЕН.ТОДОРОВ 5 :55 1 :56
ДАМЯНИЦА 6 10:02 1 10:03
САНДАНСКИ 5 :08 1 :09
СТРУМЯНИ 11 :20 1 :21
градешница 5 :26 0.5 :26
КРЕСНА 4 :30 1 :31 50241
70 кресна сп. 4 :35 0.5 :35
ПЕЮ ЯВОРОВ 4 :39 1 :40
50 стара кресна 10 :50 0.5 :50
ЧЕРНИЧЕ 11 11:01 1 11:02
75 СИМИТЛИ 4 :06 1 :07 50741
железница 5 :12 0.5 :12
благоевгр.сп 9 :21 0.5 :21
БЛАГОЕВГРАД 4 :25 1 :26
70 бяло поле 4 :30 0.5 :30
КОЧЕРИНОВО 7 :37 1 :38
80 мурсалево 5 :43 0.5 :43
БОБОШЕВО 5 :48 1 :49
усойка 5 :54 0.5 :54
джерман 4 :58 0.5 :58
ДУПНИЦА 5 12:03 - : - 50602

ПВ 50133 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
ДУПНИЦА - : - - 17:10
80 джерман 5 17:15 0.5 :15
усойка 5 :20 0.5 :20
БОБОШЕВО 4 :24 1 :25
мурсалево 5 :30 0.5 :30
КОЧЕРИНОВО 4 :34 1 :35
70 бяло поле 8 :43 0.5 :43
БЛАГОЕВГРАД 4 :47 1 :48
75 благоевгр.сп 4 :52 0.5 :52
железница 9 18:01 0.5 18:01
СИМИТЛИ 5 :06 12 :18 50742
ЧЕРНИЧЕ 4 :22 1 :23
50 стара кресна 11 :34 0.5 :34
ПЕЮ ЯВОРОВ 9 :43 1 :44
70 кресна сп. 5 :49 0.5 :49
КРЕСНА 4 :53 1 :54
80 градешница 4 :58 0.5 :58
СТРУМЯНИ 5 19:03 1 19:04
САНДАНСКИ 11 :15 1 :16
ДАМЯНИЦА 5 :21 1 :22
ГЕН.ТОДОРОВ 6 :28 1 :29
марикостино 5 :34 0.5 :34
марино поле 5 :39 0.5 :39
КУЛАТА 4 19:43 - : -

ПВ 50134 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
КУЛАТА - : - - 20:15
80 марино поле 4 20:19 0.5 :19
марикостино 6 :25 0.5 :25
ГЕН.ТОДОРОВ 4 :29 1 :30
ДАМЯНИЦА 7 :37 10 :47 5611
САНДАНСКИ 5 :52 1 :53
СТРУМЯНИ 11 21:04 1 21:05
градешница 5 :10 0.5 :10
КРЕСНА 4 :14 1 :15
70 кресна сп. 4 :19 0.5 :19
ПЕЮ ЯВОРОВ 4 :23 1 :24
50 стара кресна 10 :34 0.5 :34
ЧЕРНИЧЕ 11 :45 1 :46
75 СИМИТЛИ 4 :50 1 :51 70001
железница 5 :56 0.5 :56
благоевгр.сп 9 22:05 0.5 22:05
БЛАГОЕВГРАД 4 :09 1 :10
70 бяло поле 4 :14 0.5 :14
КОЧЕРИНОВО 7 :21 9 :30 5625
80 мурсалево 5 :35 0.5 :35
БОБОШЕВО 5 :40 1 :41
усойка 5 :46 0.5 :46
джерман 5 :51 0.5 :51
ДУПНИЦА 5 22:56 - : -

ПВ 70123 БДЖ-П 76% лок.32 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
МЪРЧЕВО 17:04 1 17:05
80 БОЙЧИНОВЦИ 6 :11 13 :24 70206
и продължава по разписанието си

ПВ 80100 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БЕЗМЕР 05:18 1 05:19
120 бозаджи 4 :23 0.5 :23
КЕРМЕН 5 :28 1 :29
90 КОНЬОВО 9 :38 1 :39
НОВА ЗАГОРА 10 :49 1 :50
и продължава по разписанието си

ПВ 80103 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
КЕРМЕН 10:29 1 10:30
120 бозаджи 5 :35 0.5 :35
БЕЗМЕР 4 :39 1 :40
ЯМБОЛ 8 10:48 - : -

ПВ 80104 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БЕЗМЕР 12:33 1 12:34
120 бозаджи 4 :38 0.5 :38
КЕРМЕН 5 :43 1 :44
90 КОНЬОВО 9 :53 1 :54
НОВА ЗАГОРА 10 13:04 1 13:05 80581
ХАН АСПАРУХ 11 :16 1 :17
85 плоска могила 3 :20 0.5 :20
горно ботево 3 :23 0.5 :23
КАЛИТИНОВО 5 :28 1 :29
80 СТАРА ЗАГОРА 7 :36 5 :41
130 еленино 5 :46 0.5 :46
християново 2 :48 0.5 :48
КАЛОЯНОВЕЦ 3 :51 1 :52 80105
и продължава по разписанието си

ПВ 80105 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
КЕРМЕН 15:15 1 15:16
120 бозаджи 5 :21 0.5 :21
БЕЗМЕР 4 :25 1 :26
ЯМБОЛ 8 15:34 - : -

ПВ 80106 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БЕЗМЕР 17:55 1 17:56
120 бозаджи 4 18:00 0.5 18:00
КЕРМЕН 4 :04 3 :07 80107
и продължава по разписанието си

ПВ 80107 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
КЕРМЕН 18:05 1 18:06 80106
120 бозаджи 5 :11 0.5 :11
БЕЗМЕР 4 :15 1 :16
ЯМБОЛ 7 :23 1 :24
100 ЗАВОЙ 7 :31 1 :32
ЗИМНИЦА 5 18:37 - : -

ПВ 80109 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
КЕРМЕН 21:17 1 21:18
120 бозаджи 5 :23 0.5 :23
БЕЗМЕР 4 :27 1 :28
ЯМБОЛ 8 21:36 - : -

ПВ 80111 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
КЕРМЕН 07:16 1 07:17
120 бозаджи 5 :22 0.5 :22
БЕЗМЕР 4 :26 1 :27
ЯМБОЛ 8 07:35 - : -

ПВ 80124 БДЖ-П 76% лок.32 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
ДОЛНО ЕЗЕР. 19:17 1 19:18
80 км 279+080 80 3 :21 0.5 :21
км 277+620 80 2 :23 0.5 :23
ДРУЖБА 3 :26 1 :27 80622
камено 2 :29 0.5 :29
БЪЛГАРОВО 3 :32 1 :33
кам.кариери 4 :37 0.5 :37
АЙТОС 8 :45 1 :46
карагеоргиево 6 :52 0.5 :52
тополица 5 :57 0.5 :57
ЧЕРНОГРАД 4 20:01 1 20:02
кликач 4 :06 0.5 :06
глумче 3 :09 0.5 :09
КАРНОБАТ 5 :14 1 :15 път 1 кор.НЗ-З/15.12
60 ЦЕРКОВСКИ 15 :30 1 :31 8613 път 1 кор.ЦО-СЖ/15.12, НЗ-З/15.12
80 атолово 9 :40 0.5 :40 път 1
СТРАЛДЖА 4 :44 1 :45 кор.НЗ-З/15.12
ЗИМНИЦА 7 :52 1 :53
ЖЕЛЮ ВОЙВОДА 9 21:02 6 21:08 3625
и продължава по коригираното си разписание (НЗ-З)

ПВ 80124 БДЖ-П 76% лок.32 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ДОЛНО ЕЗЕР. 19:17 1 19:18
80 км 279+080 80 3 :21 0.5 :21
км 277+620 80 2 :23 0.5 :23
ДРУЖБА 3 :26 1 :27 80622
камено 2 :29 0.5 :29
БЪЛГАРОВО 3 :32 1 :33
кам.кариери 4 :37 0.5 :37
АЙТОС 8 :45 1 :46
карагеоргиево 6 :52 0.5 :52
тополица 5 :57 0.5 :57
ЧЕРНОГРАД 4 20:01 1 20:02
кликач 4 :06 0.5 :06
глумче 3 :09 0.5 :09
КАРНОБАТ 5 :14 1 :15
60 ЦЕРКОВСКИ 14 :29 1 :30
80 атолово 9 :39 0.5 :39
СТРАЛДЖА 4 :43 1 :44
ЗИМНИЦА 7 :51 1 :52
ЗАВОЙ 6 :58 1 :59
ЯМБОЛ 8 21:07 - : -

КПВ 10203 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
ДРАГОМАН - : - - 07:20 48001 45002
70 драгоман сп. 3 07:23 0.5 :23
АЛДОМИРОВЦИ 6 :29 1 :30
60 сливница сп. 8 :38 0.5 :38
СЛИВНИЦА 2 :40 1 :41
80 ПЕТЪРЧ 6 :47 1 :48
КОСТИНБРОД 6 :54 1 :55 10130
костинброд сп 3 :58 0.5 :58
ВОЛУЯК 6 08:04 1 08:05 път Б
70 обеля 3 :08 0.5 :08 път Б
връбница 3 :11 0.5 :11 път Б
надежда 3 :14 0.5 :14 път Б
СОФИЯ 4 08:18 - : - 20201

КПВ 10204 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
ЕЛИН ПЕЛИН - : - - 05:05
80 верила 5 05:10 0.5 :10
КАЗИЧЕНЕ 6 :16 1 :17
ИСКЪР 6 :23 1 :24 40839 46165
смирненски 4 :28 0.5 :28
подуене ср.р. 3 :31 0.5 :31
ПОДУЕНЕ 2 :33 1 :34
75 СОФИЯ 6 :40 25 06:05 50231 20221
80 надежда 4 06:09 0.5 :09
връбница 3 :12 0.5 :12
обеля 3 :15 0.5 :15
ВОЛУЯК 3 :18 1 :19 50508 50501
костинброд сп 6 :25 0.5 :25
КОСТИНБРОД 3 :28 4 :32 10201
ПЕТЪРЧ 6 :38 1 :39
СЛИВНИЦА 6 :45 1 :46
60 сливница сп. 3 :49 0.5 :49
АЛДОМИРОВЦИ 7 :56 1 :57
70 драгоман сп. 7 07:04 0.5 07:04
ДРАГОМАН 3 07:07 - : - 48001 45002

КПВ 10245 БДЖ-П 130% лок.30
----------------------------------------------------------------
ПЛОВДИВ - : - - 13:55
80 вр депо 3 13:58 0.5 :58
ПОР ИЗТОК 2 : - - 14:00
100 КРУМОВО 4 14:04 1 :05 19712
130 ягодово 3 :08 0.5 :08
КАТУНИЦА 2 :10 1 :11
кочево 3 :14 0.5 :14
садово 4 :18 0.5 :18
чешнигирово 3 :21 0.5 :21
ПОПОВИЦА 5 :26 1 :27
виница 5 :32 0.5 :32
ПЪРВОМАЙ 5 14:37 - : -

КПВ 10248 БДЖ-П 130% лок.30
----------------------------------------------------------------
ПЪРВОМАЙ - : - - 14:45
130 виница 6 14:51 0.5 :51
ПОПОВИЦА 4 :55 1 :56
чешнигирово 5 15:01 0.5 15:01
садово 3 :04 0.5 :04
кочево 4 :08 0.5 :08
КАТУНИЦА 3 :11 1 :12
ягодово 3 :15 0.5 :15
КРУМОВО 3 :18 1 :19 19712
100 ПОР ИЗТОК 4 : - - :23
80 вр депо 2 :25 0.5 :25
ПЛОВДИВ 3 15:28 - : -

КПВ 10266 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
ДИМИТРОВГРАД - : - - 14:00
120 крум 7 14:07 0.5 :07
ЯБЪЛКОВО 4 :11 1 :12 40839 46165
сталево 4 :16 0.5 :16
скобелево 3 :19 0.5 :19
КАРАДЖАЛОВО 5 :24 1 :25
ПЪРВОМАЙ 5 14:30 - : -

КПВ 10267 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
ПЪРВОМАЙ - : - - 14:42
120 КАРАДЖАЛОВО 5 14:47 1 :48
скобелево 5 :53 0.5 :53
сталево 4 :57 0.5 :57
ЯБЪЛКОВО 4 15:01 1 15:02
крум 5 :07 0.5 :07
ДИМИТРОВГРАД 8 15:15 - : -

КПВ 13202 БДЖ-П 76% лок.32 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 07:45 път Д
80 надежда 4 07:49 0.5 :49 път Д
връбница 3 :52 0.5 :52 път Д
обеля 3 :55 0.5 :55 път Д
ВОЛУЯК 3 :58 1 :59
60 божурище 5 08:04 0.5 08:04
иваняне 8 :12 0.5 :12
БАНКЯ 3 08:15 - : -

КПВ 13203 БДЖ-П 76% лок.32 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БАНКЯ - : - - 08:20
60 иваняне 4 08:24 0.5 :24
божурище 8 :32 0.5 :32
ВОЛУЯК 4 :36 1 :37
70 обеля 3 :40 0.5 :40
връбница 3 :43 0.5 :43
надежда 3 :46 0.5 :46
СОФИЯ 4 08:50 - : -

КПВ 16220 БДЖ-П 60% лок.75
----------------------------------------------------------------
КОСТАНДОВО 05:57 3 06:00
35 км 024+500 16 14 06:14 0.5 :14
ДОЛЕНЕ 8 :22 1 :23
30 км 016+100 16 10 :33 0.5 :33
цепина 6 :39 0.5 :39
марко николов 8 :47 0.5 :47
ВАРВАРА 10 :57 4 07:01
и продължава по разписанието си

КПВ 16221 БДЖ-П 60% лок.75
----------------------------------------------------------------
ВАРВАРА 17:50 4 17:54
30 марко николов 11 18:05 0.5 18:05
цепина 8 :13 0.5 :13
км 016+100 16 7 :20 0.5 :20
ДОЛЕНЕ 10 :30 1 :31
35 КОСТАНДОВО 21 :52 11 19:03 16106
и продължава по разписанието си

КПВ 20201 БДЖ-П 76% лок.44 от 01.01 до 17.05
----------------------------------------------------------------
ЕЛИН ПЕЛИН - : - - 07:35
80 верила 5 07:40 0.5 :40
КАЗИЧЕНЕ 6 :46 1 :47
ИСКЪР 5 :52 1 :53
105 смирненски 4 :57 0.5 :57
подуене ср.р. 3 08:00 0.5 08:00
ПОДУЕНЕ 2 :02 1 :03
75 СОФИЯ 6 :09 13 :22 6621
И продължава по коригираното си разписание

КПВ 20201 БДЖ-П 76% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ЕЛИН ПЕЛИН - : - - 07:35
80 верила 5 07:40 0.5 :40
КАЗИЧЕНЕ 6 :46 1 :47
ИСКЪР 5 :52 1 :53
105 смирненски 4 :57 0.5 :57
подуене ср.р. 3 08:00 0.5 08:00
ПОДУЕНЕ 2 :02 1 :03
75 СОФИЯ 6 :09 6 :15 6621
60 СОФИЯ СЕВЕР 5 :20 1 :21
70 ИЛИЯНЦИ 4 :25 1 :26
кумарица 6 :32 0.5 :32
КУРИЛО 3 :35 1 :36 2640
ромча 6 :42 0.5 :42
вл.тричков 2 :44 0.5 :44
луково 4 :48 0.5 :48
РЕБРОВО 3 :51 1 :52
томпсън 4 :56 0.5 :56
орлин 5 09:01 0.5 09:01
СВОГЕ 3 :04 1 :05 7631
желен 4 :09 0.5 :09
церово 4 :13 0.5 :13
БОВ 4 :17 1 :18
балкан 5 :23 0.5 :23
ЛАКАТНИК 4 :27 1 :28
жп школа 3 :31 0.5 :31
оплетня 6 :37 0.5 :37
ЛЕВИЩЕ РП 4 :41 0.5 :41
пролет 3 :44 0.5 :44
ЕЛИСЕЙНА 4 :48 1 :49
оселна 4 :53 0.5 :53
ЗВЕРИНО 4 :57 1 :58
черепиш рп 6 10:04 0.5 10:04
люти брод 4 :08 0.5 :08
ребърково 4 :12 0.5 :12
горна крета 4 :16 0.5 :16
МЕЗДРА ЮГ 2 :18 1 :19 20610
МЕЗДРА 3 10:22 - : -

КПВ 20220 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ 06:47 3 06:50
75 ПОДУЕНЕ 6 :56 1 :57
110 подуене ср.р. 2 :59 0.5 :59
смирненски 3 07:02 0.5 07:02
ИСКЪР 4 :06 1 :07 50508
80 КАЗИЧЕНЕ 5 :12 1 :13
верила 5 :18 0.5 :18
ЕЛИН ПЕЛИН 5 07:23 - : -

КПВ 20271 БДЖ-П 76% лок.32 от 01.01 до 17.05
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 08:22
60 СОФИЯ СЕВЕР 5 08:27 1 :28
70 ИЛИЯНЦИ 4 :32 1 :33
кумарица 6 :39 0.5 :39
КУРИЛО 3 :42 1 :43 2640
ромча 6 :49 0.5 :49
вл.тричков 2 :51 0.5 :51
луково 4 :55 0.5 :55
РЕБРОВО 3 :58 1 :59 20602
томпсън 4 09:03 0.5 09:03
орлин 5 :08 0.5 :08
СВОГЕ 3 :11 1 :12
желен 4 :16 0.5 :16
церово 4 :20 0.5 :20
БОВ 4 :24 1 :25
балкан 5 :30 0.5 :30
ЛАКАТНИК 4 :34 1 :35
жп школа 3 :38 0.5 :38
оплетня 6 :44 0.5 :44
ЛЕВИЩЕ РП 4 :48 0.5 :48
пролет 3 :51 0.5 :51
ЕЛИСЕЙНА 4 :55 1 :56 383
оселна 4 10:00 0.5 10:00
ЗВЕРИНО 4 :04 1 :05
черепиш рп 6 :11 0.5 :11
люти брод 4 :15 0.5 :15
ребърково 4 :19 0.5 :19
горна крета 4 :23 0.5 :23
МЕЗДРА ЮГ 2 :25 1 :26
МЕЗДРА 3 10:29 - : -

КПВ 20271 БДЖ-П 76% лок.32 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 08:15
60 СОФИЯ СЕВЕР 5 08:20 1 :21
70 ИЛИЯНЦИ 4 :25 1 :26
кумарица 6 :32 0.5 :32
КУРИЛО 3 :35 1 :36 2640
ромча 6 :42 0.5 :42
вл.тричков 2 :44 0.5 :44
луково 4 :48 0.5 :48
РЕБРОВО 3 :51 1 :52
томпсън 4 :56 0.5 :56
орлин 5 09:01 0.5 09:01
СВОГЕ 3 :04 1 :05 7631
желен 4 :09 0.5 :09
церово 4 :13 0.5 :13
БОВ 4 :17 1 :18
балкан 5 :23 0.5 :23
ЛАКАТНИК 4 :27 1 :28
жп школа 3 :31 0.5 :31
оплетня 6 :37 0.5 :37
ЛЕВИЩЕ РП 4 :41 0.5 :41
пролет 3 :44 0.5 :44
ЕЛИСЕЙНА 4 :48 1 :49
оселна 4 :53 0.5 :53
ЗВЕРИНО 4 :57 1 :58
черепиш рп 6 10:04 0.5 10:04
люти брод 4 :08 0.5 :08
ребърково 4 :12 0.5 :12
горна крета 4 :16 0.5 :16
МЕЗДРА ЮГ 2 :18 1 :19 20610
МЕЗДРА 3 10:22 - : -

КПВ 24208 БДЖ-П 76% лок.55 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ЛЕВСКИ - : - - 18:50
60 МОРАВА РП 23 19:13 1 19:14
75 драгомирово 9 :23 0.5 :23
ОРЕШ 9 :32 1 :33
СВИЩОВ 11 19:44 - : -

КПВ 24209 БДЖ-П 76% лок.55 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СВИЩОВ - : - - 19:56
75 ОРЕШ 12 20:08 1 20:09
драгомирово 10 :19 0.5 :19
МОРАВА РП 9 :28 0.5 :28
60 ЛЕВСКИ 22 20:50 - : - 20721

КПВ 24221 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
ДОЙРЕНЦИ 06:29 10 06:39 24222
85 йоглав 3 :42 0.5 :42
умаревци 5 :47 0.5 :47
75 ЛОВЕЧ СЕВЕР 5 :52 0.5 :52
ловеч спирка 2 :54 0.5 :54
ЛОВЕЧ 4 :58 1 :59
70 ловеч юг 5 07:04 0.5 07:04
казачево 7 :11 0.5 :11
хлевене 3 :14 0.5 :14
абланица 8 :22 0.5 :22
50 лешница 7 :29 0.5 :29
ломец 6 :35 0.5 :35
добродан 4 :39 0.5 :39
70 калеица 5 :44 0.5 :44
50 ТРОЯН 8 07:52 - : -

КПВ 24222 БДЖ-П 76% лок.55
----------------------------------------------------------------
ТРОЯН - : - - 05:20
50 калеица 9 05:29 0.5 :29
70 добродан 5 :34 0.5 :34
50 ломец 4 :38 0.5 :38
лешница 6 :44 0.5 :44
абланица 7 :51 0.5 :51
70 хлевене 8 :59 0.5 :59
казачево 3 06:02 0.5 06:02
ловеч юг 7 :09 0.5 :09
ЛОВЕЧ 5 :14 1 :15
75 ловеч спирка 5 :20 0.5 :20
ЛОВЕЧ СЕВЕР 2 :22 0.5 :22
умаревци 6 :28 0.5 :28
йоглав 5 :33 0.5 :33
ДОЙРЕНЦИ 3 :36 1 :37 24221
драсов 8 :45 0.5 :45
александрово 5 :50 0.5 :50
100 чавдарци 7 :57 0.5 :57
ЛЕТНИЦА 6 07:03 1 07:04
асеновци 4 :08 0.5 :08
ЛЕВСКИ 6 07:14 - : -

КПВ 24223 БДЖ-П 76% лок.55
----------------------------------------------------------------
ЛЕВСКИ - : - - 13:50
100 асеновци 5 13:55 0.5 :55
ЛЕТНИЦА 3 :58 1 :59
чавдарци 6 14:05 0.5 14:05
александрово 7 :12 0.5 :12
75 драсов 5 :17 0.5 :17
ДОЙРЕНЦИ 7 :24 6 :30 24272 24274
йоглав 4 :34 0.5 :34
умаревци 4 :38 0.5 :38
ЛОВЕЧ СЕВЕР 6 :44 0.5 :44
75 ловеч спирка 2 :46 0.5 :46
ЛОВЕЧ 5 :51 1 :52 24712
70 ловеч юг 5 :57 0.5 :57
казачево 7 15:04 0.5 15:04
хлевене 3 :07 0.5 :07
абланица 8 :15 0.5 :15
50 лешница 7 :22 0.5 :22
ломец 6 :28 0.5 :28
добродан 4 :32 0.5 :32
70 калеица 5 :37 0.5 :37
50 ТРОЯН 9 15:46 - : -

КПВ 24225 БДЖ-П 76% лок.55
----------------------------------------------------------------
ЛЕВСКИ - : - - 19:15
100 асеновци 6 19:21 0.5 :21
ЛЕТНИЦА 4 :25 1 :26
чавдарци 6 :32 0.5 :32
александрово 7 :39 0.5 :39
75 драсов 5 :44 0.5 :44
ДОЙРЕНЦИ 7 :51 1 :52
йоглав 4 :56 0.5 :56
умаревци 5 20:01 0.5 20:01
ЛОВЕЧ СЕВЕР 6 :07 0.5 :07
ловеч спирка 2 :09 0.5 :09
ЛОВЕЧ 5 :14 1 :15
70 ловеч юг 5 :20 0.5 :20
казачево 7 :27 0.5 :27
хлевене 3 :30 0.5 :30
абланица 9 :39 0.5 :39
50 лешница 7 :46 0.5 :46
ломец 6 :52 0.5 :52
добродан 4 :56 0.5 :56
70 калеица 5 21:01 0.5 21:01
50 ТРОЯН 9 21:10 - : -

КПВ 24226 БДЖ-П 76% лок.55
----------------------------------------------------------------
ТРОЯН - : - - 16:35
50 калеица 9 16:44 0.5 :44
70 добродан 5 :49 0.5 :49
50 ломец 4 :53 0.5 :53
лешница 6 :59 0.5 :59
абланица 7 17:06 0.5 17:06
70 хлевене 8 :14 0.5 :14
казачево 3 :17 0.5 :17
ловеч юг 7 :24 0.5 :24
ЛОВЕЧ 4 :28 1 :29
75 ловеч спирка 5 :34 0.5 :34
ЛОВЕЧ СЕВЕР 2 :36 0.5 :36
умаревци 6 :42 0.5 :42
йоглав 5 :47 0.5 :47
ДОЙРЕНЦИ 3 :50 1 :51
драсов 8 :59 0.5 :59
александрово 5 18:04 0.5 18:04
100 чавдарци 7 :11 0.5 :11
ЛЕТНИЦА 6 :17 1 :18
асеновци 4 :22 0.5 :22
ЛЕВСКИ 6 18:28 - : -

КПВ 30202 БДЖ-П 76% лок.44 от 08.03 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ЯНА 06:10 1 06:11
40 ботунец 6 :17 0.5 :17
КРЕМИКОВЦИ 5 :22 5 :27 30111
и продължава по разписанието си

КПВ 30234 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
СЛИВЕН - : - - 14:05
95 ЧИНТУЛОВО 8 14:13 1 :14
90 ГАВРАИЛОВО 6 :20 1 :21
65 селиминово 4 :25 0.5 :25
орешак 4 :29 0.5 :29
60 ЧУМЕРНА 8 :37 1 :38
100 ШИВАЧЕВО 4 :42 1 :43
75 сборище 6 :49 0.5 :49
ТВЪРДИЦА 7 :56 3 :59 3623
90 ГУРКОВО 7 15:06 1 15:07
НИКОЛАЕВО 4 :11 1 :12 80581
100 ветрен 7 :19 0.5 :19
ДЪБОВО 5 :24 1 :25 30133
95 ТУЛОВО 7 :32 1 :33
100 ЧЕРГАНОВО 7 :40 1 :41
70 КАЗАНЛЪК 7 15:48 - : -

КПВ 50230 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
ДУПНИЦА - : - - 04:55 50511
70 дупница сп. 5 05:00 0.5 05:00
яхиново 3 :03 0.5 :03
ДЯКОВО 6 :09 1 :10 70003
марек 4 :14 0.5 :14
ДЕЛЯН 6 :20 1 :21
80 ГЪЛЪБНИК РП 5 :26 1 :27
чуковец 5 :32 0.5 :32
кондофрей 5 :37 0.5 :37
ДОЛНИ РАКОВЕЦ 3 :40 1 :41
кошарите 5 :46 0.5 :46
РАДОМИР 6 :52 2 :54
копаница 5 :59 0.5 :59
БАТАНОВЦИ 4 06:03 1 06:04
бела вода 3 :07 0.5 :07
КРАКРА 4 :11 0.5 :11
ПЕРНИК 4 :15 1 :16
75 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 6 :22 1 :23 50231
80 метал спирка 5 :28 0.5 :28
даскалово 2 :30 0.5 :30
ДРАГИЧЕВО 3 :33 1 :34
ВЛАДАЯ 8 :42 2 :44
ГОРНА БАНЯ 9 :53 1 :54 50201
70 ЗАХАРНА ФАБРИКА 10 07:04 1 07:05 5621
80 СОФИЯ 5 07:10 - : -

КПВ 50235 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 18:00
80 ЗАХАРНА ФАБРИКА 5 18:05 1 :06
70 ГОРНА БАНЯ 10 :16 5 :21 5622
80 ВЛАДАЯ 10 :31 3 :34 50220
ДРАГИЧЕВО 8 :42 1 :43
даскалово 3 :46 0.5 :46
метал спирка 2 :48 0.5 :48
ПЕРНИК РАЗПРЕД. 4 :52 1 :53 50222
75 ПЕРНИК 5 :58 1 :59
80 КРАКРА 4 19:03 0.5 19:03
бела вода 4 :07 0.5 :07
БАТАНОВЦИ 2 :09 1 :10 50120
40 копаница 7 :17 0.5 :17
РАДОМИР 7 :24 10 :34 6622
80 кошарите 6 :40 0.5 :40
ДОЛНИ РАКОВЕЦ 5 :45 5 :50 5624
кондофрей 4 :54 0.5 :54
чуковец 5 :59 0.5 :59
ГЪЛЪБНИК РП 4 20:03 1 20:04
ДЕЛЯН 5 :09 1 :10
70 марек 7 :17 0.5 :17
ДЯКОВО 3 :20 1 :21
яхиново 7 :28 0.5 :28
дупница сп. 3 :31 0.5 :31
ДУПНИЦА 4 20:35 - :

КПВ 50241 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
БЛАГОЕВГРАД - : - - 09:28 50741
75 благоевгр.сп 4 09:32 0.5 :32
железница 9 :41 0.5 :41
СИМИТЛИ 4 :45 1 :46
ЧЕРНИЧЕ 4 :50 1 :51
50 стара кресна 11 10:02 0.5 10:02
ПЕЮ ЯВОРОВ 9 :11 1 :12
70 кресна сп. 4 :16 0.5 :16
КРЕСНА 3 :19 13 :32 50132
80 градешница 4 :36 0.5 :36
СТРУМЯНИ 5 :41 1 :42
САНДАНСКИ 11 :53 1 :54
ДАМЯНИЦА 5 :59 1 11:00
ГЕН.ТОДОРОВ 6 11:06 12 :18 50251
75 рупите 3 :21 0.5 :21
мулетарово 3 :24 0.5 :24
ПЕТРИЧ 7 11:31 - : -

КПВ 50242 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
ПЕТРИЧ - : - - 14:00
75 мулетарово 7 14:07 0.5 :07
рупите 3 :10 0.5 :10
ГЕН.ТОДОРОВ 3 :13 12 :25
80 ДАМЯНИЦА 6 :31 1 :32
САНДАНСКИ 5 :37 1 :38
плоски 6 :44 0.5 :44
СТРУМЯНИ 6 :50 1 :51
градешница 6 :57 0.5 :57
КРЕСНА 4 15:01 11 15:12 50243
70 кресна сп. 4 :16 0.5 :16
ПЕЮ ЯВОРОВ 4 :20 1 :21
50 стара кресна 10 :31 0.5 :31
ЧЕРНИЧЕ 10 :41 1 :42
75 СИМИТЛИ 4 :46 1 :47
железница 5 :52 0.5 :52
благоевгр.сп 9 16:01 0.5 16:01
БЛАГОЕВГРАД 4 16:05 - : -

КПВ 50243 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
БЛАГОЕВГРАД - : - - 14:20
75 благоевгр.сп 4 14:24 0.5 :24
железница 9 :33 0.5 :33
СИМИТЛИ 4 :37 1 :38
ЧЕРНИЧЕ 3 :41 1 :42
50 стара кресна 11 :53 0.5 :53
ПЕЮ ЯВОРОВ 9 15:02 1 15:03
70 кресна сп. 4 :07 0.5 :07
КРЕСНА 3 :10 1 :11 50242
градешница 4 :15 0.5 :15
СТРУМЯНИ 4 :19 1 :20 70004
САНДАНСКИ 11 :31 1 :32
ДАМЯНИЦА 5 :37 1 :38
ГЕН.ТОДОРОВ 6 :44 12 :56 50742
75 рупите 3 :59 0.5 :59
мулетарово 3 16:02 0.5 16:02
ПЕТРИЧ 7 16:09 - : -

КПВ 50244 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
ПЕТРИЧ - : - - 16:40
75 мулетарово 7 16:47 0.5 :47
рупите 3 :50 0.5 :50
ГЕН.ТОДОРОВ 3 :53 12 17:05
80 ДАМЯНИЦА 6 17:11 1 :12
САНДАНСКИ 5 :17 1 :18
СТРУМЯНИ 11 :29 1 :30
градешница 5 :35 0.5 :35
КРЕСНА 4 :39 1 :40
70 кресна сп. 4 :44 0.5 :44
ПЕЮ ЯВОРОВ 4 :48 1 :49
50 стара кресна 10 :59 0.5 :59
ЧЕРНИЧЕ 11 18:10 1 18:11
75 СИМИТЛИ 4 :15 1 :16 50742
железница 5 :21 0.5 :21
благоевгр.сп 9 :30 0.5 :30
БЛАГОЕВГРАД 4 18:34 - : -

КПВ 60201 БДЖ-П 115% лок.10 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 07:15 път Д
90 надежда 4 07:19 0.5 :19 път Д
връбница 3 :22 0.5 :22 път Д
обеля 3 :25 0.5 :25 път Д
ВОЛУЯК 3 :28 1 :29
60 бригадир 9 :38 0.5 :38
40 хераково 11 :49 0.5 :49
ХРАБЪРСКО 10 :59 1 08:00
70 златуша 7 08:07 0.5 :07
бригад.слава 3 :10 0.5 :10
разменна сп. 2 :12 0.5 :12
радуй 3 :15 0.5 :15
РАЗМЕННА 3 :18 1 :19 70002
ПЕРНИК РАЗПРЕД. 21 :40 5 :45 50208
75 ПЕРНИК 5 08:50 - : - 50520

КПВ 60210 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
КЮСТЕНДИЛ - : - - 04:23
40 КОПИЛОВЦИ РП 12 04:35 0.5 :35
шишковци 5 :40 0.5 :40
РАЖДАВИЦА 6 :46 1 :47
скакавица 9 :56 0.5 :56
ЗЕМЕН 16 05:12 1 05:13
50 жабляно 7 :20 0.5 :20
калища 7 :27 0.5 :27
80 егълница 3 :30 0.5 :30
дебели лак 4 :34 0.5 :34
АЛ.ДИМИТРОВ РП 4 :38 0.5 :38
90 прибой 6 :44 0.5 :44
РАДОМИР 5 05:49 - : -

КПВ 60212 БДЖ-П 115% лок.10
----------------------------------------------------------------
КЮСТЕНДИЛ - : - - 06:00
40 кюстендил изт 4 06:04 0.5 :04
КОПИЛОВЦИ РП 9 :13 1 :14
шишковци 5 :19 0.5 :19
РАЖДАВИЦА 6 06:25 - : -

КПВ 70203 БДЖ-П 76% лок.44 от 01.01 до 17.05
----------------------------------------------------------------
БЕЛИ ИЗВОР 19:15 5 19:20 7624 кор.Б-СГ/15.12
80 враца спирка 7 :27 0.5 :27
ВРАЦА 4 :31 2 :33
и продължава по коригираното си разписание (Б-СГ)

КПВ 70203 БДЖ-П 76% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БЕЛИ ИЗВОР 19:06 6 19:12 7624
80 враца спирка 7 :19 0.5 :19
ВРАЦА 4 :23 2 :25
РУСКА БЯЛА 8 :33 1 :34
моравица 4 :38 0.5 :38
МЕЗДРА 4 19:42 - : -

КПВ 70204 БДЖ-П 76% лок.44 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БЕРКОВИЦА - : - - 16:25
40 кантон 12 7 16:32 0.5 :32
бокиловци 4 :36 0.5 :36
боровци 9 :45 0.5 :45
65 благово 8 :53 0.5 :53
МОНТАНА 8 17:01 1 17:02
ерден 9 :11 0.5 :11
БОЙЧИНОВЦИ 5 :16 1 :17 70123 70206
80 МЪРЧЕВО 6 :23 1 :24
70 габровница 7 :31 0.5 :31
80 д.церовене 9 :40 0.5 :40
МЕДКОВЕЦ 5 :45 1 :46
БРУСАРЦИ 9 :55 1 :56
90 крива бара 5 18:01 0.5 18:01
василовци 4 :05 0.5 :05
стал. махала 4 :09 0.5 :09
трайково 4 :13 0.5 :13
момин брод 4 :17 0.5 :17
ЛОМ 6 18:23 - : -

КПВ 70206 БДЖ-П 76% лок.44 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
МЕЗДРА - : - - 16:07
80 моравица 5 16:12 0.5 :12
РУСКА БЯЛА 3 :15 1 :16
ВРАЦА 8 :24 4 :28 70101
враца спирка 5 :33 0.5 :33
БЕЛИ ИЗВОР 6 :39 1 :40 70701 70703
власатица 4 :44 0.5 :44
КРИВОДОЛ 7 :51 1 :52
РАКЕВО 6 :58 1 :59
70 пали лула 5 17:04 0.5 17:04
охрид 3 :07 0.5 :07
БОЙЧИНОВЦИ 5 :12 19 :31 70123
и продължава по разписанието си

КПВ 71220 БДЖ-П 76% лок.44 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БЕРКОВИЦА - : - - 05:35
40 кантон 12 7 05:42 0.5 :42
бокиловци 4 :46 0.5 :46
боровци 9 :55 0.5 :55
65 благово 8 06:03 0.5 06:03
МОНТАНА 8 :11 1 :12
и продължава по разписанието си

КПВ 72209 БДЖ-П 76% лок.44 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ЛОМ - : - - 18:34
90 момин брод 6 18:40 0.5 :40
трайково 4 :44 0.5 :44
стал. махала 4 :48 0.5 :48
василовци 4 :52 0.5 :52
крива бара 4 :56 0.5 :56
БРУСАРЦИ 4 19:00 - : -

КПВ 80230 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БЕЗМЕР 07:48 1 07:49
120 бозаджи 4 :53 0.5 :53
КЕРМЕН 5 :58 1 :59
90 КОНЬОВО 9 08:08 1 08:09
и продължава по разписанието си

КПВ 80244 БДЖ-П 130% лок.30 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ЗИМНИЦА - : - - 19:37
100 ЗАВОЙ 5 19:42 1 :43
ЯМБОЛ 6 :49 1 :50
120 БЕЗМЕР 8 :58 1 :59
бозаджи 4 20:03 0.5 20:03
КЕРМЕН 5 :08 1 :09
90 КОНЬОВО 9 :18 1 :19
НОВА ЗАГОРА 10 :29 1 :30 48506 80973
ХАН АСПАРУХ 11 :41 1 :42 80109
85 плоска могила 3 :45 0.5 :45
горно ботево 3 :48 0.5 :48
КАЛИТИНОВО 5 :53 1 :54 80571 80971
80 СТАРА ЗАГОРА 7 21:01 - : -

ТСВ 10301 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 04:25
75 ПОДУЕНЕ 5 : - - :30
80 ИСКЪР 5 : - - :35
КАЗИЧЕНЕ 4 : - - :39
ЕЛИН ПЕЛИН 8 04:47 - : -

ТСВ 16301 БДЖ-П 60% лок.75
----------------------------------------------------------------
БАНСКО - : - - 06:35
45 ДОБРИНИЩЕ 11 06:46 - : -

ТСВ 20320 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ВАРНА - : - - 04:40
80 ВАРНА ЗАПАД РП 5 : - - :45
и продължава по разписание

ТСВ 20321 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ВАРНА ЗАПАД РП трз. - 23:34
80 ВАРНА 5 23:39 - : -

ТСВ 20322 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ПЛЕВЕН - : - - 07:45
75 ПЛЕВЕН ЗАПАД 3 : - - :48
95 ЯСЕН 4 : - - :52
110 ДОЛНИ ДЪБНИК 5 : - - :57
ГОРНИ ДЪБНИК 5 : - - 08:02
ТЕЛИШ 7 : - - :09
ХУМАТА РП 6 : - - :15
90 ЧЕРВЕН БРЯГ 9 : - - :24
100 КАРЛУКОВО РП 8 : - - :32
КУНИНО 4 : - - :36
105 РОМАН 6 : - - :42
110 МЕЗДРА ИЗТОК 12 : - - :54
70 МЕЗДРА 2 08:56 - : -

ТСВ 50301 БДЖ-П 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ПЕРНИК - : - - 05:20
80 КРАКРА 3 : - - :23
90 БАТАНОВЦИ 4 : - - :27
40 РАДОМИР 13 05:40 - : -

ТСВ 51301 БДЖ-П 76% лок.61
----------------------------------------------------------------
ДУПНИЦА - : - - 04:20
75 ГОЛЯМО СЕЛО 13 : - - :33
мламолово 9 : - - :42
65 БОБОВ ДОЛ 8 04:50 - : -

ТСВ 80320 БДЖ-Т 76% лок.44 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
БУРГАС - : - - 06:25
50 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 5 06:30 - : -

ТСВ 80320 БДЖ-Т 76% лок.44 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БУРГАС - : - - 06:35
50 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 5 06:40 - : -

ТСВ 80321 БДЖ-Т 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ - : - - 04:10
50 БУРГАС 5 04:15 - : -

ТСВ 80323 БДЖ-Т 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ - : - - 05:35
50 БУРГАС 5 05:40 - : -

ТСВ 80325 БДЖ-Т 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ - : - - 08:45 80842
50 БУРГАС 5 08:50 - : -

ТСВ 80328 БДЖ-Т 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
БУРГАС - : - - 17:50
50 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 5 17:55 - : -

ТСВ 80330 БДЖ-Т 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
БУРГАС - : - - 21:05
50 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 5 21:10 - : -

ТСВ 80332 БДЖ-Т 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
БУРГАС - : - - 23:05
50 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 5 23:10 - : -

ТСВ 80333 БДЖ-Т 76% лок.44 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ - : - - 21:34
50 БУРГАС 5 21:39 - : -

ТСВ 80333 БДЖ-Т 76% лок.44 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ - : - - 21:25
50 БУРГАС 5 21:30 - : -

ТСВ 80370 БДЖ-Т 76% лок.44 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
БУРГАС - : - - 07:25
50 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 5 07:30 - : -

ТСВ 80370 БДЖ-Т 76% лок.44 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
БУРГАС - : - - 07:15
50 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 5 07:20 - : -

ТСВ 80371 БДЖ-Т 76% лок.44
----------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ - : - - 22:00
50 БУРГАС 5 22:05 - : -

ИзЛ 10930 БДЖ-Т 58% лок.
----------------------------------------------------------------
ИСКЪР - : - - 05:15 40839 46165
80 ПОДУЕНЕ 6 : - - :21
75 СОФИЯ 6 05:27 - : -

ИзЛ 10939 БДЖ-Т 58% лок.55 от 01.01 до 19.02
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 19:58 48000
75 ПОДУЕНЕ 6 : - - 20:04
80 ИСКЪР 6 20:10 - : -

ИзЛ 11920 БДЖ-Т 99% лок.06
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 05:45 10204 път Б
70 ВОЛУЯК 8 : - - :53 50508
80 КОСТИНБРОД 6 05:59 10 06:09 50501
ПЕТЪРЧ 6 06:15 11 :26 10201
СЛИВНИЦА 5 : - - :31
60 АЛДОМИРОВЦИ 9 : - - :40
70 ДРАГОМАН 8 :48 38 07:26 48001 293
и продължава по разписанието си

ИзЛ 16951 БДЖ-П 55% лок.75
----------------------------------------------------------------
БАНСКО - : - - 06:35
40 ДОБРИНИЩЕ 11 06:46 - : -

ИзЛ 20923 БДЖ-Т 58% лок.55 от 18.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
СОФИЯ - : - - 08:30
60 СОФИЯ СЕВЕР 5 : - - :35
70 ИЛИЯНЦИ 4 08:39 - : -

ИзЛ 30921 БДЖ-Т 99% лок.43
----------------------------------------------------------------
ДОЛНО КАМАРЦИ - : - - 07:39
80 МИРКОВО 12 : - - :51
ЗЛАТИЦА 10 : - - 08:01 30970 30570
ПИРДОП 4 08:05 4 :09
60 АНТОН 8 :17 29 :46 30584 30114
80 КОПРИВЩИЦА 8 : - - :54
40 СТРЯМА 11 09:05 6 09:11
70 КЛИСУРА 9 :20 16 :36 3620 кор.НЗ-З/15.12
ХРИСТО ДАНОВО 13 :49 8 :57 30606
80 ИГАНОВО 6 : - - 10:03
СОПОТ 6 : - - :09
КАРЛОВО 5 10:14 - : -

ИзЛ 30922 БДЖ-Т 99% лок.46
----------------------------------------------------------------
ИСКЪР - : - - 08:15
80 ПОДУЕНЕ 6 : - - :21
75 СОФИЯ 5 08:26 - : -

ИзЛ 50934 БДЖ-Т 58% лок.55 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ПЕРНИК - : - - 08:57
75 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 5 09:02 - : -

ДТВ 30570 Булмаркет 45% лок.86 от 08.03 до 13.12
взаимно се изключва с 30970
----------------------------------------------------------------
АНТОН трз. - 07:23
60 ПИРДОП 9 : - - :32
ЗЛАТИЦА 6 07:38 36 08:14 30111 3621
70 челопеч 6 : - - :20
65 МИРКОВО 7 : - - :27
ДОЛНО КАМАРЦИ 13 : - - :40
МАКОЦЕВО 7 08:47 5 :52 30121
и продължава по разписанието си

ДТВ 30571 Булмаркет 45% лок.86 от 01.01 до 30.04
взаимно се изключва с 30971
----------------------------------------------------------------
САХРАНЕ 17:03 12 17:15 30144
60 ДУНАВЦИ 9 : - - :24
КАЗАНЛЪК 11 :35 8 :43 кор.НЗ-З/15.12
и продължава по коригираното си разписание (НЗ-З)

ДТВ 30571 Булмаркет 45% лок.86 от 01.05 до 13.12
взаимно се изключва с 30971
----------------------------------------------------------------
САХРАНЕ 17:03 5 17:08 30144
60 ДУНАВЦИ 9 : - - :17
КАЗАНЛЪК 11 :28 21 :49 3624 30235
и продължава по разписанието си

ДТВ 30584 БЖК 45% лок.40
----------------------------------------------------------------
СТРЯМА трз. - 07:48
40 КОПРИВЩИЦА 12 08:00 10 08:10 30111
и продължава по разписанието си

ДТВ 30604 БДЖ-Т 45% лок.46
----------------------------------------------------------------
КАРЛОВО 04:04 73 05:17 30112
70 СОПОТ 7 : - - :24
60 ИГАНОВО 8 : - - :32
ХРИСТО ДАНОВО 8 : - - :40
КЛИСУРА 15 05:55 7 06:02 30211
СТРЯМА 12 : - - :14
40 КОПРИВЩИЦА 11 : - - :25
65 АНТОН 10 : - - :35
60 ПИРДОП 7 : - - :42
ЗЛАТИЦА 5 : - - :47
70 челопеч 4 : - - :51
65 МИРКОВО 7 : - - :58
ДОЛНО КАМАРЦИ 14 07:12 15 07:27 30111
МАКОЦЕВО 9 : - - :36
САРАНЦИ 5 :41 9 :50 3621
СТОЛНИК 13 08:03 20 08:23 30121
МУСАЧЕВО РП 12 : - - :35
70 КАЗИЧЕНЕ 8 : - - :43
ИСКЪР 6 08:49 - : -

ДТВ 30606 БДЖ-Т 30% лок.46 от 08.03 до 30.04
----------------------------------------------------------------
КАРЛОВО 08:14 77 09:31 3620 3621 кор.НЗ-З/15.12
60 СОПОТ 8 : - - :39
ИГАНОВО 9 : - - :48
ХРИСТО ДАНОВО 7 : - - :55 30921
КЛИСУРА 16 : - - 10:11
СТРЯМА 11 : - - :22
40 КОПРИВЩИЦА 11 10:33 19 :52 30122
50 АНТОН 12 : - - 11:04
ПИРДОП 10 11:14 33 :47
60 ЗЛАТИЦА 6 :53 12 12:05 3623
челопеч 6 : - - :11
50 МИРКОВО 10 12:21 10 :31 30123
ДОЛНО КАМАРЦИ 17 :48 4 :52 30931
МАКОЦЕВО 10 : - - 13:02
55 САРАНЦИ 6 : - - :08
60 СТОЛНИК 13 13:21 15 :36 30971 30571
ЯНА 9 : - - :45
40 КРЕМИКОВЦИ 10 :55 16 14:11 30113
60 локорско 6 : - - :17
55 СВЕТОВРАЧЕНЕ 7 14:24 5 :29
60 ИЛИЯНЦИ 10 14:39 - : -

ДТВ 30606 БДЖ-Т 30% лок.46 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
КАРЛОВО 06:48 58 07:46 30584 30114
60 СОПОТ 7 : - - :53
ИГАНОВО 8 : - - 08:01
ХРИСТО ДАНОВО 8 : - - :09
КЛИСУРА 17 08:26 30 :56 30111 3621
и продължава по разписанието си

ДТВ 40646 БДЖ-Т 30% лок.06
----------------------------------------------------------------
МОСТ 15:23 8 15:31
30 КНИЖОВНИК 31 16:02 33 16:35 40163
40 малево 9 : - - :44
35 ХАСКОВО 26 : - - 17:10
45 ДИМИТРОВГРАД 35 : - - :45 40634 44150
60 ДИМИТРОВГРАД СВ 8 17:53 - : -

ДТВ 50501 БДЖ-Т 45% лок.06/43
----------------------------------------------------------------
БЕЛИ БРЕГ - : - - 04:50
40 АЛДОМИРОВЦИ 37 05:27 17 05:44
55 СЛИВНИЦА 10 : - - :54
75 ПЕТЪРЧ 6 : - - 06:00
КОСТИНБРОД 7 : - - :07 11920
80 ВОЛУЯК 7 06:14 45 :59 50508 60202 кор.РН-ПРР/15.12
и продължава по разписание

ДТВ 50520 БДЖ-Т 45% лок.43 от 01.05 до 13.12
----------------------------------------------------------------
ПЕРНИК 08:45 6 08:51
60 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 5 08:56 - : -

МДТВ 40839 БДЖ-Т 45% лок.43/06
----------------------------------------------------------------
ЯБЪЛКОВО 14:06 8 14:14 10266
75 ДИМИТРОВГРАД 16 :30 30 15:00
и продължава по разписанието си

МДТВ 48000 БДЖ-Т 45% лок.43 от 01.01 до 19.02
----------------------------------------------------------------
ИСКЪР - : - - 19:40 път 1 кор.ИК-ПД/15.12
80 ПОДУЕНЕ 9 : - - :49
65 СОФИЯ 6 19:55 14 20:09 10939 20982
70 ВОЛУЯК 10 : - - :19
75 КОСТИНБРОД 6 : - - :25
80 ПЕТЪРЧ 6 20:31 5 :36 10213
и продължава по разписанието си

МДТВ 48001 БДЖ-Т 45% лок.43
----------------------------------------------------------------
ДРАГОМАН 05:08 157 07:45 40634 293
60 АЛДОМИРОВЦИ 9 : - - :54
55 СЛИВНИЦА 9 08:03 8 08:11 10130
75 ПЕТЪРЧ 7 : - - :18
КОСТИНБРОД 7 : - - :25
80 ВОЛУЯК 7 : - - :32 път Д
70 СОФИЯ 10 : - - :42
65 ПОДУЕНЕ 6 : - - :48
80 ИСКЪР 7 08:55 - : -

МДТВ 48505 БДЖ-Т 45% лок.43/06 от 01.01 до 30.04
----------------------------------------------------------------
ТУЛОВО 19:17 164 22:01 30135 40668 кор.СЗ-КИ/15.12
60 ягода 8 : - - :09
55 ЗМЕЙОВО 11 22:20 10 :30
50 СТАРА ЗАГОРА 20 :50 55 23:45 90582 48502 път 2
и продължава по коригираното си разписание (СЗ-КИ)

ЛТВ 19712 БДЖ-Т лок.06
----------------------------------------------------------------
КРУМОВО 13:28 126 15:34 19217 10248
60 ПОР ИЗТОК 7 : - - :41
40 ПЛОВДИВ РАЗПР. 6 15:47 - : - 40665 40603
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Administrator » Вто Дек 24, 2013 6:16 pm

Промяна на разписанията на два влака между Пловдив и Панагюрище и Панагюрище и Пловдив

ПО ЗАЯВКА НА 'БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ' ЕООД /ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ/, СЧИТАНО ОТ 25.12.2013 ГОД. ДО 13.12.2014 ГОД. СЕ КОРИГИРАТ РАЗПИСАНИЯТА И ПКВ НА ВЛАКОВЕ НР 81204 ПО-ПЮ И 81205 ПЮ-ПО, КАКТО СЛЕДВА...

КПВ 81204 БДЖ-П 115 0/0 ЛОК.10
----------------------------------------------------------------
ПЛОВДИВ - : - - 14:20
50 ФИЛИПОВО 9 14:29 1 :30
40 ЦАРАЦОВО 12 :42 0.5 :42
КМ 008+100 81 3 : - - :45
80 БЕНКОВСКИ 4 :49 0.5 :49
70 СЪЕДИНЕНИЕ 12 15:01 1 15:02
80 ТОПОЛОВ ДОЛ 12 :14 0.5 :14
КМ 034+850 81 4 : - - :18
60 ОВЧЕПОЛЦИ 4 :22 0.5 :22
ЦАР АСЕН 6 :28 0.5 :28
СМИЛЕЦ 9 :37 0.5 :37
ДЮЛЕВО 9 :46 0.5 :46
СТРЕЛЧА 9 :55 0.5 :55
50 ПАНАГЮРИЩЕ 20 16:15 - : -

КПВ 81205 БДЖ-П 115 0/0 ЛОК.10
----------------------------------------------------------------
ПАНАГЮРИЩЕ - : - - 16:22
50 СТРЕЛЧА 22 16:43 0.5 :43
60 ДЮЛЕВО 9 :52 0.5 :52
СМИЛЕЦ 9 17:01 0.5 17:01
ЦАР АСЕН 8 :09 0.5 :09
ОВЧЕПОЛЦИ 5 :14 0.5 :14
КМ 034+850 81 3 : - - :17
80 ТОПОЛОВ ДОЛ 4 :21 0.5 :21
СЪЕДИНЕНИЕ 12 :33 1 :34
70 БЕНКОВСКИ 12 :46 0.5 :46
80 КМ 008+100 81 3 : - - :49
40 ЦАРАЦОВО 4 :53 0.5 :53
ФИЛИПОВО 12 18:05 1 18:06
50 ПЛОВДИВ 10 18:15 - : -
СЪСТАВ НА ВЛАКОВЕТЕ: ДМВ СЕРИЯ 10.000
СПИРАЧЕН ПРОЦЕНТ: 115 0/0
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот mental » Пет Яну 31, 2014 11:51 pm

Холдинг Български държавни железници ЕАД подобрява транспортното обслужване на пътниците от различни региони на страната

31.01.2014

От утре (1-и февруари) Холдинг Български държавни железници ЕАД ще промени графика за движение на някои влакове, като 12 бързи влака ще спират на допълнителни гари и спирки, а 3 пътнически влака ще пътуват по удължени маршрути. Други 4 крайградски пътнически влака ще пътуват с корекции в своите разписания. Промените ще бъдат въведени с цел подобряване на транспортното обслужване на пътниците от различни населени места на страната.

:arrow: Допълнителни спирания на бързи влакове:

Бързият влак 2613 от София за Варна, който заминава в 10:28 ч., вече ще спира и на гара Зверино в 11:45 ч.;

Бързият влак 2615 от София за Варна, който тръгва в 12:58 ч., вече ще спира и на гара Зверино в 14:12 ч.;

Бързият влак 7623 от Видин за София, който заминава в 12:02 ч., вече ще спира и на гара Зверино в 16:03 ч.;

Бързият влак 7625 от Видин за София, който тръгва в 17:25 ч., вече ще спира и на гара Зверино в 20:52 ч.;

Бързият влак 7630 от София за Лом, който заминава в 19:30 ч., вече ще спира и на гара Бов в 20:22 ч.;

Бързият влак 8610 от Бургас за София, който тръгва в 07:10 ч., вече ще спира и на гара Белозем в 12:36 ч.;

Бързият влак 4640 от Стара Загора за Варна, който заминава в 16:15 ч., вече ще спира на спирка Бъзовец в 17:48 ч., както и на спирка Козаревец в 19:48 ч.;

Бързият влак 4641 от Варна за Стара Загора, който тръгва в 04:50 ч., вече ще спира на спирка Козаревец в 08:05 ч., на спирка Бъзовец в 09:57 ч. и на гара Радунци в 10:27 ч.;

Бързият влак 9620 от Варна за Русе, който заминава в 09:20 ч., вече ще спира и на спирка Добрина в 10:08 ч.;

Бързият влак 9621 от Русе за Варна, който тръгва в 06:30 ч., вече ще спира и на гара Просторно в 07:36 ч.;

Бързият влак 9622 от Варна за Русе, който заминава в 18:05 ч., вече ще спира и на гара Просторно в 20:37 ч.;

Бързият влак 2627 от София за Варна, който тръгва в 22:35 ч., вече ще спира на гара Лакатник в 23:28 ч. и на гара Зверино в 23:49 ч.;

:arrow: Влакове с удължен маршрут:

Пътническият влак 20133 от Враца за Плевен, който заминава в 06:30 ч., вече ще пътува до гара Горна Оряховица. В Горна Оряховица влакът ще пристига в 10:18 ч.;

Пътническият влак 20134 от Плевен за Мездра, който тръгва в 13:35 ч., вече ще заминава от гара Горна Оряховица в 11:50 ч.;

Пътническият влак 40244 от Димитровград север за Стара Загора, който тръгва в 13:55 ч., вече ще се движи до гара Казанлък. Влакът ще пристига в Казанлък в 16:54 ч.

:arrow: Ще се движат всекидневно:

Крайградският пътнически влак 30235 от Казанлък за Сливен, който заминава от Казанлък в 17:32 ч. и пристига в Сливен в 19:27 ч.;

Крайградският пътнически влак 50202 от Перник за София, който заминава от Перник в 05:40 ч. и пристига в София в 06:31 ч.

:arrow: Влакове, които ще пътуват с променени разписания:

Крайградският пътнически влак 50203 от София за Перник, който тръгва в 07:25 ч., през почивните дни ще се движи като крайградски пътнически влак 50273. Този влак ще пътува по редовния си график до гара Драгичево. От Драгичево влакът ще заминава с 7 минути по-рано, т.е. в 08:04 ч. и ще пристига в Перник с 12 минути по-рано, т.е. в 08:18 ч. По този начин в някои гари се намаляват престоите на влака, които са предвидени за срещи с други влакове, пътуващи в работни дни;

Крайградският пътнически влак 60263 от Кюстендил за Гюешево, който тръгва в 13:25 ч., в ден сряда ще се движи като крайградски пътнически влак 60265. Този влак ще заминава от гара Кюстендил с 40 минути по-късно, т.е. в 14:05 ч. Промяната е направена за удобство на всички пътници, които ползват този влак в сряда.

http://www.bdz.bg/novina.php?id=2209196
Аватар
mental
 
Мнения: 231
Регистриран на: Нед Сеп 15, 2013 5:46 pm

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Steve » Съб Фев 15, 2014 11:59 pm

На основание на т. 5.4.1.2 от Доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура, „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД предлага промени в ГДВ, в сила от 01.03.2014 г до 13.12.2014 г, както следва:
1. Да се промени календарния план за движение на ПВ№ 30151 от ежедневен на:”движи се в 1 и 6 от 05.07 до 01.09.2014 г”.
2. Да се назначи ПВ№ 30191 Карнобат-Варна, състав и спирания на ПВ№ 30151. Да заминава от Карнобат на 04:03 ч и да пристига в гара Варна на 07:10 ч. В гара Комунари прави връзка с ПВ№ 20163. Период на движение : „Ежедневен. Не се движи в дните когато се движи вл. 30151.
3. БВ№ 8610 да спира на гара Белозем.
4. БВ№№ 5620 и 5611 да спират на сп. Усойка за 0,5 минути.
5. БВ№ 1623 да спира на сп. Синитово и Хаджиево.
6. Да се отмени ПВ№ 10131 в участъка Костенец-Септември.
7. Да се продължи маршрута на КПВ№ 10231 Костенец-Септември с престой в гара Белово 1`, в гара Септември – 5` за прикачване ЕМВ и по 0,5 ` по спирките.
8. БВ№ 8641 да спира на гарите Скутаре и Маноле.
9. КПВ№ 18206 да се коригира на 15:20 от гара Пловдив за връзка с БВ№ 8613 в гара Стамболийски.
10. ПВ№ 30130 да се коригира на 04:58 часа от Сливен, в Тулово 06:27 – 06:39 часа, в Казанлък 06:55 – 07:20 и продължава навреме.
11. Да се коригира разписанието на КПВ № 60203 със заминаване от София на 17:40 часа. Корекцията ще влезе в сила след възстановяване движението в междугарието Разменна-Перник разпределителна.
12. Да се промени периода на движение на КПВ № 50231 на ежедневен.
13. Да се промени периода на движение на ПВ № 50110 на ежедневен.
14. Да се назначи ТСВ от Радомир за Благоевград //състав от 50231 за 50110/ с период на движени е в събота.
15. Да се назначат КПВ№№ 20290/20291 Мездра-София-Мездра /по трасета на ПВ№№ 20110/20111/, с период на движение:” в ден събота. Състав : 2Б, лок. 44 серия.
16. Да се отменят КПВ№№ 42213 и 42214 Габрово-Ц. Ливада-Габрово.
17. Да се отменят ПВ№ 50131 Бобов дол-Дупница и ТСВ№ 51301.
Steve
 
Мнения: 43
Регистриран на: Вто Юли 30, 2013 11:15 pm
Местоположение: Габрово

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Vancho_4647 » Вто Фев 18, 2014 2:42 am

16 е може би най-разумното от всички в списъка ! Дано и 40231 ги последва скоро ! Или поне да си продължава по-рано като 40131 до Дъбово и там да прави връзка с 8610 с цел връщане на изгубената в момента връзка към Пловдив сутрин в Балкана !
Vancho_4647
 
Мнения: 1510
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 5:32 pm

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Saruman » Вто Фев 18, 2014 11:09 am

А знаеш ли че това праща подяволите всичко което сме направили, като листовки, реклами във медиите, книжки с разписания. Знам че ти винаги си против каквото и да е и си един от хейтърите на подобни инициативи, но и това което правят е нередно. Убеждаваха ни че това са влаковете и да си направим кампанията, като бяхме в София ни разкарваха из отделите и уу браво за това, уу много хубаво и накрая айде почваме със спирането! Да не бяха изобщо го пускали този влак, аз даже им бях писал дали ще го пускат и дали има смисъл, таман започнаха хората за Трявна, СЗ и СВИ да го ползват и те ще го отрежат...
Аватар
Saruman
 
Мнения: 634
Регистриран на: Пон Юли 22, 2013 3:53 pm
Местоположение: Габрово

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот rexkos1991 » Вто Фев 18, 2014 12:36 pm

42213/42214 е излишен, защото Хебърът вечерта като закъснее, подпира 42212, след това закъснява празният 42213, който пък от своя страна повлича 465, накрая си го отнася 40108 с едни 30-40 минути закъснение по срещи на Радунци или Кръстец и в Горна евентуално 382. Може би затова спират празния 42213/42214, за да не оплесква допълнително движението покрай вечно закъсняващия 4640. Изобщо с тези намаления Плачковци - Радунци графикът в Балкана е повече от отвратителен. Там рядко има влак закъснял с по-малко от 20 минути. Мръдне ли малко един влак и графикът за целия ден отиде по дяволите.
А от Габрово за Свиленград никой не се е изсилил да пътува, освен някой единичен случай веднъж на няколко месеца. То същото важи и за София де.

П.П. Кампанията ви няма да иде по дяволите, защото остават доста удобни и ползвани връзки със света, като 42203-4641/40100 и 42209-40105/40204 например.
rexkos1991
 
Мнения: 875
Регистриран на: Сря Юли 24, 2013 4:45 am

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Saruman » Вто Фев 18, 2014 1:17 pm

Причината за спиране не е свързана с 465. Хора за СВИ има от Габрово и не 1 път на 1 месец, има студенти и то не малко, което и мене ме учудва. Както и да е де, квото стане.
Аватар
Saruman
 
Мнения: 634
Регистриран на: Пон Юли 22, 2013 3:53 pm
Местоположение: Габрово

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Vancho_4647 » Вто Фев 18, 2014 2:20 pm

Хейтър е едно, трезвомислещ е друго ! Отлично знаеш, че такава бройка влакове, още повече във вечерните часове по линия като 42-ра са ненужни ! Сам си ми казвал как вечерта има прекалено наблъскани влакове, които са нужни да са повече сутринта и през деня. Така че сега недей да говориш различни неща !

п.с. Действително влак с подобен час като 42213 би трябвало да е удобен за прибиращи се работници в околността, но Сашо обясни, че поради вечните закъснения на Хебъра и малкото време в Габрово между отделните влакове са предпоставка за допълнително оплескване на графика в Балкана.
Vancho_4647
 
Мнения: 1510
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 5:32 pm

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот plastikat » Вто Фев 18, 2014 3:12 pm

Измислени ,но недоизмислени .И утре ще кажат - ето нали ви пуснахме влакове - защо не ги ползвате и ще ги спрат ,както и се случи .А ние ще продължаваме да им се възхищаваме и пишем сладникави възхвали затова как подобрявали транспортното обслужване . А от отделите ще продължават да викат " уу браво" .
Аватар
plastikat
 
Мнения: 1328
Регистриран на: Пон Юли 22, 2013 5:44 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот Administrator » Пет Фев 21, 2014 7:55 pm

Временни промени в движението на четири влака поради ремонт на железния път в участъка между гарите Подуяне и Искър

21.02.2014 13:42

През периода от 23-и до 27-и февруари ще бъдат въведени временни промени в движението на два бързи и два пътнически влака на Холдинг Български държавни железници ЕАД, които пътуват между София и Пловдив. Причините за временното изменение в графика на тези влакове са ремонтни дейности по железния път, които Национална компания Железопътна инфраструктура ще извършва в участъка между гарите Подуяне и Искър.

Влаковете, които ще се движат с промени в своите разписания са следните:

Бързият влак 1624 от Пловдив за София, който заминава в 11:53 ч., ще се движи само до гара Казичене;

Бързият влак 1625 от София за Пловдив, който обичайно тръгва от Централна гара София в 15:30 ч., през периода на ремонта ще заминава от гара Казичене в 15:47 ч.;

Пътническият влак 10112 от Пловдив за София, който тръгва в 10:15 ч., ще се движи само до гара Казичене;

Пътническият влак 10113 от София за Пловдив, който обичайно заминава от София в 14:27 ч., през периода на ремонта ще тръгва от гара Казичене в 14:48 ч.

За осигуряване на транспортно обслужване за клиентите на националния железопътен превозвач ще бъдат осигурени автобуси, които да превозват пътниците за тези влакове в участъка между гарите София и Казичене.

Информация за разписанията на автобусите и за промените в графика на влаковете, ще бъде поставена във всички гари и спирки по този маршрут, както и в електронния пътеводител на официалната интернет страница на Холдинг БДЖ ЕАД (www.bdz.bg).

За подробна информация клиентите на Холдинг Български държавни железници ЕАД могат да се обръщат към гишетата Информация и билетните каси в съответните железопътни гари.

Източник: БДЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Administrator » Вто Мар 04, 2014 11:59 am

Холдинг БДЖ ЕАД въвежда промени в графика за движение на някои влакове, които пътуват в различни региони на страната

01.03.2014 10:14

От днес (1-и март) Холдинг Български държавни железници ЕАД ще промени графика за движение на някои влакове, които пътуват в различни региони на страната. Шест бързи влака вече ще спират на допълнителни гари и спирки, осем пътнически влака ще пътуват в дните събота и неделя, а други пет пътнически влака ще пътуват с корекции в своите разписания. Промените ще бъдат въведени с цел подобряване на транспортното обслужване на пътниците от различни населени места в страната.

Поради ниска рентабилност и реализиране на неоправдани разходи от недостатъчна ползваемост, ще бъдат отменени три пътнически влака, а други три пътнически влака ще се движат по съкратен маршрут.

За осигуряване на допълнителна възможност за пътуване на клиентите на националния железопътен превозвач от различни гари и спирки с някои бързи влакове, се правят промени в спиранията на следните влакове:

Бързият влак 1623 от София за Пловдив, който заминава в 11:45 ч., вече ще спира и на спирка Синитово в 13:57 ч., както и на спирка Хаджиево в 14:07 ч.;

Бързият влак 5611 от София за Петрич, който тръгва в 17:00 ч., вече ще спира и на спирка Усойка в 18:58 ч.;

Бързият влак 5620 от Благоевград за София, който заминава в 06:00 ч., вече ще спира и на спирка Усойка в 06:24 ч.;

Бързият влак 7622 от София за Видин, който тръгва в 11:55 ч., вече ще спира и на гара Лакатник в 12:47 ч.;

Бързият влак 7623 от Видин за София, който заминава в 12:02 ч., вече ще спира и на гара Своге в 16:44 ч.;

Бързият влак 8641 от София за Стара Загора, който тръгва в 17:00 ч., вече ще спира и на гара Скутаре в 20:22 ч., както и на гара Маноле в 20:29 ч.;

Промени ще бъдат въведени и в графика за движение на осем пътнически влака, които пътуват само в определени дни. Тези влакове вече ще се движат и в някои от почивните дни. Това са:

Пътническият влак 20110 от Горна Оряховица за София, който заминава от Горна Оряховица в 05:10 ч., вече ще пътува и в ден събота от Мездра до София като крайградски пътнически влак 20274. Този влак ще тръгва от Мездра в 09:47 ч. и ще пристига на Централна гара София в 12:06 ч.;

Пътническият влак 20111 от София за Горна Оряховица, който заминава от София в 14:25 ч., вече ще се движи и в ден събота от Централна гара София до Мездра като крайградски пътнически влак 20273. Този влак ще тръгва от София в 14:30 ч. и ще пристига в Мездра в 16:41 ч.;

Пътническият влак 50110 от Благоевград за София, който заминава от Благоевград в 09:30 ч. и пристига в София в 12:10 ч., вече ще пътува и в ден събота;

Крайградският пътнически влак 20205 от София за Мездра, който тръгва от София в 21:30 ч. и пристига в Мездра в 23:40 ч., вече ще се движи и в ден събота;

Крайградският пътнически влак 20220 от Лакатник за Елин Пелин, който заминава от Лакатник в 05:20 ч., вече ще пътува и в дните събота и неделя от Лакатник до София като крайградски пътнически влак 20272. Този влак ще тръгва от Лакатник в 05:25 ч. и ще пристига на Централна гара София в 06:47 ч.;

Крайградският пътнически влак 20227 от София за Лакатник, който заминава от Централна гара София в 16:40 ч. и пристига в Лакатник в 17:51 ч., вече ще се движи и в дните събота и неделя;

Крайградският пътнически влак 20230 от Лакатник за София, който тръгва от Лакатник в 20:35 ч. и пристига в София в 21:51 ч., вече ще пътува и в дните събота и неделя;

Крайградският пътнически влак 50231 от София за Радомир, който заминава от Централна гара София в 05:40 ч. и пристига в Радомир в 06:57 ч., вече ще се движи и в дните събота и неделя.

Влаковете, които ще пътуват с промени в своите разписания, са следните:

Пътническият влак 30130 от Сливен за Карлово, който обичайно тръгва в 05:20 ч., вече ще заминава с 22 минути по-рано от Сливен, т.е. в 04:58 ч. След въведената промяна в своя график, пътническият влак ще пристига с 12 минути по-рано в гара Казанлък, т.е. в 06:56 ч. По-ранното пристигане на този влак в Казанлък е с цел клиентите на националния железопътен превозвач от този влак, които пътуват до работните си места в Казанлък, да пристигат навреме за началото на работния ден. От гара Казанлък до Карлово влакът ще продължи да се движи по досегашното си разписание;

Пътническият влак 30151 от Карнобат за Варна, който обичайно тръгва в 03:00 ч., вече ще заминава с 64 минути по-късно от Карнобат, т.е. в 04:04 ч. и ще пътува като пътнически влак 30171. Този влак ще пристига във Варна в 07:10 ч.;

Крайградският пътнически влак 10231 от Септември за Пловдив, който тръгва в 06:00 ч., вече ще заминава от гара Костенец в 05:20 ч. В Пловдив влакът ще пристига в 07:18 ч. По тази причина пътническият влак 10131 от Костенец за Първомай, който обичайно тръгва от Костенец в 05:00 ч., вече ще пътува само от гара Септември до Първомай. Този влак ще заминава от Септември в 05:33 ч. и ще пристига в Първомай в 07:50 ч.;

Крайградският пътнически влак 18206 от Пловдив за Пещера, който обичайно тръгва в 14:55 ч., вече ще заминава с 25 минути по-късно от Пловдив, т.е. в 15:20 ч. След въведената промяна в своя график крайградският пътнически влак ще осъществява удобна връзка в гара Стамболийски за Пещера с бързия влак 8613 от София за Бургас.

Поради ниска ефективност ще бъдат отменени следните влакове:

Крайградският пътнически влак 20226 от Лакатник за София, който тръгва от Лакатник в 14:30 ч. и пристига на Централна гара София в 15:46 ч.;

Крайградският пътнически влак 42213 от Габрово за Царева ливада, който заминава от Габрово в 19:25 ч. и пристига в Царева ливада в 19:56 ч.;

Крайградският пътнически влак 42214 от Царева ливада за Габрово, който тръгва от Царева ливада в 20:10 ч. и пристига в Габрово в 20:43 ч.

Влаковете, които ще се движат по съкратен маршрут, са следните:

Пътническият влак 50131 от Бобов дол за Кулата, който заминава от Бобов дол в 05:07 ч., вече ще пътува само от гара Дупница до Кулата. Влакът ще тръгва от Дупница в 05:58 ч. и ще пристига в гара Кулата в 08:42 ч.;

Крайградският пътнически влак 20221 от София за Лакатник, който заминава от София в 05:58 ч., вече ще се движи само до гара Своге;

Крайградският пътнически влак 20222 от Лакатник за София, който тръгва от Лакатник в 08:10 ч., вече ще пътува само от гара Своге до София. Този влак ще заминава от Своге в 07:50 ч. и ще пристига на Централна гара София в 08:44 ч.

За подробна информация клиентите на Холдинг Български държавни железници ЕАД могат да се обръщат към гишетата Информация и билетните каси в съответните железопътни гари.

Източник: БДЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Administrator » Пон Мар 10, 2014 2:41 pm

С автобусен транспорт ще бъдат возени в понеделник и вторник пътниците на „БДЖ”

09 Март 2014 | 16:09

В продължение на два дни преустановено ще бъде движението на влакове в източната част на железопътната линия, свързваща Димитровград с Пловдив. За това информираха читателите на DGPAZAR.eu от Национална компания „Български държавни железници”.

На 10 и 11 март - понеделник и вторник, железопътният трафик напълно ще секне между Димитровград и недалечното село Ябълково. Като причина за това от „БДЖ” сочат началото на монтажните дейности по изграждане на пешеходен надлез. Т.нар. „пасарелка” е една от общо двете предвидени за вдигане в Димитровград съоръжения и ще хвърля брод над релсите в района на тукашния Неделен пазар.

За закупилите билети до Пловдив и обратно вече са осигурени два автобуса. Именно те ще превозват пътниците между Димитровград и село Ябълково в първите два дни от новата седмица. От управата на „БДЖ” уверяват, че по никакъв начин това няма да рефлектира върху досега утвърдените цени на извършваните от компанията услуги. Автобусите са наети от гръцката фирма-изпълнител на ремонтните дейности и разходите са изцяло за нейна сметка.

Повече информация за временната реорганизация заинтересованите могат да получат на тел. 0391/ 6 66 22.

Източник: DGpazar.eu

КОМЕНТАРИ
0
chitatel публикувано на:10 03 2014, 10:13
#1
Става въпрос за няколко влака между Димитровград и Пловдив и Пловдив и Димитровград /a не за всички/,които ще се движат по съкратен маршрут до/от Гара Ябълково от/до Пловдив,а за тези влакове са осигурените автобуси от фирма "Терна",които ще извозват пътниците до гара Ябълково.Във фейсбук има група "График за Движение на Влаковете",където се споделят всички корекции и телеграми относно промяната в графиците на влаковете в страната. 1. Пътниците от отменените влакове №№ 10265 Яб-Дг,10266 Дг-Яб и 10267 Яб-Дг ще се трансбордират с автобуси, подсигурени от и за сметка на изпълнителя . 2. Автобусите трансбордиращи пътниците се движат по следното разписание: 1. От вл.№ 10265 - Яб тр.11,37–сп.Крум пр.11,44 тр.11,45– Дг пр.11,59 - 2 бр. автобус. 2. За вл.№ 10266 - Дг тр.13,44–сп.Крум пр.13,59 тр.14,00– Яб пр.14,07 - 2 бр. автобус. 3. От вл.№ 10267 - Яб тр.15,05–сп.Крум пр.15,10 тр.15,11– Дг пр.15,26 - 2 бр. автобус.
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Administrator » Пон Мар 17, 2014 11:48 pm

За два месеца ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка между гарите Смядово и Комунари

17.03.2014 15:34

През периода от 18-и март до 30-и май ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка между гарите Смядово и Комунари. Причините за прекъсването на влаковото движение са ремонтни дейности по железния път, които Национална компания Железопътна инфраструктура ще извършва в посочения участък.

До приключване на ремонтните дейности един пътнически влак от Шумен за Комунари и един пътнически влак от Варна за Комунари ще се движат само до гара Смядово. Други два пътнически влака, които обичайно пътуват по маршрут от Комунари за Варна и от Комунари за Шумен, ще се движат само от Смядово до Варна и от Смядово до Шумен.

За осигуряване на транспортно обслужване за клиентите на Холдинг Български държавни железници ЕАД ще бъдат осигурени автобуси, които да превозват пътниците от и за тези влакове в участъка между гарите Смядово и Комунари.

Информация за промените в разписанията на влаковете, както и за разписанията на автобусите, е поставена във всички гари и спирки по този маршрут, както и в електронния пътеводител на официалната интернет страница на Холдинг БДЖ ЕАД (www.bdz.bg).

За подробна информация клиентите на Холдинг Български държавни железници ЕАД могат да се обръщат към гишетата Информация и билетните каси в съответните железопътни гари.

Източник: БДЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот bdz » Сря Мар 19, 2014 7:25 pm

От 10.04 - 30.04.2014 се въвеждат промени в ГДВ
МБВ 492 ще се движи до Пловдив и най интересното и дълго чакано е това,че ПВ 40162 и 40163 ще бъдат до/от Стара Загора :)
bdz
 
Мнения: 747
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 6:27 pm

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Vancho_4647 » Сря Мар 19, 2014 8:55 pm

Защо само между 10 и 30.04 ?
Vancho_4647
 
Мнения: 1510
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 5:32 pm

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот bdz » Сря Мар 19, 2014 9:28 pm

Vancho_4647 написа:Защо само между 10 и 30.04 ?

Не знам,но предполагам,че след 30.04 ще затворят за движение Дг-Сим,Дг-Ха и Дг-Яб.
bdz
 
Мнения: 747
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 6:27 pm

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Vancho_4647 » Сря Мар 19, 2014 10:20 pm

Супер, значи април ще трябва да намеря време и да си паля джета надолу по 4-та поне до Желязни врата, че промоцията за натам ще е доста кратка :mrgreen:
Vancho_4647
 
Мнения: 1510
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 5:32 pm

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Otskov » Сря Мар 19, 2014 11:31 pm

:D Ванчо няма да си единствен :)
Даже ако искаш може заедно да отидем :)
Сега по темата - някой може ли да качи коригираното разписание на 40162/3 :)
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1991
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: Временни и постоянни промени в ГДВ 2014

Мнениеот Vancho_4647 » Чет Мар 20, 2014 12:11 am

Доколкото си спомням веднъж сме се разминали с теб в БВ 4640 и аз бях много учуден, когато кондукторката говореше за пътник с връзка за Поликраище :) Така че тоя път може да измислим нещо да не се разминем :)
Vancho_4647
 
Мнения: 1510
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 5:32 pm

Следваща

Назад към ГДВ / Timetable

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта

cron