Страница 1 от 4

София-Видин

МнениеПубликувано на: Сря Юли 17, 2013 2:50 pm
от Administrator
.

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Чет Сеп 04, 2014 10:45 pm
от Administrator
В НКЖИ отвориха ценови оферти във връзка с проектиране на строителството на Видин-София

Публикувано : ср, сеп 3rd, 2014

Днес, 03.09.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. Обединение „Рубикон – КИГ“
Предложена цена: 393 939 лева без ДДС

2. Инфра – Пътконсулт“
Предложена цена: 419 000 лева без ДДС

3. ЕТ „Ел транс инженеринг – ВМ”
Предложена цена: 346 200 лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София” предвижда изграждане на железопътна линия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.
Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от изпълнението на договора за „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец” са:
1) Изготвени план за качество и план за управление на риска;
2) Извършена експертна оценка по разработки по обособени позиции;
3) Изготвена оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвените идеен и технически проекти за всички елементи на железопътната инфраструктура и Комплексни доклади;
4) Съгласувани и одобрени идеен и технически проекти.
Изпълнението на обществената поръчка е пряко свързано с договорите за проектиране на „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”, по обособени позиции.

Източник: ЕПБЖ

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Сеп 26, 2014 8:37 am
от Administrator
В НКЖИ отвориха ценовите оферти във връзка с ОВОС на проекта за жп линията Видин-София

Публикувано : чт, сеп 25th, 2014

В НКЖИ отвориха ценовите оферти за Допълнение на ОВОС по проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София”, съобщиха от НКЖИ.

Днес, 25.09.2014 г., в сградата на ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Допълнение на ОВОС по проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Предложена цена: 94 370 лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София” предвижда изграждане на железопътна линия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Изготвянето на допълнение на ОВОС включва следните дейности:

Осигуряване на консултантски услуги за спазване на постановените в Решение № 1-1/2012г. по ОВОС условия при актуализацията на проекта;
Изготвяне на необходимите документи за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения в резултат на актуализацията на проекта, при възникване на такава необходимост;
Изготвяне на необходимите документи за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в резултат на актуализацията на проекта, при възникване на такава необходимост;
Изготвяне на необходимите документи за извършване на екологична оценка на план или програма в резултат на актуализацията на проекта, при възникване на такава необходимост.

Източник: ЕПБЖ

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пон Ное 03, 2014 3:42 pm
от Administrator
Отвориха ценовите оферти за „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец“

Публикувано : пт, окт 31st, 2014

Отвориха ценовите оферти за „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София”, съобщават от пресцентъра на НКЖИ.

Днес, 31.10.2014 г., в сградата ДП НКЖИ комисия за разглеждане, оценка и класиране отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин-Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”, по обособени позиции

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. „Вектор Бул“ ООД, гр. София, Позиция 1

Предложена цена: 1 000 000 лева без ДДС

2. Обединение СЕ -22, гр. София, Позиция 2

Предложена цена: 8 840 000 лева без ДДС

3. Консорциум „Ню Ай Еф“, гр. София, Позиция 1 и Позиция 2

Предложена цена Позиция 1: 1 325 450 лева без ДДС

Предложена цена Позиция 2: 7 423 836 лева без ДДС

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София” предвижда изграждане на железопътна линия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Основни цели при реализирането на настоящата обществена поръчка са постигане на проектна готовност за строителство на модернизацията на железопътната линия Видин-София в железопътния участък Видин-Медковец и подготовка в следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник.

Чрез оптимизиране на параметрите и стойностите на проекта, ще бъдат актуализирани резултатите от извършените вече предпроектни проучвания и идеен проект на модернизацията на железопътната линия Видин-София и ще бъдат изпълнени всички дейности свързани с подготовката на жп участъка Видин-Медковец до фаза „зрял проект”.

Предстои да бъдат извършени следните основните дейности:

Актуализация на идейния проект и оптимизация на разходите за железопътен участък Видин-Медковец
Актуализация и оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник
Изготвяне на технически проект за елементите на железопътната инфраструктура по протежение на железопътен участък Видин-Медковец
Изготвяне на технически паспорти на съществуващите сгради и съоръжения в обхвата на железопътен участък Видин-Медковец
Промяна на предназначението на земята и подготовка за отчуждителни процедури за железопътен участък Видин-Медковец


Източник: ДП НКЖИ

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Чет Фев 12, 2015 3:17 pm
от Administrator
В НКЖИ подписаха договори за подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец

пт, яну 30th, 2015

В НКЖИ подписаха договорите за aктуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”

Днес, 30.01.2015 г. в сградата на ДП НКЖИ бяха подписани договорите по проект „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец”, по обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Актуализацияи оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Видин – Медковец и Медковец – Руска Бяла, Руска Бяла – Столник;

Обособена позиция 2 – Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план (ПУП), План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) и технически проект за жп участък Видин-Медковец.

Изпълнител по обособена позиция 1 е „Вектор Бул“ ООД, а договорът е на стойност 1 млн. лева без ДДС. Обособена позиция 2 ще се изпълнява от Обединение СЕ 22, като стойността на договора е 8 840 000 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на всеки от двата договора е 15 месеца.

Основни цели при реализирането на проекта са постигане на проектна готовност за строителство на модернизацията на железопътната линия Видин – София в железопътния участък Видин – Медковец и подготовка на следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник.

Чрез оптимизиране на параметрите и стойностите на проекта, ще бъдат актуализирани резултатите от извършените вече предпроектни проучвания и идеен проект на модернизацията на железопътната линия Видин – София и ще бъдат изпълнени всички дейности свързани с подготовката на жп участъка Видин – Медковец до фаза „зрял проект”.

Проект „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Източник: ЕПБЖ

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Чет Фев 12, 2015 10:53 pm
от Driver
крадене на мангизи руска бяла столник ако го почнат извънземните може на макет срока ще бъде спазен

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 12:03 pm
от 1435
Видин-Медковец по ново трасе ли ще се строи?

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 1:56 pm
от semafor
Участъкът Руска бяла - Столник е едно пълно безумие!За еднопътна линия ще загробят толкова пари колкото да се стегнат стотици километри железен път в цялата страна!Ако модернизацията е с цел предимно превоз на товари то това може да става и през Дефилето с един ремонт и леки корекции на трасето на места.Дори и за пътнически превози час и нещо до М не е много.Едно време при стегнато разписание,добра карачка и здрав път Янтрата стигаше за някъде около час и 20 минути.По-добре да налеят парите в модернизация на съществуващото трасе и да продължат ремонтите по 8-ма и на други места,а не да харчат за глупости!Ефектът от тая линия ще е точно нулев ако се запази състоянието на останалата част от железопътната инфраструктура и ТПС.Или може би трябва да се пригодят едни пари за едни места,ммм :roll:

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 2:00 pm
от Administrator
Колко би струвало дефилето да стане 80, 100, 120 км/ч ? Трите варианта ... И тогава да сравним с ботевградския тунел...

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 3:07 pm
от railjet
Най-ниската е инвестиция е точно 0, 00000лв. За 90 км/час Своге-Бов и Зверино-Мездра (1/3 от Дефилето). След извършеният ремонт пътят напълно отговаря на тази скорост.

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 3:21 pm
от Administrator
Не е ли 70 ? И все пак - за средна скорост 100 км/ч в дефилето - колко пари са нужни ?

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 3:28 pm
от bdz43r
Средна 100 ще е трудна и през новото трасе.
Ново трасе вместо дефилето е възможно най-неефективния начин да се прахосат средствата. 80-90-100 е възможна скорост почти навсякъде с минимални корекции на трасето, а останалите пари могат да отидат за линията в полето, която и за 200 може да се направи. Сегашното положение предполага да заровим милиарди за ново трасе, докато останалата част от линията се разпада. Нещо подобно наблюдаваме между София и Пловдив - най-бързия и безпроблемен участък се разрови, а проблемните стават все по-зле... иначе ще объркаме сметките на автобусите, ако влакът стигне за час и половина или по-малко дори.

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 3:30 pm
от railjet
Изморих се 100 пъти да разправям едни и същи неща....
Скоростта е 70, не защото пътят е много крив, а защото директорът не го е предложил на Милчо. А той няма как да откаже, защото като стар специалист по релсите знае, че трудно ще намери обективни технически аргументи в "против".

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Пет Фев 13, 2015 3:40 pm
от railjet
За средна 100км/час:

София-Кумарица 160
Кумарица-Курило 120
Люти брод-Мю 160

100млн.

За средна > 105 км/час:

Горното+ къса бърза варианта в Маймун дере

~ 150млн.

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Вто Апр 21, 2015 1:15 pm
от Administrator
В ДП НКЖИ бе подписан договор по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”

Публикувано : пн, апр 20th, 2015

В ДП НКЖИ бе подписан договор за „Оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите на техническия проект“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”, съобщават от пресцентъра на компанията.

Днес, 20.04.2015 г., в сградата на ДП НКЖИ, беше подписан договор за „Оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите на техническия проект“ по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец”.

Договорът е на стойност 346 200 лева, без ДДС, а срокът за изпълнение – 16 месеца. Изпълнител е ЕТ„Ел Транс Инженеринг – ВМ“.

Основни цели при реализирането на проекта са постигане на проектна готовност за модернизацията на железопътната линия Видин – София, в железопътния участък Видин – Медковец, и подготовка на следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник.
С оптимизирането на параметрите и стойностите на проекта, ще бъдат актуализирани резултатите от извършените вече предпроектни проучвания и идеен проект на модернизацията на жп линията Видин – София и ще бъдат изпълнени всички дейности свързани с подготовката на жп участъка Видин – Медковец до фаза „зрял проект”.

Проект „Актуализация на идеен проект и подготовка за строителство на железопътен участък Видин – Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец” се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Източник: ЕПБЖ

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Вто Окт 27, 2015 10:50 pm
от railjet
В ДП НКЖИ бе подписан договор по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”Айде сега да ни обясниш, защо този проект замина днес в кошчето. След 15 години напъни и кифтаци----пръц---бам, в кошчето за боклук :mrgreen: :arrow:

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Сря Окт 28, 2015 1:45 pm
от railjet
Ехо???? .... ..... ....

Публиката спи. И администрацията, и тя спи...

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Сря Окт 28, 2015 3:16 pm
от 07
railjet написа:
В ДП НКЖИ бе подписан договор по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”Айде сега да ни обясниш, защо този проект замина днес в кошчето. След 15 години напъни и кифтаци----пръц---бам, в кошчето за боклук :mrgreen: :arrow:

Замина защото е нереалистичен! И защото никой не е искал да го прави по няколко причини:
1 - Дори и с евро-финансиране - първо трябва да извадим парите НИЕ. после от ЕС да ни признаят разходите. Ние пари нЕмаме. За това и магистрали и не нам какво си се дели на лотове и мотове.
2 - Твърде дълг срок на изпълнение. В комбинация с 1 - лоша работа.
3- Следствие от 1 и 2 - ще се тръпят политически негативи от разходите, а няма да може да се резне лентичката от тоя дето ще обере негативите.
4- Риск от осиране и яко размирисване. Защото парите са твърде много за се оставят извън обръчите от фирми, а те където не са пипнали релса - там не са се осрали!

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Сря Окт 28, 2015 7:00 pm
от railjet
Защо И Видин-Медковец отиде в кошчето?

ЕС ДАВА 1млрд за приоритетна ос Видин-Кулата :!:

Re: София-Видин

МнениеПубликувано на: Сря Окт 28, 2015 7:05 pm
от BDZ 07
Явно за нашата държава и сегашното управление тази ос не е приоритетна.

Ти почакай още малко да видиш какъв батак ще става от 2020 г. натам, когато спрат европейските програми. Каквото направено дотогава - направено. После - държавна пара за ремонти и строителства. Демек - няма да се прави нищо.