ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Тук може да публикувате материали от медииите и вашите мнения по тях свързани с реализирането на настоящи и бъдещи проекти от българските железници по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, програма ИСПА, проекти по Connecting Europe Facility (Механизъм за свързана Европа), програма "Марко Поло" на ЕС, TEN-T проекти и др. без софийския метрополитен

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Сря Мар 25, 2015 11:46 pm

Търгове за строителство на жп проекти по ОПТТИ 2014 - 2020 - през третото тримесечие на 2015 г.

Брой 11 от 23/03/2015

Изображение
Мария Чакърова, директор на "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НКЖИ

Г-жо Чакърова, в интервю за в. "Строителство Градът" от началото на годината вие идентифицирахте трите най-важни задачи пред НКЖИ: да се работи усилено по проектите, които се изпълняват; да се подготвят новите проекти; да се осигури финансиране по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" и Механизма за свързване на Европа. Какво е изпълнението на тези 3 задачи сега?
По отношение на програмен период 2014 - 2020 г. следваме логичната последователност при изпълнението на инвестиционните ни намерения и се стремим към обвързаност с проектите от програмен период 2007 - 2013 г. по конкретните направления. Стратегията по отношение на подготовка е да стартираме за строителство само проекти с необходимата проектна готовност, за които са извършени задължителните съгласувания със заинтересованите страни и са проведени отчуждителни процедури. Списъкът с проекти, които са в процес на подготовка, е наистина дълъг и целите ни са амбициозни. Отчели сме и факта, че през програмния период 2014 - 2020 г. освен чрез финансиране от оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", можем да кандидатстваме за финансиране и по новия финансов инструмент Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility).
Със средства по ОПТТИ се предвижда да бъдат изпълнени проектите Пловдив - Бургас, фаза 2 и Елин Пелин – Септември, които в момента са в процес на подготовка. НКЖИ е предложила компонент за рехабилитация на гарови комплекси, които да бъдат включени по Приоритетна ос III на ОПТТИ. Изготвената стратегия е в пълно съответствие с приоритетите на оста и цялостната концепция за преосмисляне на функционалната организация на гаровите комплекси. В индикативния списък са включени гарите Стара Загора, Нова Загора, Септември, Карнобат, Чирпан, Ямбол. За подобряване на интермодалността на превозите е предвидено изграждането на интермодален терминал Русе, за който в момента се изготвят предпроектни проучвания и идеен проект.
По Механизма за свързване на Европа са подадени фишове за осигуряване на финансиране за изпълнение на проектите за модернизация на отсечките София - Елин Пелин, развитие на железопътен възел София в железопътен участък София – Волуяк, като в момента се подготвя фиш за модернизация на жп линията София – Видин, в участъка Видин – Медковец.
Обявяването на строителните търгове за изграждането на горецитираните проекти ще започне последователно от трето тримесечие на 2015 г.
о Финансовото изпълнение на проекта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас е 74% към днешна дата.
о При проекта за реконструкция и електрификация на железопътен участък Първомай - Свиленград, в чийто обхват са включени реконструкция на железния път в участък Димитровград - Свиленград и изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград, както и разширяване на тягова подстанция Димитровград, финансовото изпълнение е 55 %.
о Към момента процентът на разплащане за проекта за модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив е 31%.

Кои обекти се проектират, предстоят ли още търгове за проектиране? По кои проекти за 2014 - 2020 г. се работи сега?
В момента се изпълняват договори за техническо проектиране за следните проекти:
- модернизация на железопътен възел София
- модернизация на железопътната линия София – Септември
- модернизация на железопътната линия Видин – София, в участъка Видин – Медковец
- рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас фаза 2
- предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект за интермодален терминал Русе.

Ще има ли удължаване на срока за някои от жп проектите, за кои, с какъв период от време? Има ли проекти, които ще бъдат прехвърлени за периода 2014 - 2020?
Крайният срок за подаване на искания за плащане по програмата е краят на 2015 г. Създадена е организация за завършването на проектите в срок. На този етап не се предвижда "фазиране" на проекти и прехвърлянето им за периода 2014 - 2020 г. В случай че възникне необходимост, е възможно отделни дейности да бъдат изпълнени след тази дата, което означава, че те ще бъдат разплатени със средства на НКЖИ.

Кога е времето за кандидатстване с проект по Механизма за свързване на Европа? Кои са жп проектите за първото и второто повикване?
За финансиране по Механизма за свързване на Европа за "първо повикване" на 24.02.2014 г. са подадени фишове с искане за осигуряване на финансиране на проектите за модернизация на отсечките София - Елин Пелин, развитие на железопътен възел София в железопътен участък София – Волуяк.
Подготвяме документи за кандидатстване за очакваното "второ повикване" през ноември 2015 г. с проект за модернизация на жп линията София – Видин в участъка Видин – Медковец.

Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА

Източник: Строителство Градът
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пет Мар 27, 2015 2:52 pm

Ивайло Московски: Продължаваме развитието на основната TEN-T мрежа в България

Публикувано : вт, мар 24th, 2015

Продължаваме развитието на основните коридори по Транс-европейската транспортна мрежа, както и прилежащите връзки към тях. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015 България и Западни Балкани“, съобщиха от пресцентъра на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министър Московски откри третия панел на конференцията, който се фокусира върху развитието на транспорта и транспортната инфраструктура.

„Работим усилено за усвояване на целия финансов ресурс, по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. до края на годината, а едновременно с това и по стартиране на проектите в новия програмен период“, каза министър Ивайло Московски. „Проектната готовност на всички наши бенефициенти в този програмен период е по-голяма, отколкото ресурсът, с който разполагаме“, каза Московски.

По отношение на железопътната инфраструктура и в новия период продължаваме развитието на направлението Септември – Пловдив, както и връзката със сръбска граница, които стартирахме по ОП „Транспорт“, заяви министър Московски. Той допълни, че в пътния сектор основен приоритет е завършването на автомагистрала „Струма“, която се предвижда до края на програмния период да бъде изцяло изградена. „Ако бъде реализирана икономия на средства след провеждането на тръжните процедури за автомагистралата до гръцката ни граница, те ще бъдат инвестирани в автомагистрала „Хемус“ и тунела под връх Шипка, обясни министър Московски.

„Стремим се да използваме в максимална степен допълнителните финансови инструменти, които ни предоставя Европейската Комисия“, каза министърът. По Механизма за свързана Европа (Connecting Europe Facility) разполагаме с финансов ресурс от 406 млн. евро, като в момента работим по железопътните направления Видин-Медковец и Драгоман-София-Елин Пелин, в това число и част от жп възел София. Той заяви, че в момента проучваме възможностите за кандидатстване с проекти по плана Юнкер, където условията са проектите да гарантират възвръщаемост на направените разходи.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пет Мар 27, 2015 2:54 pm

Христо Алексиев: Имаме нова стратегия при избор и изпълнение на проектите

Публикувано : вт, мар 24th, 2015

На 24 март 2015 г., в София Ивент Център, се проведе 10-тата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015 – България и Западни Балкани“, съобщават от пресцентъра на компанията.

НКЖИ взе участие в Панел 3: Транспортна инфраструктура България. Модернизиране на ЖП инфраструктурата. Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси, финансирана от Оперативна програма „Транспорт“. Предпоставки за изграждането на трети мост на река Дунав“, който беше открит от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Компанията беше представена от заместник генералния директор Христо Алексиев, който изнесе презентация на тема: „Модернизация на железопътната инфраструктура“.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пет Апр 17, 2015 9:42 am

Московски на проверка по големите жп проекти

Публикувано : чт, апр 16th, 2015

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски направи проверка на някои от изпълняващите се големите жп проекти в страната, съобщиха от пресцентъра на МТИТС.

Министър Московски заедно с кмета на община Бургас Димитър Николов направиха днес инспекция на строителството на жп гара Бургас и жп гара Владимир Павлов. В момента се извършва модернизацията на двете гари по проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

По време на инспекцията на жп гара Бургас, министър Московски заяви, че няма да прави компромис с безопасността на пътниците, както и със сроковете за приключване на проектите. Той призова изпълнителите за постоянен режим на работа в пролетно-летния сезон за да бъдат наваксани закъсненията по проектите. Министърът увери, че фирмите имат пълното съдействие на Възложителя и очаква от тях дори предсрочно завършване на проектите. Ивайло Московски добави, че е напълно реалистично жп гара Бургас да бъде завършена с два месеца по-рано, до ноември месец тази година.

По-късно, министър Московски инспектира Лот 2 и Лот 3 от проекта за модернизация на жп трасето Пловдив – Бургас. Той посети жп гарите Карнобат и Ямбол, както и междугарието Карнобат-Церковски. Физическото изпълнение на двете позиции до момента е съответно 93 % за Лот 2 и 77% за Лот 3. От проверката бяха установени сериозни закъснения и слабости в изпълнението на Позиция 3 от проекта, осъществявана от “СК-13 Трансстрой” АД.

Проект „Рехабилитация на железопътни участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас” е разделен на три участъка, като изпълнител по тях е ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“. Позиция 2 е с обща дължина 120 км и обхваща трасето от Стара Загора до Зимница. В лота е включена рехабилитация на жп отсечките Стара Загора – Завой и Завой – Зимница. Очаква се строителството по него да приключи в края на 2015 г. Позиция 3 обхваща отсечките Церковски – Карнобат и Карнобат – Бургас и е с обща дължина от 150 км. Очакваното приключване е до ноември 2015 г.

Министърът провери на място и строителните дейности по направлението Първомай-Свиленград. По време на проверката изпълнителят увери министър Московски, че проектът ще бъде завършен в срок преди края на годината и няма да има загуба на средства от програмата.

Министърът посети жп гара Харманли и жп гара Димитровград, която е най-голямата включена в обхвата на проекта, както и жп гари Свиленград – товарна и пътническа. “Предстои да направим проучвания и проектиране на интермодален терминал, който да облекчи пътната мрежа в тази част на страната и да позволи прехвърлянето на транзитните товари от автомобилен на железопътен транспорт“, каза министър Московски в Свиленград.

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград“ се финансира по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Стойността на целия проект е около 390 млн. лв., а общото физическо изпълнение до момента е 64 %.

На 17 април 2015 г. министър Московски инспектира също така и строителството на жп линията Септември - Пловдив. До края на месец юни ще бъде завършена тяговата подстанция в град Прослав, която е част от проекта за модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив. Това потвърдиха изпълнителите по време на среща на място с министъра.

Московски провери строителните дейности по цялото направление на проекта. Той посети жп гарите Кадиево, Огняново и Пазарджик, както и прилежащата им железопътна инфраструктура. Министърът изиска от изпълнителите пълна мобилизация по време на активния строителен сезон и бе категоричен, че няма да толерира закъснения в сроковете или некачествено изпълнение. В рамките на проверката Ивайло Московски посети още жп гарите Казичене и Подуяне, където в момента се изграждат GSM-R кулите. Те са част от изграждащата се, в рамките на същия проект, телекомуникационна мрежа.

Ивайло Московски инспектира терена в близост до жп гара Тодор Каблешков, където предстои да стартира строителството на Интермодален терминал Пловдив. По време на срещата с ръководителя на проекта, министърът се ангажира да окаже съдействие за по-бързо издаване на необходимите разрешителни. Веднага след получаването им ще започне реалното строителство на терминала.

Проект „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от Транс-европейската железопътна мрежа“ е на обща стойност над 630 млн. лева. Той се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и е разделен на четири позиции. Позиция 1, която обхваща трасето Септември – Пазарджик е завършена на 40%. Напредъкът по позиция 2 Пазарджик – Стамболийски е 28%, а лот 3 Стамболийски – Пловдив е изграден на 58%. Изпълнението на Лот 4, който включва изграждане на системи за сигнализация в участъка от Септември до Пловдив и телекомуникационни системи по трасето от Пловдив до София, е 47%.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот railjet » Пет Апр 17, 2015 9:51 am

Министърът провери на място и строителните дейности по направлението Първомай-Свиленград. По време на проверката изпълнителят увери министър Московски, че проектът ще бъде завършен в срок преди края на годината и няма да има загуба на средства от програмата.

Докога ще се гавриш с нас?!


..и 77% за Лот 3. От проверката бяха установени сериозни закъснения и слабости в изпълнението на Позиция 3 от проекта, осъществявана от “СК-13 Трансстрой” АД.


ЖПР, тези не бяха ли заети и на друго място?...
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот ivajlo_nikolov » Пет Апр 17, 2015 11:04 am

railjet написа: тези не бяха ли заети и на друго място?...

Заети са. И на трето, пак с европейски средства:
Со заемот од ЕБОР треба да се реализира ремонтот на железничката пруга од Коридорот 10 во Република Македонија на делницата НОГАЕВЦИ-НЕГОТИНО на должина од 30 993м. Вкупната цена на ремонтот е 9 399 755,19 Евра. Изведувач на работите ќе биде фирмата CK-13 HOLDING JSC од Бугарија, која што треба работите да ги заврши за 15 месеци.(22 jули 2013)

И....и там са се оцапали :mrgreen:
Реконструкцијата на пругата Ногаевци – Неготино почна на 27 декември 2013 година. .........................................
Се предвидува реконструкцијата да заврши 2015 година.“[ Ажурирано на:17.03.2015]..................................................
Иако се преземени одредени активности во насока на реализација на проектот, но со оглед на тоа дека веќе е пробиен рокот за завршување на ремонтот на пругата ( 2014 година), ова изборно ветување е делумно исполнето.
Аватар
ivajlo_nikolov
Глобален модератор
 
Мнения: 961
Регистриран на: Пон Юли 22, 2013 8:39 pm
Местоположение: Sofia, Bulgaria

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Вто Май 05, 2015 11:38 pm

Големите жп проекти по ОПТ ще могат да се довършват и след 2015 г. ?

Публикувано : вт, май 5th, 2015

На 30 април 2015 г. ЕК прие преработени Насоки за приключване на програмите по политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. , съобщи във вторник пресслужбата на Европейската комисия в София. От съобщението може да се заключи, че комисията търси повече гъвкавост при прилагането на съществуващите правила за приключване на програмния период, така че никоя от страните да не загуби средства. Очевидно се откриват възможности и форми за прехвърляне на пари към следващия програмен период, така че те да бъдат усвоени и след края на 2015-та година.

В съобщението се цитира още изявление на Корина Крецу, европейски комисар по регионалната политика. Тя казва, че комисията работи в тясно сътрудничество с правителствата на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Словения, за да им помогнем да извлекат максимума от оставащите им европейски фондове за периода 2007-2013 година, в рамките на приложимите правила, които изискват тези средства да бъдат изразходвани по проекти до края на 2015 година.

Новото преработено издание привежда Насоките за приключване в съответствие с промените в законодателната рамка, направени от Съвета на ЕС и Европейския парламент в края на 2013 г., и опростява някои от процедурите по приключването, отнасящи се до инструментите за финансово инженерство и т.нар. „фазиране“ – процеса на започване на даден проект в един програмен период и завършването му в следващия.

Кои са новите моменти в Насоките за приключване? На първо място, добавихме възможност за „10 процента гъвкавост“. Тя позволява оперативна програма да изразходва с 10 процента повече от определените средства по даден приоритет при условие, че това се компенсира с еквивалентно намаление на разходите по друг приоритет на същата програма, заявява комисар Крецу.

Второ, преработените насоки изясняват, че инструментите за финансово инженерство могат да продължат да инвестират в реалната икономика през 2016 г.

И накрая, бяха опростени и изяснени процедурите, които определят как проекти могат да бъдат „фазирани“ от програмния период 2007 – 2013 г. в програмния период 2014 – 2020 г.

Много добри резултати могат да бъдат постигнати в рамките на съществуващите правила и благодарение на усилията на Работната група, която предоставя бързи решения, съобразени с условията в конкретните страни членки, за да им помогне да ускорят използването на европейските фондове, сме решени да не изоставим никого да загуби средства, се казва в изявлението на еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот BDZ 07 » Сря Май 06, 2015 8:27 am

Ще се лежи на тази кълка, че парите ще се усвоят и няма да се изгубят и след 2015 г. и няма да си даваме зор. Пък линиите кога ще са готови... ми че то програмният период приключва 2020 г. - след пет години, може и да са завършени.
Аватар
BDZ 07
 
Мнения: 1078
Регистриран на: Пон Фев 09, 2015 5:32 pm
Местоположение: Пловдив

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот 07 » Сря Май 06, 2015 12:40 pm

На кой му пука за линиите? Тиквенщайн иска да усвои парите...
07
 
Мнения: 3118
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 8:45 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Otskov » Сря Май 06, 2015 3:04 pm

Невероятно, но факт - вчера вицепрезидентът г-жа Попова призна пред аудиторията на Търновския ВУЗ, че усвояване е равно на прахосване :shock:
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1992
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Сря Май 13, 2015 4:21 pm

Вицепремиер и двама министри ще определят състава на Координационния комитет по Механизма за свръзване на Европа

Публикувано : ср, май 13th, 2015

Вицепремиер и двама министри ще определят състава на Координационния комитет по Механизма за свързване на Европа и комитетите в сектори „транспорт”, „телекомуникации” и „енергетика”. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на енергетиката ще определят и актуализират състава на Координационния комитет по Механизма за свързване на Европа и Координационните комитети за предоставяне на финансова помощ в секторите „транспорт”, „телекомуникации” и „енергетика” от българска страна. Съставите ще бъдат съгласувани със заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.
Целта на Координационния комитет и трите секторни комитета е да се осигури хоризонтален преглед на работните програми по Механизма за свързване на Европа, за да се гарантира тяхната взаимна съгласуваност.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Otskov » Чет Май 14, 2015 12:06 am

Administrator написа:Целта на Координационния комитет и трите секторни комитета е да се осигури хоризонтален преглед на работните програми по Механизма за свързване на Европа, за да се гарантира тяхната взаимна съгласуваност.

:arrow: :idea: Да бяхте съгласували и проектите през периода 2007-2013... ама по-добре късно, отколкото никога, дано го направят както трябва.
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1992
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот railjet » Чет Май 28, 2015 9:35 pm

http://dnes.dir.bg/news/magistrala-mari ... 56230?nt=4

„Много от възрастните хора въздишат по социализма, но от 1979 година са искали да построят тази магистрала. Хората въздишат по онова време, но сега се случва.( :!: ) Съжалявам, че хората, които живеят в Димитровград и Харманли не могат да видят какво се случва от другата част на страната - Сандански и Благоевград, Шумен и Белокопитово", посочи Борисов


По думите му, като бъде завършена, скоро старозагорци ще ходят "на кафе в събота и неделя до Истанбул за два часа", съобщи БГНЕС.


министър Ивайло Московски и кмета Иво Димов разгледаха обновената жп гара и новоизградения жп надлез в центъра на града,
:mrgreen:
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот 07 » Чет Май 28, 2015 10:41 pm

За съжаление Господ прибира грешните, а не смешните..... Белокопитово - гомно в целофан, Струма - гомно в целофан, Тракия - гомно в целофан, ЖП - проектите - до един гомна , някой дори и без целофан... Също като едно време - откриваме обекти дето вече се разкапват под фанфари и мастурбации на олигофенчета, обяснения как за всичко са виновни предишните, колко зле сме били, ама колко доре ще станем, и за край - да е жив и здрав големия брат че дава... Все едно са присадили мозъка на Каскета в тиквата... ама май дори не е целия.
07
 
Мнения: 3118
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 8:45 pm


Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пет Юли 10, 2015 10:58 am

Одобриха три български проекта по МСЕ

Публикувано : пн, юни 29th, 2015

Европейската комисия предложи днес да се отпусне финансиране от ЕС в размер на 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта, избрани в рамките на първите покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), съобщиха от представителството на Европейската комисия в България.

В програмата са одобрени и три български проекта: два за модернизация на железопътните отсечки София – Волуяк (с европейско финансиране за 76 336 879 евро) и София – Елин Пелин (с европейско финансиране за 57 786 910 евро) на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и един за подобряване на корабоплаването на река Дунав (с европейско финансиране за 5 965 980 евро) на Изпълнителната агенция за изследване и поддръжка на река Дунав.

С инвестициите в размер на 13.1 млрд. евро ще се привлече допълнително публично и частно финансиране на обща стойност от 28,8 млрд. евро. Заедно с бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) МСЕ ще играе основна роля за преодоляване на недостига на инвестиции в Европа, което е водещ приоритет на Комисията. Освен за транспорта механизмът ще е от полза и за европейската икономика като цяло, защото ще се създадат по-благоприятни условия за растеж и заетост.

Поканите по МСЕ стартираха през септември 2014 г. и бяха получени над 700 предложения на обща стойност три пъти по-голяма от наличните средства, напомнят от Европейската комисия. Това даде възможност на Комисията да избере проектите с най-голяма европейска добавена стойност, като в същото време гарантира балансирано разпределение от географска гледна точка и между видовете транспорт. Почти 4,8 млрд. евро са предвидени за държавите от ЕС, които отговорят на условията за финансиране от Кохезионния фонд. Приносът към осъществяването на други приоритети на Комисията,
например енергийния съюз или цифровия единен пазар, също бе взет предвид при оценката. Финансовото участие на ЕС е под формата на безвъзмездни средства, с които в зависимост от вида на проектите ще се финансират между 20% и 85% от разходите по тях.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пет Юли 17, 2015 8:53 am

Христо Алексиев: Търговете за най-тежките обекти ще се проведат през 2016 г.

Постигнахме сериозен успех по Механизма за свързване на Европа

Публикувано : пт, юли 17th, 2015

Постигнахме сериозен успех по Механизма за свързване на Европа, каза още Христо Алексиев в итнервю за вестник Строител

Г-н Алексиев, бяха одобрени два жп проекта по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Кога и какви средства ще получим?
Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) вече може да ползва финансиране не само по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020” (ОПТТИ), но и по Механизма за свързване на Европа. В рамките на набирането на първите покани по МСЕ кандидатствахме с три проектни предложения. Едно от тях е за техническа помощ. Одобреният проект е за обмяна на опит с другите инфраструктурни управители в Европа. Това ще бъде много полезно за НКЖИ. Останалите две предложения са за строителството на жп линиите София – Елин Пелин и София – Волуяк. Тези трасета бяха подадени, тъй като приехме подхода да залагаме на обекти, които имат проектна готовност и съответно възможността да се реализират по-бързо е по-голяма. Участъкът София – Елин Пелин е част от модернизацията на жп линията София – Пловдив. Той ще се изпълнява по съществуващото трасе и не изисква отчуждения. Разработили сме тръжната документация и имаме изготвен идеен проект. Реално отсечката е готова за стартиране на база проектиране и строителство.
Участъкът София – Волуяк е част от жп линията София – Драгоман. В момента се изготвя техническият й проект, който ще приключи през септември или най-късно октомври 2015 г. Това ще ни даде възможност до края на годината да обявим обществена поръчка за избор на изпълнител за трасето.
По принцип максималното финансиране, което можем да получим по Кохезионния фонд през МСЕ, е 85%, остатъкът е ангажимент на държавата. За София – Елин Пелин субсидията от ЕС е близо 68 млн. евро. Бюджетът на София – Волуяк е по-голям – 104 млн. евро, защото включва и коловозното развитие на Централна гара София. При жп участъка София – Елин Пелин достигнахме лимита от 85%, а за София – Волуяк сме осигурили 76%. От тук нататък е важно да се структурира финансирането от наша страна. Провели сме разговори с Министерството на финансите и с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), което всъщност е координатор по МСЕ. В следващите седмици трябва да уточним всички детайли.
Постигнахме един сериозен успех – три подадени и одобрени проекта. Смятам, че ще се справим и със следващите покани за предложения по Механизма за свързване на Европа през ноември. НКЖИ ще кандидатства с проекти за жп отсечките Волуяк – Драгоман, Видин – Медковец и София – Перник. Обектите отговарят напълно на изискванията на МСЕ и имат реален шанс да получат финансиране. Проучванията ни за пътническия транспорт показват, че ще има ръст на трафика по направленията София – Бургас и София – Варна. Данните сочат, че се очаква доста сериозно увеличение и в крайградските превози. Точно затова мислим да кандидатстваме с жп отсечката София – Перник. Инвестицията в трите обекта ще възлезе на обща стойност от 500 млн. евро., с което ще надхвърлим определения бюджет за локацията на България. Нашата цел е да превишим сумата от 400 млн. евро, на която можем да разчитаме. Ако тези пари не бъдат усвоени, те ще влязат в т.нар. общ финансов пакет, където участват всякакви проекти на държавите от ЕС.

С какво е по-различна процедурата по кандидатстване и одобрение по МСЕ от тази при оперативните програми?
Първо, при механизма се подават проектни предложения в определен момент, а не по всяко време, както е по оперативните програми за съответните програмни периоди – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Обявленията за кандидатстване по МСЕ са веднъж в годината, т.е. има период на изчакване. Механизмът на одобрение на проектите също е специфичен. По ОПТ и ОПТТИ апликационната форма първо минава през Управляващия орган. След това документацията се изпраща в ЕК, където се разглежда от независими оценители, и едва тогава се одобрява. По МСЕ проектът директно се подава от бенефициента в Брюксел, но координирано с МТИТС. След което предложението се разглежда и се взима решение. За двата одобрени обекта – София – Елин Пелин и София – Волуяк дори не получихме въпроси, докато по предишни апликационни форми, подавани по ОПТ, са ни отправяни такива от ЕК. Другата основна разлика е, че финансирането по МСЕ се координира от DG MOVE – Генерална дирекция „Мобилност и транспорт”, а проектите по ОПТ се администрират по DG REGIO – Генерална дирекция „Регионална и селищна политика”. Донякъде това е проблем за нас, защото трябва да се справим с две различни процедури, а целта е една – да изградим модерна жп инфраструктура от границата ни със Сърбия през София, Пловдив и Бургас до Турция. Изпълнението ще е по-сложно, но ако има ясна стратегия и добре се координират нещата, проектът ще е успешен.

Кога ще стартира първият жп обект, който ще се финансира по ОПТТИ, и какви търгове предстои да обявите до края годината?
През годината възнамеряваме да стартираме няколко големи обществени поръчки за строителство, свързани с реализацията на два много важни проекта по ОПТТИ. Първата процедура ще бъде за жп отсечката от Пловдив до Оризово, която е част от рехабилитацията на железопътния участък Пловдив – Бургас, фаза 2. Тръжната документация е готова и е в процес на съгласуване. Процедурата ще бъде стартирана в края на юли или началото на август. Трасето е с дължина 30 км, а бюджетът за изграждането му е 40 млн. евро.
Друга предстояща обществена поръчка е за строителството на жп възел Бургас, която ще включи железен път и контактна мрежа. Към тази процедура ще бъде и изграждането на жп връзка от Централна гара Бургас до летището, което също са част от втората фаза на големия проект за рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас. След обсъждания и анализи преценихме, че строителството на жп връзка към летището ще е много полезно както за община Бургас, така и за развитието на железопътния транспорт и интермодалността. Предстои да обявим процедура за избор на изпълнител през октомври или ноември. Инвестиционната стойност е 42 млн. евро. С изпълнението на фаза 2 трябва да приключим изграждането на железния път по цялата отсечка от Пловдив до Бургас и на новите оперативно съвместими системи за сигнализация и телекомуникация по трасето. Така през 2020 г. ще имаме напълно модернизирана и отговаряща на абсолютно всички европейски изисквания и стандарти жп линия по направлението.
Друг важен железопътен маршрут, който ще се финансира по ОПТТИ, е дестинацията Елин Пелин – Септември. Тя е част от проекта за обновяване на жп линията София – Пловдив. Трасето Елин Пелин – Септември преминава през много тежък участък и затова неговата инвестиционна стойност е доста висока – 700 млн. евро. Тръжната документацията за участъка София – Елин Пелин е почти готова, имаме малко работа по техническата спецификация, но тя ще приключи скоро и очаквам през август да обявим търг за строителство.
Тръжните процедури за най-тежките обекти ще се проведат през 2016 г. Те ще са за жп пътя от Елин Пелин до Септември, който ще бъде разделен на два лота – от Елин Пелин до Ихтиман и от Ихтиман до Септември. В момента тази отсечката се проектира и планираме да пуснем търга за изпълнение през март 2016 г. Трасето е тежко и има много сложни инженерни съоръжения – тунели и виадукти. Общата дължина на тунелите е 17,5 км, като най-дългият е 6,5 км. Обектът ще е предизвикателство за строителите.
Догодина ще бъде обявена и процедура за техническото проектиране на жп линията от Радомир до Гюешево, т.е. до границата с Република Македония. Подготовката на проекта ще се финансира по Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТТИ. Имаме ангажимент към ЕК и към колегите от Македония да изработим предложението и да сме в готовност, за да може да започне едновременното изграждане на липсващата жп връзка и от двете страни. Строителството се предвижда да стартира след 2020 г.

Какви мерки сте взели, за да не повтаряте грешки от изминалия програмен период?
НКЖИ промени коренно стратегията си за периода 2014 – 2020 г. Стартираме първо с обекти по съществуващо трасе, за които не се налагат отчуждения и могат без проблеми да бъдат пуснати за проектиране и строителство. За всички останали, които се изграждат по нови участъци, първо извършваме техническо проектиране и подготовка на подробен устройствен и парцеларен план, на базата на които след това пристъпваме към отчуждителните процедури, и едва тогава навлизаме във фаза на строителство. Опитът показва, че ако на етап идеен проект се направи парцеларен план (ПП) и отчуждения, вероятността да възникнат грешки е голяма. Няма как в него да бъдат отчетени всички детайли, защото не са налице подробните данни, свързани с геологията, геодезията и хидрологията. Много често се налага, след като се направи техническият проект, решението да се подобри. Съответно трябва да се промени ПП и да се проведат нови отчуждения. По този начин процесът се забавя, тъй като процедурата по придобиване от наша страна на имоти е тежка, без значение дали е за 1 дка или за 1000 дка. Досега това се случваше в рамките на вече подписани договори за строителство. Изпълнителят чака да приключат отчужденията, търпи огромни финансови загуби и съответно предявява искове към възложителя. Проектът изостава от договорените срокове и излиза много по-скъпо. Затова избрахме да работим по нов метод.

Очакваните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще подобрят ли работата Ви?
Настоящият ЗОП е доста далече от логиката на нашата дейност и строителството на големи инфраструктурни обекти. Той не предполага промени и удължаване на срокове, което води не само до проблеми, но и до финансови корекции. Забавянията при такива мащабни инфраструктурни проекти се случват навсякъде, като те често надхвърлят първоначално заложените средства. Пример за това е Централната жп гара и летището в Австрия, които бяха реализирани за двойно повече време и с много по-висок бюджет. Два пъти по-голям срок и средства бяха необходими и за жп гарата в Берлин.
Новият проект на закона доста ще подобри нещата. Становището на НКЖИ е, че предлаганият ЗОП е много по-разумен и икономически по-ефективен.

Важен успех от началото на годината за НКЖИ е, че започна строителството на Интермодалния терминал (ИМТ) Пловдив. През много трудности ли преминахте и какъв трябва да е операторът, за да се развива успешно терминалът?
Проектът е много важен, независимо че бюджетът му е само 14 млн. лв. Това е един от малкото обекти в България, който се реализира с финансиране от ЕС и от публично-частно партньорство (ПЧП). До това решение се стигна, защото всички проучвания показаха, че ползите от терминала ще са много големи. ИМТ Пловдив ще носи допълнителни приходи за инфраструктурата, защото ще доведе до увеличение на товарния трафик. Такова сериозно съоръжение обаче не може да бъде оперирано от НКЖИ и затова най-удачният вариант е да се реализира с помощта на ПЧП. Всички данни сочат, че за да бъде успешно сътрудничеството, държавата трябва да изгради базисната инфраструктура и след това операторът да я надгради и оборудва. Схемата на неговата реализация беше отразена в апликационната форма още при кандидатстването на проекта за финансиране по ОПТ, за да бъдем коректни към ЕС. Всички финансови и икономически анализи бяха направени на базата на смесеното финансиране от ОПТ и ПЧП.
Проектът премина през изключително тежка процедура по нотификация за държавна помощ, която отне много време. Получаването на разрешение за строеж също беше труден процес заради промяна в законодателството. Бяха ни поискани актове за собственост от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което ни забави допълнително с пет месеца. Докато преди за обект от национално значение не бе необходим подобен документ, а само доказателства, че са извършени отчужденията. Този акт е сериозно утежнение, което не бива да се изисква за такъв тип публични обекти, тъй като от това губи и държавата, и обществото.
В момента строителството на ИМТ Пловдив е в ход, като паралелно се правят и концесионните анализи. До два месеца МТИТС ще обяви процедура за избор на оператор. Така до приключването на дейностите по терминала през януари или февруари 2016 г. ще има избран концесионер, който ще бъде задължен от държавата да предлага определен пакет от услуги. По преценка на оператора той ще може да включи и допълнителни такива. За да се развива успешно терминалът, операторът трябва да е с опит и необходимите логистични връзки, за да може да привлича товари. Вече има заявен интерес и съм сигурен, че ще намерим най-подходящия концесионер.

Доволен ли сте от напредъка по проекта за техническа помощ за ИМТ Русе? Подходящо ли е избраното за обекта място?
Компанията е мнение, че изборът за терен е правилен. Мястото е много добро, защото има пътен достъп и жп връзка към Дунав мост, пристанището, разпределителната гара и вътрешността на страната. Голямо предимство е, че територията, на която ще бъде ситуиран терминалът, се развива много активно като индустриална и складова зона и в същото време има достатъчно свободни площи за строителство. Теренът беше избран след обстойни анализи и обсъждания.
Проектът се развива в срок. Към момента, освен че е избрана площадката, са направени прединвестиционните проучвания. Предстои проектиране, изработване на ПУП и стратегия за реализация на терминала. Най-вероятно отново базисното строителство ще е със средства от ОПТТИ, а надграждането ще се осъществи чрез ПЧП.

Ще приключат ли навреме трите рискови жп проекта – Пловдив – Бургас, Септември – Пловдив и Димитровград – Свиленград?
Проблемите при изпълнението на жп отсечката Пловдив – Бургас са свързани с лотове 2 и 3. Ще припомня, че лот 1 е приключен. Лот 2 е достигнал физическо изпълнение от около 95 – 96% и няма причини проектът да не завърши в рамките на годината. Лот 3, където доскоро изпълнителят имаше финансови проблеми, вече е надхвърлил 80%. На обекта се работи активно, но правим всичко необходимо темпото да се подобри още, за да може да приключи в срок. Изпълнителят трябва да реализира сложни технологични дейности, главно по контактната мрежа в гарите.
Лот 1 от проекта за модернизация на железопътната линия Септември – Пловдив се развива по план и ще приключи тази година. Лот 3 се осъществява с много добри темпове и трасето от Стамболийски до Пловдив също ще бъде завършено през 2015 г. При лот 2 Пазарджик – Стамболийски има известно забавяне, което отново се дължи на финансови проблеми на обединението, защото един от участниците фалира. Закъснението е сериозно и едва ли обектът ще бъде финализиран навреме. Вероятно там ще останат дребни неща за довършване, които по наши прогнози ще се изпълняват до февруари или март 2016 г. Това съответно ще забави и реализирането на лот 4 за изграждане на системите за сигнализация и телекомуникация.
По проекта за рехабилитация на железопътната линия Първомай – Свиленград всичко ще бъде приключено в срок, освен жп отсечката при Симеоновград. Там изоставането е твърде голямо заради дълго продължилата процедура по отчуждаване и невъзможността тя да бъде извършена в някакъв нормален срок, когато трябва да издириш над 1000 собственици.
Каквото не успеем да завършим в рамките на годината, ще бъде довършено през следващата, но с държавни средства. Полагаме всички усилия и целта ни е възможно най-малък обем дейности и плащания да останат за 2016 г.

Има ли напредък по модернизацията на жп гарите в София и Бургас и какви други проекти трябва да приключите по ОП „Транспорт”?
Няма причина реконструкцията на Централна гара София да не завърши в рамките на предварително заложените срокове – до края на годината. Обектът е много тежък, наложиха се доста сериозни дейности по конструктивното укрепване на сградата, за да бъде приведена в съответствие с европейските изисквания, но изпълнителят работи денонощно, без почивка, през цялата седмица. По план гарата трябва да получи Акт 15 през октомври – ноември, а до края на 2015 г. – и Акт 16.
Много активно се работи и по обекта в Бургас. По договор дейностите трябва да приключат през февруари 2016 г. Имаме гаранции от изпълнителите, че ще завършат рехабилитацията предсрочно до края на годината.
НКЖИ реализира доста проекти и по Приоритетна ос „Техническа помощ”. Един от най-важните е за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите на компанията, който е на стойност от 9 млн. лв. Системата ще промени коренно управлението на оперативните активи на НКЖИ. Тя вече е изградена и в момента се провеждат нейните тестове. Пробната експлоатация ще приключи до октомври, а реално системата ще заработи догодина.
По „Техническа помощ“ реализираме и техническото проектиране на много нови жп линии, за които ще кандидатстване за финансиране по ОПТТИ и МСЕ. То ще приключи до края на 2015 г.

Каква е равносметката Ви в края на програмния период?
За изминалите седем години България се справи на едно добро средно ниво с усвояването на средства в жп инфраструктурата. Румъния е доста по-назад – там процентът е под 50. Със сигурност можеше да направим и повече, но това беше първата ОП „Транспорт” и е нормално да бъдат допуснати грешки. Направили сме сериозен анализ, за да не ги повтаряме занапред. Равносметката е, че се справихме успешно, развихме сериозна част от потенциала си, научихме много уроци. Важното сега е да приложим придобития опит в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пон Юли 27, 2015 1:24 pm

Обявяваме търгове за жп София - Елин Пелин и два участъка от жп Пловдив - Бургас, фаза 2

Инж. Иво Янакиев, ръководител на отдел "Подготовка на проекти", дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти":

Г-н Янакиев, кои жп обекти са в процес на проектиране? Моля ви за информация кой ги проектира, какъв е срокът за завършване на дейността, със средства по кой механизъм и от коя оперативна програма се финансират?
За подготовка на проектите са подписани 23 договора в периода 21.02.2012 – 20.04.2015 г., като 3 договора са завършени. Според клаузите оставащите 20 договора трябва за бъдат завършени в периода декември 2015 – август 2016 г. Поради тези обстоятелства ДП НКЖИ предприе допълнителни мерки за ускоряване на проектирането от страна на консултантите по договорите и намаляване на времето, необходимо за преглед и приемането на проектните разработки от възложителя.
Изпълнители/консултанти по договорите са "Поввик" АД, ДЗЗД "НЕТ - ИКюИ - УИГ", ДЗЗД "ЕЛИХ", ДЗЗД "ЕЖИС - Евротранспроект", "Ивент дизайн" ООД, "Инфрапроект консулт" ЕООД, "Данго проект консулт" ЕООД, обединение "Рубикон - Ай Си Ай - ИПС", ДЗЗД "Инфраструктурно проектиране", "Продекс БГ", ДЗЗД "ЦИРЛ и КО", "П. Д. Проект 2014", ДЗЗД "НЕТ - ИТАЛФЕР - ИКЮИ", "Евротранспроект", "Вектор - Бул", обединение "СЕ - 22", ЕТ "Ел Транс Инженеринг - ВМ" и ДЗЗД "Тракия консулт".
Всички договори са на стойност 66 901 503,00 лв. без ДДС.
Договорите се финансират по ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г.
Усилено са работи по изработването на технически проекти и ПУП на следните проекти:
- Модернизация на железопътната линия София – Септември: участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември
- Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа: развитие на жп възел София, развитие на жп възел Бургас, модернизация на железопътната линия София - Драгоман и модернизация на жп линията София - Перник - Радомир
- Модернизация на железопътната линия София – Видин: участък Видин – Медковец, актуализация и оптимизация на идеен проект за участъка Медковец - Руска Бела – Столник
- Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас, фаза 2.

Кои участъци влизат в жп възел София? Кои части от жп възел София се проектират?
Железопътен възел София обхваща участъците между гарите Волуяк - Казичене, Казичене - Столник, Захарна фабрика - София - Курило и гара Биримирци.
По проект "Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" се извършва изработване на технически проекти и ПУП за следните следните гари и жп участъците между тях: Волуяк, Централна жп гара София, Подуяне, Подуяне разпределителна, Искър, Казичене, Столник, София-север, Илиянци, Биримирци и междугарието Казичене – Елин Пелин.

Коя част от жп възел София влиза в проекта София - Елин Пелин? Какво представлява проектът София - Елин Пелин? Кога ще се обяви търгът за проектиране и строителство? Защо се върнахте към идеята за инженеринг, след като за останалите проекти тя е неприемлива? Механизмът за свързване на Европа поставя ли изискване за наличие на технически проект?
Единствената част от жп възел София, която попада в проекта за модернизиране на жп линията София - Елин Пелин, е едноименният участък, за който също се изработва технически проект и подробен устройствен план. По същество в рамките на проекта за развитие на жп възел София в участъка от гара Волуяк до гара Елин Пелин ще се проектира още един, трети, жп коловоз, който ще бъде специализиран за извършване на товарни превози.
С проекта за модернизиране на жп линията София - Елин Пелин се предвижда пълна смяна на конструкцията на горното строене на железния път, като се премине от конструкция с релси тип 49 и траверси СТ-4 към конструкция с релси тип 60 и траверси СТ-6 с еластични скрепителни елементи и напълно заварени релси и жп стрелки. На модернизиране подлежи и системата на контактната мрежа, като съществуващата стълбовна линия с окачена на нея полукомпенсирана мрежа ще се замени с нова стълбовна линия, изградена от стоманени стълбове и окачена върху новите стълбове компенсирана контактна мрежа. Така и двете системи ще позволят безопасно и надеждно движение на пътническите влакове с максимална скорост 160 км/ч.
Търгът за проектиране и строителство в участъка София – Елин Пелин ще бъде обявен през третото тримесечие на настоящата година.
При проведената през 2014 г. процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за разработване на ПУП и технически проект за участъка София – Елин Пелин, нито една от получените оферти не отговаряше на изискванията на възложителя. Това наложи промяна в стратегията за възлагане на строителството. Участъка София – Елин Пелин се явява важна и неделима част от жп линията София – Пловдив, която е включена в основната мрежа от коридори на Транс-европейската транспортна мрежа.
Финансирането на жп проекти по Механизъм за свързване на Европа не изисква наличие на технически проект.

Кои са особеностите на проекта София - Волуяк?
Както вече казах, за участъка Волуяк – Елин Пелин, между гарите Волуяк и Централна жп гара София, ще бъде проектиран и изграден нов жп коловоз за нуждите на товарните превози. Освен това ще бъде оптимизирано и реконструирано стрелковото развитие в Централна жп гара София. Другата особеност е свързана с препоръката на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за запазването на съществуващото приемното здание на гара Волуяк, което ще доведе до затруднения в процеса на проектиране на новото коловозно развитие в гарата.

Коя беше причината да изберете София - Елин Пелин и София - Волуяк за кандидати по Механизма за свързване на Европа? На пръв поглед изглеждат дребни...
През юни Европейската комисия одобри финансирането на три нови проекта по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Първият проект е за модернизацията на железопътната отсечка София – Елин Пелин и е на стойност е 67 984 600 евро, от които ще получим до 85% от сумата. Вторият проект е за модернизацията на железопътната отсечка София – Волуяк, който е на стойност 104 571 068 евро. От цялата сума ще получим до 73% от нейната стойност. Третият проект е "Техническа помощ за подобряване изграждането на капацитет за мениджъри на железопътна инфраструктура в страни членки, с право да кандидатстват по кохезионния пакет на Механизма за свързване на Европа". Стойността на този проект е 325 000 евро.
Проектите са избрани поради пълното им съответствие с приоритетите на ЕС и поради тази причина и с реалните шансове те да бъдат одобрени за финансиране по механизма. От друга страна, свързването на сръбската и турската граница с модернизирана жп линия е от изключителна национална важност. Към посочените доводи може да се добавят и реалните възможности за бързо започване на строителството в тези участъци.
През втория период на кандидатстване за финансиране по механизма ще бъдат предложени проектите за модернизиране на жп участъците Волуяк - Драгоман, Видин – Медковец и София – Перник.

Какво е развитието на проекта за жп възел Бургас: ще се проектира, ще се строи, част ли е все още от Пловдив - Бургас, фаза 2?
Намеренията за реализиране на проекта за жп възел Бургас търпят изменения и развитие в посока към реализация на строителството поотделно на части и обединено с други части от фаза 2 на проекта Пловдив – Бургас.

Какво предстои по проекта Пловдив - Бургас, фаза 2?
Част от проекта Пловдив - Бургас, фаза 2, е за модернизация на жп отсечките от Скутаре до Оризово (27 км единична линия за 36 месеца, 40 млн. евро) и Стралджа - Церковски (2 км, 24 месеца). Предстои за тях да бъдат обявени търгове за строителство в най-скоро време. Актуализацията на техническия проект се прави от "Трансгео".

Какъв е резултатът за проектите по 2014 - 2020 след Втория комитет за наблюдение на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"? Кои и в какъв състав остават?
Одобреният бюджет на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 по Приоритетна ос І е в размер на 673 млн. евро. Средствата ще бъдат отпуснати за финансиране на железопътните проекти по TEN-T мрежата. През втория програмен период ще се модернизират железопътните участъци Пловдив – Бургас, фаза 2, и Елин Пелин – Септември.

А на какъв етап е развитието на проекта София - Видин?
Проектът е разделен на две части и в момента се прави оптимизация на съществуващия проект, за да се намали стойността му почти два пъти - от 2.6 млрд. евро на 1.5 млрд. евро. За Видин - Медковец (64.5 км) се подготвя технически проект и ПУП. Участъкът ще кандидатства за финансиране по Механизма за свързване на Европа през лятото на 2016 г. Очаква се търгът за строителство да бъде обявен в края на 2016 г., завършването на обекта следва да е 2020-2021 г.
Актуализацията на трасето Медковец - София (около 70 км) заменя дългия виадукт с поредица от къси виадукти и тунели.

Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА

Обект "Модернизация на жп линията София - Септември, участък Елин Пелин - Септември, 75.3 км, 746 762 218 евро без ДДС:
Позиция 1: Елин Пелин - Ихтиман, 30.5 км, 272 841 197 евро без ДДС
Позиция 2: Ихтиман - Септември, 44.8 км, 473 921 021 евро без ДДС.


Източник: Строителство Градът
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пет Сеп 18, 2015 10:30 am

Има забавяне на проекти по ОПT и ако не се осигури финансиране има риск те да бъдат спрени

Публикувано : пт, сеп 18th, 2015

Започнатите ремонти на железопътната инфраструктура се движат в срок. Има забавяне на проекти по ОП „Транспорт“ и ако не се осигури финансиране има риск те да бъдат спрени. Това каза Ивайло Московски министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията по време на ресорната парламентарна комисия, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Министър Московски уточни, че при предоставянето на по-добри услуги и високи скорости ще има голям поток от пътуващи в БДЖ. Той допълни, че има забавяне по големите проекти. „Потенциално съществува риск ако не се осигури дофинансирането по ОП „Транспорт“ проектите да се загубят“, коментира Московски.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пет Сеп 18, 2015 10:30 am

Московски: Работи се за отпускане на кредит на НКЖИ на стойност около 150 млн. лв., които са необходими за завършване на проектите по ОПT

Публикувано : пт, сеп 18th, 2015

В момента се работи за отпускане на кредит НКЖИ за сумите, които трябват за завършване на проектите по ОП „Транспорт“ , те са от порядъка на около 150 млн. лв. Това каза Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията по време на ресорната парламентарна комисия, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му, темата със дофинансирането на ОП „Транспорт“ изисква бързо решение, защото вече е финалът на програмния период. „НКЖИ се различава от останалите бенефициенти- АПИ и метрото“, посочи той, като допълни, че това е така, защото АПИ и метрото получават пари от Кохезионния фонд и от държавното съфинансиране. По думите му, НКЖИ получава инфраструктурни такси и по този начин се създава понятие приходно съфинансирани проекти. „За това държавното съфинансиране е било различно в зависимост от таксите. До момента са изчерпани всички средства от основното финансиране от Кохезионния фонд. Към днешна дата нямаме решение на въпроса. Два или три пъти се опитвахме да подготвим проект за решение на МС, с което да се предоставят тези средства от бюджета, но получихме отказ“, посочи Московски.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

ПредишнаСледваща

Назад към Европейски програми и проекти

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта